‘In het heelal zou het moeten wemelen van leven’

buitenaards
Freelance journalist science writer René Fransen ziet de landing van buitenaardsen met (geloofs)vertrouwen tegemoet. Hij verwacht dat ‘we’ binnen enkele jaren leven buiten de aarde zullen ontdekken. Of dat ze ons ontdekken. Volgens wis- en natuurkundige Fred Zwarts hanteren wetenschappers echter allerlei aannames om te verklaren dat we nog steeds geen signalen ontvangen van die beschavingen elders in het heelal. Hij houdt het daarom voorlopig maar op de ene aanname dat de kans op buitenaards leven heel klein is.
 

‘De enige ontsnappingsmogelijkheid is dan om nog meer aannames te maken. Bijvoorbeeld: dat al die beschavingen niet gezien willen worden en zich opzettelijk verbergen. Of dat geen van die hogere beschavingen nog radiosignalen gebruiken. Of dat intelligente beschavingen allemaal slechts een korte levensduur hebben en dus nu al weer uitgestorven zijn.’ (FZ) 

‘Maar dan hebben we het niet meer over natuurwetenschappelijke argumenten.’ Volgens Zwarts zou het, als er een kans is op eens in de miljoen jaar, in het heelal moeten wemelen van planeten met leven. Maar is die kans eens in de tien-tot-de-vijftigste-macht jaar, dan is het leven op aarde uniek in het heelal. 

‘Het aantal planeten in alleen de Melkweg is wel geschat op 100 miljard. Als slechts 1 op de 2000 lijkt op de aarde, zijn de ‘aardeachtige’ planeten al met miljoenen. En met miljoenen planeten waar leven kan ontstaan zou de kans op intelligent leven elders in het heelal aanzienlijk zijn.’(RF)

Zwarts stelt dat al decennialang SETH intensief de hemel afspeurt naar sporen van intelligent buitenaards leven. Het essay van Fransen gaat er volgens Zwarts vanuit dat het heel gewoon is dat leven al na enkele honderden miljoenen jaren op aarde kon ontstaan, en dat het zich in drie miljard jaar kon ontwikkelen tot intelligent leven.

‘Het heelal is zo’n veertien miljard jaar oud en er zijn miljarden en miljarden planeten. Dan moet er al veel eerder en al heel vaak intelligent leven ontstaan zijn. Ja, dan moet het heelal wemelen van buitenaardse beschavingen, waarvan heel veel al miljoenen, of zelfs miljarden jaren oud moeten zijn.’ (RF)

Dan, zo redeneert Zwarts verder, moeten er ook al miljoenen of miljarden jaren signalen op ons af komen…

‘Een afstand van vijfhonderd lichtjaar, zoals in het essay werd gezegd, is dan geen enkele verklaring dat we die signalen niet zien. De aanname dat er een grote kans op buitenaards intelligent leven is, leidt dus tot conclusies die in strijd zijn met de waarnemingen. Dan denk ik dat de aanname niet klopt.’  (FZ)

Religie speelt bij Fransen – gelovige in de God van de Bijbel – ook een rol in zijn essay. Hij gelooft dat ons universum door God geschapen is en als er ergens buiten de aarde intelligent leven aanwezig is, verwacht hij dat ook zij iets weten van hun Schepper. Maar Fransens geloof zal aan het wankelen gebracht worden ‘als er intelligente buitenaardse wezens landen op aarde, en ze blijken geen enkel besef van God te hebben’.

Zie:
* Essay: Wat als ET ooit landt op aarde? (ND, betaalmuur, 75 cent)
* Kans dat er ET’s zijn is miniem (ND, betaalmuur, 50 cent)

Illustr: 123rf.com

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

61 Responses

 1. Niet in het heelal wemelt het van leven. Op planeten met gelijkaardige omstandigheden, daarentegen logischerwijze wel. Dat is een klein maar belangrijk detail. Wij kunnen met moeite planeten ontdekken en zeker geen levende wezens op deze planeten. Wij zien die planeten met een vertraging van vele lichtjaren. Dus als we er in slagen levende wezens te ontdekken met telescopen dan is het eveneens met lichtjaren vertraging. Het is dus een beetje te hoog gegrepen om te veronderstellen dat we op korte termijn veel wijzer zullen worden.

