‘God is groter dan Koran of Bijbel’

Belluno Vatikan Karol Wojtyla Pope John Paul II kisses the Koran of Islam_Johannes 8_32
‘Dus vinden we Gods geest per definitie ook in anderen.’ Dit zegt Enis Odaci, oprichter van de islamitische denktank Humanislam. ‘Humanislam staat voor humanisme in de islam. De mens vormt voor mij het begin-, middel- en eindpunt van de godsdienst. Ik geloof in iets goddelijks. Iets goddelijks kan leiden tot humaan handelen. Ik wil nadenken over het geloof in dienst van de samenleving. Dat is voor mij de waarde van het geloof.’

Moslim Odaci vindt de boodschap van Bin Laden nergens in de Koran. Dat wist hij natuurlijk al, maar toch is hij de Koran beter gaan lezen na de dag dat twee vliegtuigen met moslimterroristen zich in de Twin Towers boorden. Na die dag moest hij ook antwoord geven op vragen over zijn geloof. 

‘Wat Odaci betreft gaat de discussie tussen gelovigen en ongelovigen, en tussen gelovigen onderling, niet om het verdedigen van de waarheid en geloofsdogma’s. ‘Ik wil weten van jou als christen, waarom het geloof zin geeft aan jouw leven. Ik wil ook weten hoe niet-gelovigen zin geven aan hun leven. Op mijn beurt wil ik ook vertellen wat het geloof voor mij betekent. Doe je dat, dan kom je erachter dat we het allebei hebben over vrede en rechtvaardigheid, over universele waarden. Alleen op die manier komen we uit het verstikkende wij-zij-denken.’ 

Volgens Trouw – waarin genoemd interview (8 oktober jl.) staat en ook te vinden is bij Koetsveld & Odaci – laat Enis Odaci (foto: K&O) zich niet graag in het keurslijf van geloofsdogma’s dwingen. Dat helpt hem als hij met wantrouwen ontvangen wordt in kerken waar hij over de islam vertelt.

moslim-zonder-lange-tenen1‘Enis zegt: ‘Hoe sla je een brug tussen mensen met verschillende opvattingen? Daarmee houd ik mij bezig. Als je alleen zegt – dit geloof ik, punt – dan blijf je bij dogma’s, bij waarheidsclaims. Dan is het niet zo vreemd dat je er samen niet uitkomt.’ 

Volgens Odaci moeten handen en voeten geven aan de grondgedachte dat er één Geest is die ons allemaal het leven inblaast. Ik zeg min of meer hetzelfde: er is één God die de bron is van alles.

‘Dat maakt dat de mensen in hun diverse geestelijke en lichamelijke uitdossingen op een existentiële manier met elkaar verbonden zijn. God is echt groter dan Koran of Bijbel, dus we vinden Gods geest per definitie ook in anderen.’ 

Zie: Moslim zonder lange tenen

Foto: Paus Joannes Paulus II kust de Koran, 14 mei 1999. (state-union.us)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

27 Responses

 1. Deze discussies moeten moeilijk en lastig voor u zijn.
  William the Silent, of Willem de Zwijger is de stamvader van ons koningshuis, en behoort tot onze vaderlandse geschiedenis. Dat is een onderdeel van de West-Europese geschiedenis. Ook in West Europa zijn onafhankelijkheidsoorlogen geweest, en dictators. Dat betrof geschillen op staatkundig en religieus gebied. Uit Duitsland kwam de reformator Maarten Luther, die zich verzette tegen de ontsporingen binnen de Rooms Katholieke kerk. Willem van Oranje streefde godsdienstvrijheid na, gewetensvrijheid. De West Europese geschiedenis, is samen met de Amerikaanse geschiedenis een onderdeel van ons middelbaar onderwijs. De Franse Revolutie was de opstand van de lagere standen tegen maatschappelijke overheersers. Vrijheid Gelijkheid en Broederschap was de leus. Er waren veel denkers die hierover van gedachten wisselden. Daaruit ontstond de Rede, de Logica. Een filosofie waar we nog steeds mee leven. Daarom kunnen in Nederland mensen uit verschillende achtergronden naast elkaar leven zonder elkaar te vermoorden. Ik weet niet hoe goed uw beheersing is van de Nederlandse taal? Zoek eens bij een goede boekhandel naar boekjes over Nederlandse geschiedenis en Algemene geschiedenis. Succes!

