‘De dubieuze invloed van de christelijke politiek’


Christelijke partijen belemmeren via wetgeving de legitieme (vrijheids) rechten van burgers. Rein Zunderdorp, voorzitter Humanistisch Verbond, wil door middel van strategisch stemmen ‘de dubieuze invloed van de christelijke politiek’ bestrijden. Frappant in dit verband is dat bij Kerk in Actie GroenLinks het hoogste scoort wat betreft christelijke waarden. Dan ook niet meer op GroenLinks stemmen? Misschien juist wel. 

De kern van de dubieuze invloed van de christelijke politiek (juist) in ons land is dat men er door de coalitievorming in slaagt maatschappelijk en cultureel achterhaalde minderheidsstandpunten toch via wetgeving voor alle burgers te laten gelden. Want het gaat niet vaak niet om hun eigen rechten: zij zien immers vrijwillig af van het recht op abortus en euthanasie. Het gaat hen erom andersdenkenden te onderwerpen aan de christelijke regels. (Zunderdorp)

Je kunt je afvragen wat er mis is met de christelijke politiek, aldus Zunderdorp. Het is wel frappant dat je voor christelijke waarden beter af bent met GroenLinks. Toch komt ook de ChristenUnie goed uit de bus. ‘Deze partijen maken veel werk van duurzaamheid en ook in hun vreemdelingenbeleid herkennen wij veel, ‘ aldus programmamanager Evert Jan Hazeleger van Kerk in Actie in Trouw. De website relaxedradicaal.nl legde het in 2010 zo uit:

De focus binnen deze partijen (toen SP en GroenLinks, pd) ligt niet op het evangelie en de Bijbel, maar de uitwerking is volgens beide heren gerust christelijk te noemen. Opkomen voor armen en zwakkeren, lijken de heren (toen Van Bommel en Ganzevoort, pd) te willen zeggen, is iets wat Jezus deed.

Volgens Zunderdorp – die volgens mij humanistische waarden voorstaat die je veelal zo naast de christelijke kunt leggen, maar dan met meer eigen verantwoordelijkheid, vrijheid en autonomie – kan je naastenliefde en het rentmeesterschap over de natuur nu liever bij alle partijen bepleiten dan het in handen te leggen van Henk Bleeker, om maar eens een voorbeeld te noemen. Volgens de humanistische inzichten moet je ook al GroenLinks stemmen. Als het aan waarachtige christenen en humanisten ligt, wordt GroenLinks de grootste partij. Sap for President?

Ook wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s naar het uitbannen van ernstige erfelijke ziektes worden door een godsdienstige splintergroepering effectief vertraagd. En praktijken die buiten de religies nergens getolereerd worden, zoals het onverdoofd slachten van dieren of het genitaal verminken van kinderen, worden, met verwijzing naar godsdienstvrijheid, gedoogd. Het is deze pervertering van religieuze politiek die de theoloog Harry Kuitert in zijn boek ‘Dat moet ik van mijn geloof’ feilloos aan de kaak stelt. (Zunderdorp)

Rein Zunderdorp (1946) is socioloog, werkte als leraar, later wethouder en is momenteel zelfstandig (beleids-)adviseur in de publieke sector. Hij is secretaris van het Forum voor Democratische Ontwikkeling en bestuurslid van de Wereldomroep. Vanuit zijn functie als voorzitter van het Humanistisch Verbond draagt Rein Zunderdorp bij aan de Humanistische Alliantie.

Hier kan je de Politieke meetlat van de Humanistische Aliantie 2012 vinden.

Zie: Humanistisch en strategisch stemmen

Illustr: vrijalmelo.nl 

Foto Rein Zunderdorp: humanistischverbond.nl