  Like

 2. Jan

  Aan iedereen, gezien Joost’s pinksterwens:

  Op al het leven in het heelal:
  “Leve de spiritus”,
  proost

  Like

 3. joost tibosch sr

  Jan, Egbert
  Met Pinksteren besef ik maar weer al te goed, dat die “vurige tong”, die mensen elkaar doet verstaan, welke taal ze dan ook mogen spreken, best nog wat hoger mag branden bij mij. In dat verhaal wordt gezegd, dat het lijkt of je dan wat “aangeschoten” bent. Daarom met mijn Pinksterwensen, en de Pinksterborrel bij de hand: Proost!

  Like

 4. Jan

  Joost.
  Probeer mij eens een keer zonder negatieve connotatie te schrijven en minder persoonlijk graag. Dan zou onze dialoog constructief kunnen zijn.
  Met oprechte vriendelijke groet van Jan.

  Like

 5. joost tibosch sr

  Sorry, Kan, hoe durf ik me ook te bemoeien met jouw tijdloos eeuwig weten..
  Mer vriendelijke groet, Joost

  Like

 6. Jan

  Beste Joost.
  Ik herken mij niet in het beeld dat je van mij en mijn mening schetst. Derhalve heeft het ook geen zin daarop in te gaan.
  Vriendelijke groet van Jan

  Like

 7. @armandmeas: Niemand kan de afstand van enkele lichtjaren, fysiek, overbruggen. Een reis naar een andere planeet zou dus vele generaties duren.

  Zelfs niet met een warpdrive. 🙂

  Engeltjes en duiveltjes zitten uiteindelijk allemaal in jezelf.

  @Jan: Over theurgie:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Theurgy

  Je doelde op “Zo boven, zo beneden”, een uitspraak van Hermes Trismegistus.

  Like

 8. joost tibosch sr

  Jan,
  Waarom vereng je “wetenschap” toch steeds tot natuurwetenschap? Er zijn toch ook menswetenschappen met hun historische en literaire vakgebied? En met hun eigen, andere dan natuurwetenschappelijk ook wetenschappelijke aanpak van de werkelijkheid? Met al je weerzin tegen natuurwetenschap lijk je op eigen houtje (googelend?) wel eens even dat al lang opgevulde gat van historische, literaire, psychologische, filosofische en theologische wetenschap in te vullen. Nogmaals, wat mij betreft mag je, als je dan maar niet denkt dat menswetenschap en natuurwetenschap vijanden van elkaar zijn..en het zijn zeker geen vijanden van gelovige of ongelovige mensen.

  Like

 9. Jan

  @Egbert
  De termen “theurgie en thaumathurgie” kende ik niet, maar het verschijnsel zelf daar ben ik bekend mee. (Ik heb zelf ooit toen ik jong was hypnose bestudeerd en toegepast: het ging me wonderwel erg goed af)

  Het heeft m.i. te maken met: “uw geloof heeft u gered”. Het is niet de dokter, de genezer, de priester, het medium of de tovenaar die wonderen verricht. Die hebben alleen maar de autoriteit en de overtuigingskracht die hen wordt toegekend. Het zijn de mensen zelf die wonderen doen. Dat zijn de krachten van het geloof.

  Wat betreft je opmerking over de innerlijke (psychische) wereld. Ik ga er vanuit dat de microkosmos in de mens een soort projectie is van de macrokosmos: de wereld buiten ons. In wezen zijn die één. Zoals zo mooi herhaling in herhaling zichtbaar wordt in fractals.

  @Armand Maes
  Je hebt gelijk met je opvatting vanuit de wetenschap. Echter de wetenschap weet niets zeker over de werkelijkheid waarin wij leven. De mythen en de sprookjes geven een veel beter beeld op de werkelijkheid als je die taal kan leren verstaan. Overigens generaliseer je nog al veel en stelling. Ga er vanuit dat ik in mijn loopbaan op wetenschappelijk niveau met fysica ben bezig geweest en lees eens na wat je daar over zegt: dat klopt niet hoor. De wereld is genuanceerder dan je denkt. Lees maar iets van de leefwereld van bijvoorbeeld Newton en Einstein. Dat zijn geen pure wetenschappers: dat zijn mensen geweest die op grond van andere kwaliteiten dan zogenaamd “wetenschappelijke” kwaliteiten tot hun paradigmaverschuivende theorieën zijn gekomen: en die theorieën zijn slechts beschrijvingen van onze zintuiglijke wereld. Je doet alsof onze sprookjes en droomwereld geen werkelijkheid hebben, terwijl zij juist de bron zijn voor nieuwe rationele inzichten. Derhalve acht ik het esoterische wereld van groter belang dan de technocratisch wetenschappelijke wereld… (zelfs als ing).