  Like

 2. De Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (Frans: Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) is een fundamentele en enigszins abstracte tekst over de democratie en de vrijheid en berust op de denkbeelden uit de Verlichting. De tekst bestaat uit een inleiding, de tekst van het Het maatschappelijk verdrag

  Like

 3. Jan

  Bedankt Corrie.
  Heel erg mooi, die sacrale ervaring van een BDE, mijn respect en steun. Er zijn veel mensen die niet over hun BDE spreken: dat is juist. Maar er zijn er toch erg veel die het hebben gehad, heb ik gemerkt. Dat weet ik, omdat het blijkt dat men mij toch daarin wel in vertrouwen neemt. Waarschijnlijk omdat ik nogal open sta voor van alles en nog wat. Dus dat kan als steun dienen voor je, in deze sceptische maatschappij.

  Dat het etherische doorzichtige illusoire beeld verstoffelijkt kan worden hoeft niet begrepen te worden. Het begripsvermogen is TE beperkt om een sacraal moment vast te houden: het KAN gewoonweg niet. Maar het heilige moment zelf zal je hele leven verder een licht zijn op je pad.

  Veel uit de Anthroposofie komt van de Theosofie. Ik heb een aantal jaren daar de esoterische wijsbegeerte bestudeerd. Het gevaar is de mogelijke dogmatiek, omdat het overal een prachtig rationeel antwoord op weet te geven, dat het verstand bevredigd. Maar er valt daar veel te leren.

  Daarom vind ik het fijn dat je niet weet waar de weg toe leidt. Velen die dat wel weten wantrouw ik, niet die mensen zelf, maar de ideeën die ze daarover hebben.

  Wat betreft de vrijzinnigen, ik heb veel te danken aan Jaap. Ik wil hem eren door hem hier te noemen. Hij was een vrijzinnige christen en tevens een Zen-boeddhist en vrijmetselaar. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan hem denk. Hij heeft me zen zitten geleerd in een levens-dip.

  Mooi dat je een rol neemt van waterdrager en bloemetjes laat wortelen in de aarde. Succes.

  Like

 4. Jan

  Wat betreft de oorsprong van de tien geboden. Een vriend van mij heeft er eens een artikel over geschreven. Hij vraagt zich af of het niet uit Egypte komt. Mozes is opgevoed in Egypte, dus erg vreemd is die gedachte niet. In het Egyptische dodenboek staan vele spreuken die de overleden mens dient te zeggen tegen de de goden Osiris, Anubis en Thot als hij geoordeeld wordt en zijn hart wordt gewogen op de weegschaal. Je hart dient niet zwaarder te zijn dan de veer Maät.

  De symboliek van Maät een veer van een vleugel is, dat een vleugel de lucht, de hemel in kan vliegen. De betekenis van de Godin Maät, is die van maat houden, is de oorsprong van ons woord “meten”. Je zou kunnen zeggen, als je van alles afstand heb gedaan wat afgemeten kan worden en er niets meer van je over is, dan kan het overgebleven “niets” gewichtsloos de hemel in: zuivere bewustzijn. Op de reis naar de hemel kom je n.l. in de Egyptische mythologie in elke wereld waar je doorheen moet wachters tegen die terugnemen, wat je bij je geboorte in die wereld hebt gekregen: alles wat je bent hebt je geleend. Een onthecht mens heeft dus niets meer om terug te geven en voelt dan geen pijn om iets af te geven waaraan het gehecht is. Ik vind het wel lijken op het idee van het vagevuur bij de katholieken.

  Die spreuken in het Egyptische dodenboek waren getuigenissen van hoe men in het leven had geleefd: “ik heb niet gedood, ik heb niet de maten vervalst, ik heb de grenspaaltjes van mijn bezit niet verplaatst, ik ben niet de reden geweest van verdriet van anderen .. enz enz.”

  Dat is volgens mij mogelijk omgezet door Mozes in een plichtenwet (deontologie: gij zult niet dit en niet dat).