  Like

 10. Jan, je vertelt mooie sprookjes en die kunnen leuk zijn, maar dat heeft geen wetenschappelijke grond. Sprookjes kunnen de mens helpen om het soms harde leven te kunnen dragen.

  Like

 11. Mensen met een technische en wetenschappelijke achtergrond, vinden dergelijke uitspraken: fantasie van de geest zonder wetenschappelijke bodem.

  Like

 12. Niemand kan de afstand van enkele lichtjaren, fysiek, overbruggen. Een reis naar een andere planeet zou dus vele generaties duren. Hoe we deze lange periode in een ruimtetuig moeten overbruggen is niet evident.

  Like

 13. We mogen, logischerwijs, aannemen dat leven op andere planeten gelijkt op dat op onze aarde. Het is dus voor evt intelligente wezens onmogelijk om de afstand tussen planeten fysiek te overbruggen, zoals dit ook voor ons onmogelijk is.

  Like

 14. Het heelal is 13,85 miljard jaar oud. De aarde werd 4,56 miljard jaar geleden gevormd. De mens is 100 000 jaar geleden ontstaan. Met deze cijfers in het achterhoofd, kunnen we stellen dat het miljarden jaren duurt vooraleer intelligent leven op ons niveau zich ontwikkelt. Wij, mensen kunnen met moeite andere planeten ontdekken en zeker geen levende wezens op die planeten. Als die planeten intelligente wezens hebben, zijn die, logisch gezien, van een gelijkaardige vorm als de levende wezens hier op aarde. Zij kunnen dus geen lichtjaren overbruggen en kunnen geen kontakt met ons opnemen. Met de huidige technieken die wij mensen kennen kunnen we die lichtjaren evenmin overbruggen. Als we al iets zouden zien zijn dat beelden van vele lichtjaren geleden. We kunnen hieruit afleiden dat met de huidige stand van de wetenschap nog lang geen leven op andere planeten zal vastgesteld worden.

  Geliked door 1 persoon

 15. Dit artikel doet me denken aan het begrip pluriformiteit. We leven in een pluriforme wereld, in een pluriforme gemeenschap, met pluriforme religies. Waarom zou er geen pluriforme planetenwereld bestaan, met pluriforme bewoners. Bewoners van andere planeten behoeven er niet uit te zien als ET. Als je in zielenreïncarnatie gelooft, kunnen ze er net zo uit zien als wij.

  Like

 16. @Jan, ik snap je betoog, ben je ook bekend met de termen theurgie en thaumathurgie.

  En er zijn ook opvattingen, als je magick vanuit de psychologische invalshoek benadert, dat spirits en demonen in wezen latente aspecten van onze eigen persoonlijkheid zijn, (entities are dwelling on the bottom of your mind) i.p.v. externe krachten en machten, zoals jij stelt, wat natuurlijk niets aan de zeggingskracht zou afdoen, als je het één of ander zou oproepen, of lees iets latents in jezelf zou gaan activeren.

  Like

 17. Jan

  @Egbert
  Het verschil tussen Magie en Mystiek is de wil van het ego of de persoonlijkheid.
  De persoonlijkheid dient te smelten en het ego terug te treden. De mens dient minder te worden en zijn hart open te stellen voor het goddelijke. Dat is de voorwaarden scheppen dat de Mystiek (of genade) het initiatief nemen.

  Magie daarentegen is oproepen van magische krachten, die kunnen vernietigend zijn. Het gaat niet om de deur naar de hemel te openen, maar om de natuur zijn gang te laten gaan. Dan kan de deur naar de hemel zichzelf openen. Door het najagen van machten en krachten kan men worden als de tovenaarsleerling die de krachten die hij heeft opgeroepen niet kan beheersen. Die zelfde waarschuwing zie je in veel mythen terug.
  De mysticus krijgt datgene automatisch waar hij volgens de orde der natuur recht op heeft. Hij is dienstbaar en verlangt niet maar krijg toch.

  Like

 18. Jan

  @Joost.
  Nee, Joost, volgen mij hebben we het over iets anders. Jij spreekt over toekomst en verleden. Ik heb het over het tijdloze eeuwige.

  Daar waar licht noch donker zijn, daar waar verleden noch toekomst is, daar waar liefde noch haat zijn, waar leven noch dood zijn, daar waar zijn en niet-zijn niet te onderscheiden zijn, daar waar de oorsprong en de voleindig samenvallen, daar waar niets en alles in elkaar opgaan, daar waar goden noch demonen zijn, daar waar vrede noch oorlog is, daar waar persoonlijkheid en onpersoonlijkheid hetzelfde zijn, de diepste grond van het zijn aan voorbij gaat en alles voortreffelijker is dan de diepste essentie van ons bestaan zonder dat het kan bestaan omdat er niets is waaraan het voortreffelijke zich kan spiegelen en het woord voortreffelijk onvoldoende kan uitdrukken van dat wat niet gezegd kan worden. Het verlangen naar deze “xxxx” kent men in de liefde, kent men in de waarheid, kent men in het schone, kent men in het orgasme, kent men in vervoering zowel als ontroering…het kan niet gevat woorden met het denken noch met het gevoel, het de heelheid (of heiligheid) daarvan kan benaderd worden door de hogere rede waar het denken en voelen en liefde onderdelen van zijn doch dat is alleen slechts een zwakke spiegeling van “xxxx”. Laten we het aanduiden met Tao. Zoals de Tao Teh Tsjing zegt in zijn eerste zin:
  Het Tao dat gezegd kan worden is niet het het eeuwige Tao.

  Like

 19. @Jan je schreef: Daar wil ik niets mee te maken hebben

  Met alle respect voor je opvatting, maar mag ik ook vragen waarom niet, omdat ze op een ander level van de evolutionaire ontwikkeling staan en misschien het jouwe zouden kunnen verstoren.

  Want je schreef in een andere post: Telepatisch of via dromen of “gnostisch” of via de kennis van het hart.

  Dat is toch eveneens een vorm van contact. Of zie ik dat nu verkeerd.

  @Trouwe Lezeres: Je slaat met jouw opmerking de spijker op zijn kop, misschien zit ons stukje beeldvorming hieromtrent ons in de weg.

  Like

 20. While it’s interesting to imagine how far our radio signals have traveled into space, it’s extremely unlikely that an alien civilization will be able to catch the latest episode of ‘I Love Lucy’. This is thanks to the inverse square law. In Layman’s term, it’s a form of signal degradation.
  As radio signals leave earth, they propagate out in a wave form. Just like dropping a stone in a lake, the waves diffuse or “spread out” over distance thanks to the exponentially larger area they must encompass. The area can be calculated by multiplying length times width which is why we measure it in square units – square centimeters, square miles, etc. This means that the further away from the source, the more square units of area a signal has to ‘illuminate’.

  Another way to think of it, is that the strength of a radio signal will be only 1/4 as great once you are twice the distance from the source. At ten times the distance, the strength of the signal would only be one hundredth as great.

  Because of this inverse square law, all of our terrestrial radio signals become indistinguishable from background noise at around a few light-years from earth. For a civilization only a couple hundred light-years away, trying to listen to our broadcasts would be like trying to detect the small ripple from a pebble dropped in the pacific ocean off the coast of California – from Japan.

  http://zidbits.com/2011/07/how-far-have-radio-signals-traveled-from-earth/

  Like

 21. joost tibosch sr

  Jan, laat ik nou met mijn twee benen op de grond van onze evolutiewerkelijkheid staan en alleen maar de behoefte hebben om naar de nog onvatbare toekomst van die werkelijkheid te denken, natuurlijk met alles wat in het verleden van de evolutie van deze werkelijkheid is gebeurd en aan waardevols in de menselijke geschiedenis door mensen is gedacht. Met het ene been stevig in het verleden staand probeer ik de andere voet toch de onzekere toekomst in te zetten. Bedoel je met dat been in “eeuwigheid, onbeperktheid, eenheid, volheid/leegte” hetzelfde wat ik met mijn stap naar onbekende toekomst bedoel?

  Like

 22. Jan

  @nielsbosman
  Ja dat is een hiërarchische opvatting. Omdat ik zowel in de gemanifesteerde natuur als in de ontwikkeling van de techniek zie dat alles hiërarchisch is georganiseerd. Het is een eigenschap van het leven. Van atoom tot galactisch stelsel.

  Maar je zou gelijk kunnen hebben dat het de beperking van de mens is, om deze beperking met zijn denkvermogen te moeten aanleggen. Het denkvermogen is tijd-ruimtelijk en kan de eenheid der dingen niet ervaren.

  Het hangt mijns inziens af of je opgaat in de schoonheid en evolutie van het leven of dat je de keuze maakt terug te gaan naar de bron van eenheid. In meditatie en contemplatie en mystieke eenwording.

  In de eenheid van het zijnde, zou je jouw gedachte niet eens onder woorden kunnen brengen. We staan nu eenmaal met één been in de tijdelijkheid, beperktheid, veelheid, taal en hiërarchie en met het andere been in eeuwigheid, onbeperktheid, eenheid en volheid/leegte.

  Geliked door 1 persoon

 23. Jan

  @jefcouper
  Als je een adres krijgt van internet en een wachtwoord of je pincode, dan gebruikt men de gewone post. Dan weet je tenminste dat je de juiste persoon toegang hebt gegeven.

  Hoe gaat dat met die verstrengelde deeltjes? Zouden de beide opstellingen in Delft geen informatie delen over de techniek en de methode van zenden en ontvangen in de diamant kristallen. En de herkenning van de juiste code in de verstrengelde deeltjes ?

  Zoals bij snelle internet verbindingen toch de post wordt gebruikt, neem ik aan dat bij verstrengelde deeltjes toch eerst informatie gezonden dient te worden om de partner in de communicatie elders op te hoogte te stellen ten minste met de beperking van de lichtsnelheid.

  Dan lijkt me telepathie handiger. Dat is naar mijn mening breed gestandaardiseerd in zonnestelsel of bij verdere ontwikkeling in dit deel van het heelal. Je dient dan “in te tunen” door concentratie op een “gelijke” geest.

  Ik geloof meer in de inherente mogelijkheden van de natuur dan het gebruik van de technologische ontwikkeling.

  Like

 24. Dat is een vrij hierarchische opvatting. Ik denk dat de mens dit soort opvattingen maakt en dat de mens deze indeling maakt. de mens heeft nl. als eigenschap alles te willen overzien en dingen indelen in hokjes. Ik denk niet dat het een natuurlijke indeling is, maar een menselijke indeling, al maakt de mens ook onderdeel uit van de natuur. Al zie je dit soort indelingen ook wel bij andere diersoorten. Maar dat heeft vooral te maken met de evolutie van het brein.

  Like

 25. Jan

  @Egbert
  Interessant stukje over die magische zegels. Het idee van engelen en daimonen komt overal voor. Ik ben onlangs bij een introductieavond geweest bij een afsplitsing van de golden dawn. Ik dacht dat het over mystiek ging, maar ik realiseerde me, met het oproepen van engelen, dat het pure magie was. Daar wil ik niets mee te maken hebben.

  Wat betreft die Martin Rees, daar heb ik altijd al een idee van gehad, maar me niet mee bezig gehouden. Naarmate men hoger op de ladder staan dan de evolutie van de zintuigen, kan men meer ervaren. Een aardwurm kan kou en vochtigheid ervaren en trillingen. Maar een vogel kan zien, wat een andere wereld is dat! De vogel kan de wurm waarnemen en opeten. Maar de wurm kan zich de vogel in het geheel niet bewust zijn noch zijn belevingswereld. Zijn bewustzijn beperkt zich tot nat en droog en donker en licht. Maar de mens heeft zijn rationele denk-hersenen die gedachtes kunnen opvangen (naast zijn motorische hersenen). Naast natuurlijk ook zijn ogen, het oor en de andere lagere zintuigen. De mens kan de vogel waarnemen, maar de vogel zal de volheid van het menselijk zijn niet kunnen waarnemen.

  De conclusie is dat een lagere organisme geen hoger kan waarnemen. Echter een hoger organisme kan wel een lager organisme waarnemen. Het is dus vanzelf sprekend, dat we hoger geëvolueerde wezens dan de mens niet kunnen herkennen. Al lopen die tussen ons rond. Misschien als ze ons recht in de ogen kijken en telepatisch trachten te communiceren. Maar ik meen dat het niet zuiver is. Iedereen heeft zijn eigen evolutionaire ontwikkeling.

  Zo acht ik het ook niet juist dat men een huisdier als een mens behandeld. Dat verstoort de natuurlijke gang van zaken.

  Vreemd onderwerp opeen hier en veel belangstelling opeens 😉

  groet.

  Like

 26. jefcooper

  Niemand trok de conclusie, maar als de Delftenaren gelijk hebben dat via EPR informatieoverdracht mogelijk is, dan is communicatie met aliens mogelijk.
  Electromagnetische golven of deeltjes gaan niet sneller dan lichtsnelheid, 300.000 kmh, maar EPR informatieoverdracht is, niemand kan het begrijpen, onmiddellijk over elke afstand, dus ook over lichtjaren, volgens quantum mechanica theorie.

  Like

 27. Ik was afgelopen week bij de lezing van Martin Rees: from Mars to the multiverse. Daarin gaf hij precies aan wat ik nu ook gaf in eerdere posts.

  Like

 28. @Jan, misschien een interessante link voor je.

  http://webmaidensgrimoire.blogspot.nl/2014/04/magische-zegels-de-goetia.html

  Ik heb net Boek 4 van Aleister Crowley besteld om weer wat oude kennis op te frissen. 🙂
  Leuke bezigheidstherapie.

  Heb je trouwens wel eens van de visie van kosmoloog en astrofysicus Martin Rees gehoord, die stelt dat buitenaards leven zich al onder ons bevind, maar onze hersencapaciteit te beperkt is om het te kunnen waarnemen.

  http://www.astroversum.nl/nieuws/25022010/britse-astronoom-buitenaards-leven-kan-ons-onopgemerkt-vergezellen/

  Gr,

  Like

 29. logikusje

  Een UFO is een raar woord om een UFO te omschrijven.
  Alleen om het woord kan je zo’n ding eigenlijk al niet zien vliegen.

  Vroeger zag men de zon om de aarde draaien en als je niet beter weet, zie je dat nog steeds. De zon vliegt niet, wij vliegen maar als je denkt dat de zon vliegt is dat de zon dus niet en daarmee een UFO.

  Like

 30. Ik kan het boek van Paul Davies, “oorverdovende stilte”aanbevelen ter ere van 50 jaar SETI. De kans op intelligent leven (ET) is geschat op 1 op 100 miljard. Dit ligt bovendien zover uit elkaar dat de kans op zinvolle communicatie over transmissietijden van honderdduizenden (licht)jaren nihil maakt. Ongetwijfeld is er intelligent leven elders, dit vanwege de onvoorstelbare omvang van het heelal, maar we zullen het nooit weten of we hebben een keer onwaarschijnlijk geluk. We hebben een evolutie van drie miljard jaar achter de rug en zoeken pas 50 jaar. Waar hebben we het over?

  Like

 31. jefcooper

  Veruit de meeste ufo waarnemingen zijn eenvoudig uit gewone verschijnselen te verklaren.
  Al dan niet helaas blijven er wat onverklaarbare waarnemingen over, die niet weggeredeneerd kunnen worden over.
  Zoals vanuit een passagiersvliegtuig Parijs Londen, een groot ding, gezien door bemanning, en alle passagiers.
  Dat dat geen aards ding was, lijkt vrij zeker.
  De rest is speculatie.
  Aardse biologen gaan zo nu en dan ook de jungle in, mensen en dieren die ze daar tegen komen, zullen zich ook wel afvragen waarvoor ze komen, en waarom ze geen contact leggen.
  Nog kort geleden schoten Amazone gebied Indianen met pijlen op een helicopter.
  Angst voor het onbekende is kennelijk aangeboren.

  Like

 32. Een waarneming is geen feit. Een waarneming is al een interpretatie, ook van piloten. Of het goed opgeleide mensen zijn maakt niet uit. Ze hebben feitelijk niet kunnen vaststellen of het aliens zijn en daar gaat het om. Ik weet zelf niet of er wel of niet aliens zijn. En of ze de aarde bezocht hebben. Misschien kunnen ze dat technisch gezien wel al lijkt mij dat gezien de afstanden erg moeilijk. Maar als ze dat lukt waarom zouden ze dat zo geheimzichtig doen? Als ze willen infiltreren hadden ze dat allang gedaan en als ze wel goedaardig contact willen hadden ze dat ook allang gedaan en dan wel beter en niet zo geheimzinnig als nu.

  Like

 33. Tja…ik heb het met eigen ogen gezien. Een IFO dus..en dan? Dan kun je wel stoppen met twijfelen en je alleen maar afvragen “hoe, wie, waarvandaandaan en waarom?”

  Oh heerlijke onwetendheid. Ik ben er nl helemaal niet blij mee.

  Like

 34. TT (geen familie van)

  Nou ben je zelf ook aan het interpreteren, Niels Bosman. Een feit blijft dat er heel wat piloten zijn en zijn geweest die ufo’s hebben gezien. Nu kun je piloten niet zomaar scharen onder de zweefteven of zweethutbezoekers, het zijn redelijke mensen met goed opleidingen, niet aan de drank of drugs. Wie zijn wij dan om zomaar hun waarnemingen te ontkennen. Als het buitenaards leven hier eenmaal infiltreert is het waarschijnlijk te laat om nog in te grijpen of te sturen.

  Like

 35. Von daniken is anders zwaar ontmaskert. En de meeste waarnemingen bleken gewoon vliegtuigen te zien of ruimte afval of nep foto’s. Wetenschap werkt dan ook niet alleen met waarnemingen, maar ook met toetsing van die waarnemingen. daarnaast ooggetuigenissen verslagen blijken in veel gevallen heel onbetrouwbaar te zijn. Voorlopig blijft het bij vage waarnemingen die slechts op interpretatie berust zijn. Ook heeft het SETI nog niks gevonden. Dat heeft dus met die enorme afstanden te maken. En waarom zou een alien van miljarden km’s alleen een paar vage mensen bezoeken, wat heeft zo’n alien daar aan? Wat zou jij doen als je miljarden km gereist had. Dan ga je toch ook niet heel stiekem weer weg en bewaar je zo’n ontmoeting voor een paar vage mensen.

  Like

 36. TT (geen familie van)

  Er zijn toch al heel wat serieus te nemen waarnemingen. Als we niet meer vertrouwen op waarnemingen zal het met de wetenschap ook snel bergafwaarts gaan. Waarom zouden we niet aan het bestaan twijfelen van fotonen, atomen of quant en wel aan mensen die hun ogen niet in de zak hebben. Destijds de von Däniken-boeken gelezen, machtig interessant, we zijn er in geloof alleen nog maar op achteruit gegaan.
  Waren de goden kosmonauten? Ja, dat lijkt mij aannemelijk.

  Like

 37. In dit artikel wordt vergeten dat de aarde en enigszins mogelijk leven extreem ver uit elkaar liggen. Als wij een signaal oppakken duurt dat duizenden tot miljoenen jaren voordat we dat signaal oppakken en dan duurt het nog even lang voordat het signaal weer terug is gestuurd en duurt het ook weer zo lang dat het signaal weer naar ons terug is gestuurd. M.a.w. de afstanden zijn zo ontzettend groot, dat communicatie tussen verschillende levensvormen praktisch onmogelijk is. Dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan.

  Like

 38. Galmier

  Wij zijn (niet meer dan) onze hersenen, in ruime zin,

  exclusief extraterrestrial
  of exclusief extraterrestrial?

  Like

 39. Noor

  Zou er zoiets bestaan als buitenaardse dood?
  Of vergeten buitenaardse groente of nu extraterrestrial hopla toiletpapier?

  Like

 40. jefcooper

  ” dat onze hersenen al voor ons gekozen hebben voordat wijzelf onze eigen gedachten hebben geordend omtrent een keuze ”

  Alsof er een verschil zou zijn tussen ‘ons’ en ‘onze hersenen’.
  Wij zijn (niet meer dan) onze hersenen, in ruime zin, dus inclusief de, evolutionair gezien, oudere bovenkameronderdelen.
  Het ontbreken van dit inzicht veroorzaakt warrige discussies over vrije wil en bewustzijn.

  Like

 41. jefcooper

  Ja, ook ik ben zeer benieuwd hoe kerkelijke leiders, en gelovigen, zullen reageren als wij ooit in aanraking komen met wezens die ons wetenschappelijk ver vooruit zijn.
  Dat lijkt me interessanter nog dan met behulp van welke natuurkundige principes die wezens echt door het heelal reizen, die principes gaan toch het begripsvermogen van een belangstellende leek te boven.
  Misschien ook wetenschappers, Hoyle beschrijft in The black cloud hoe daar een wetenschapper aan overlijdt.
  De Fermi paradox is geen paradox zo lang Einstein’s theorie overeind blijft dat je nooit sneller dan het licht kunt reizen.

  Like

 42. Trouwe Lezeres

  Het beperkende van het menselijk voorstellingsvermogen omtrent het bestaan van ons onbekend leven zou wel eens kunnen zijn dat er doorgaans gedacht wordt dat alle wezens op elk moment een materiële existentie moeten hebben.

  Like

 43. galmier

  Ik mis bij de Fermi-paradox de mogelijkheid dat buitenaards leven allang onze technologie aan het manipuleren is maar dat wij dat niet in de gaten hebben. Wij hebben het te druk met onze oppervlakkige waarnemingen. Neem nou hersenonderzoek, de technologie leert ons dat onze hersenen al voor ons gekozen hebben voordat wijzelf onze eigen gedachten hebben geordend omtrent een keuze. Wetenschap wint het van ons gevoel over de kwestie, de wetenschapper roept: we zijn ons brein maar zou er ook iemand zijn die zichzelf een brein voelt? Het is zo onlogisch allemaal. Veel waarschijnlijker lijkt mij dat onze technologie gemanipuleerd wordt van buitenaf om ons te verwarren, misschien als spel, als verzetje.

  Like

 44. Paul, er zijn veel onbekenden in de berekeningen… Maar de laatste jaar is het aantal exoplaneten dat we kennen enorm gegroeid, dus we hebben een beter idee van het aantal planeten met Aarde-achtige condities.
  Daarnaast weten we inmiddels dat leven op Aarde relatief snel ontstond, daaruit valt af te leiden dat het ontstaan van leven vermoedelijk niet heel zeldzaam is – al baseren we ons nog steeds op n=1. Mogelijk dat Mars dit tot n=2 ophoogt, als blijkt dat daar primitief leven heeft bestaan.

  Gezien deze nieuwe gegevens lijkt de kans op leven niet heel klein. En gezien de nieuwe telescopen die op stapel staan waarmee de atmosfeer van exoplaneten is te onderzoeken en de reeks van Mars-missies is de kans dat ALS er leven buiten de Aarde bestaat we dit de komende 10, 20 jaar zullen vinden groot.

  Maar de Fermi-paradox staat nog fier overeind!

  Like

 45. joost tibosch sr

  Geloof en science bijten elkaar niet, als je je met bijbels geloof “rentmeester”van deze werkelijkheid weet. Bijbels geloof en “science fiction” bijten elkaar wel, als je de taak hebt, gelovig zonder angst, zorg te dragen voor deze werkelijkheid. Dat er in dat bijbelse geloof in ieder geval geen aardse (en sinds kort dus nu ook geen buitenaardse) natuurgoden zijn, voor wie we op de knieën zouden moeten, lijkt in onze wat buitenaards leven betreft onzekere situatie in ieder geval gelovig geruststellend. Zo hebben we, ook gelovig en zonder angst,, al (pas!) een paar eeuwen geleerd te leven met dat ontzagwekkende nieuwe wereldbeeld van ons.

  Like

 46. Carla

  Naar onderhavig onderwerp gaat mijn belangstelling nou niet echt uit.

  Maar ….. wel voor de laatste zin:
  ” Maar Fransens geloof zal aan het wankelen gebracht worden ‘als er intelligente buitenaardse wezens landen op aarde, en ze blijken geen enkel besef van God te hebben’.
  ( de God van de Bijbel, zo heb ik begrepen.)

  Oeps, tsja……wat dan?
  Misschien brengen ze dan hun eigen God wel mee. 😉

  Wat mij betreft mag er best nog wel eentje bij. 😉

  Like

 47. Jan

  @Paul
  Je site heet Godenenmensen. Ik vind het wel grappig dat je toch meer vertrouwen hebt in “sondes, ruimteschepen of radio-uitzendingen”, dan het directe contact van goden (of engelen als de boodschappers van god). Telepatisch of via dromen of “gnostisch” of via de kennis van het hart. 😉

  De “buitenaardsen” (als goden) hebben reeds contact gelegd, meer dan dat: ze waren al met ons aan het begin der tijden.

  zie bij bolletje twee:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox#Intelligent_leven_wordt_al_snel_.22bovenmenselijk.22

  Like

 48. Anoniem

  -Probleem is : wat is een levend wezen ; wat is een wezen ; en moet dat vergeleken worden met levende wezens hier op aarde ?
  -Kan een vorm van evolutie, groei en bewustzijn niet bestaan ergens onder gans andere omstandigheden en ‘dimensies’, waarvan we geen enkel besef kunnen hebben ?
  -Misschien is ‘alles’ wel ‘levend wezen’ ???

  Like

 49. Paul, als je mijn essay goed leest zie je dat het niet gaat om de vraag hoe groot de kans op buitenaards leven is, maar wat de consequenties zijn als we het vinden.
  De kans dat we iets vinden acht ik redelijk hoog, ik leg in een kort middendeel uit waarom, maar begin en eind van het artikel gaan duidelijk over de vraag ‘wat dan’. Dit naar aanleiding van theologen en christelijke denkers die hier al over nagedacht hebben.

  Like

 50. jefcooper

  Mijn idee is dat het in het heelal wemelt van leven.
  Helaas zal intelligent leven wel niet in ons zonnestelsel bestaan, en is de dichtsbijzijnde ster twee lichtjaren ver.
  Die aliens die diit soort afstanden weten te overbruggen zullen niet veel belangstelling hebben voor primitieve wezens die nog met vuurpijlen ruimtevaart, of wat daar voor doorgaat, bedrijven.
  Of er is het soort belangstelling wat wij voor b.v. de naakte molrat hebben.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.