  Het artikel staat op een site waar mijn vriend onder de naam Harpocrates (de zoon van Osiris) heeft geschreven. Ik heb daar op die site de naam Osiris aangenomen en ben daar de moderator op de afdeling Mythologie. Helaas is er de laatste tijd weinig activiteit op die site. Je kan de artikelen lezen als je je inschrijft met een nick en email-adres: het kost niets.
  kijk op http://oudeegypte.phpbb3.nl/viewtopic.php?f=61&t=251

  Like

 5. Dank je Jan,
  Over die 10 geboden, zie mijn reactie aan Joost. Mijn omschakeling naar filosofisch denken kwam na een BDE. Niemand weet wat dat is. Het is geen sensationeel gebeuren, maar meer een sacrale gebeurtenis. Dat zal de reden zijn, dat niet veel mensen er over willen praten. Het beeld, dat ik zag, was een illusie, dat is juist. Maar het nam later een tastbare stoffelijke vorm aan. En dat begrijp ik niet. Mijn religieuze denkpatroon ligt bij de PKN, de vrijzinnigen. Met belangstelling voor de antroposofie, een vrij gemakkelijke opstap tot de esoterie. Waar mijn weg naar toe leidt weet ik niet, misschien los ik op in het niets, dat kan. Gaande over mijn weg laat ik bloemetjes vallen en geef ze water, als waterdrager . Net als Klein Duimpje broodkruimels strooide om de weg terug te vinden naar huis. Wellicht is dat mijn Dharma?

  Like

 6. Dank je Joost,
  Was het niet na de Franse revolutie, of heeft Lincoln ze niet opgesteld/overgenomen? Het is een onderwerp waar ik belangstelling voor heb, niet alleen vanuit een religieus standpunt, maar ook vanuit een sociaal standpunt. Je wordt er nogal eens mee geconfronteerd als je een fysieke handicap hebt, en tot de “zwakkeren” in de maatschappij behoort. Nederland heeft de rechten van de mens voor gehandicapten eindelijk geratificeerd, dus mogen we er ons nu voor de wet op beroepen. Religieuze gevoelens kunnen je sociale gedrag beinvloeden dat is waar. Dat kan vanuit de RK, vanuit de verschillende richtingen van de PKN, vanuit het humanisme, en andere sociale richtingen
  De 10 geboden kwamen uit Perzie dacht ik, Wijsheidsregels overgedragen tijdens de Babylonische gevangenschap dacht ik. Kerken bieden symbolische handvaten aan, die we mogen gebruiken. Dat is religieus gereedschap.

  Like

 7. joost tibosch sr

  Corrie
  Mensenrechten zijn echt na WO II met humanistisch besef en met name als reactie op afschuwelijk menselijk wangedrag ontstaan. Toen pas drong dat in volle omvang tot ons mensen wereldwijd door.
  Daarvoor gingen ook de grote levensbeschouwingen en godsdiensten er vaak zomaar vanuit uit dat de eigen Waarheid reden genoeg was om anderen minder te vinden, te bekeren, en dát desnoods en vaak tot in onze tijd met geweld.
  Terugkijkend zijn er in al het vele wijze denken van onze lange mensengeschiedenis overal ook al sporen te vinden, dat dat geen goed en afkeurenswaardig menselijk gedrag is.
  In ieder geval hebben we toen pas mensen met rechten voor het blok gezet zodat ze menselijke wangedrag wereldwijd uit proberen te bannen, Veel wijsheid uit het verleden laat zelfs doorschemeren dat je dat niet uit mensenrecht maar uit liefde voor elkaar moet doen, omdat alle mensen dat gewoon waard zijn of met de extra inspiratie dat alle mensen voor JHWH,God,Allah de moeite waard zijn

  Like

 8. Jan

  Hoi Corrie.
  Een zeer consequente vraag nadat je zei:”TAO spreekt me wel aan: Ik ga over de weg, (mijn weg).”

  Bij een eigen weg hoort een eigen verantwoordelijkheid en die stelt vragen zoals: wat is de richting van mijn weg, wat is juist en wat is niet juist te doen in mijn eigen leven. Hoe kan ik mijn lot op de manier leven zoals de bedoeling van het lot is.

  Mijn (eigen) antwoord op die vraag is, ervan uit te gaan dat alles deel uitmaakt van een goddelijke essentie. De consequentie is dat alles en iedereen in de natuur in essentie is, zoals je zelf in essentie bent. Daaruit volgt dat je alles en iedereen dient te behandelen zoals je zelf in die situatie, met die karakteristiek op dat moment behandeld zou willen worden.

  Dat is de “gouden wet”: wat gij niet wilt dat u geschied, doet dat ook een ander niet. Of “Wat u wenst, doet dat ook anderen.”

  Vele filosofen hebben zich er het hoofd over gebroken. Want hoe kan jij weten, wat die andere persoon in zijn karakter en zijn omstandigheden wil? Zou je gecorrigeerd willen worden, zoals een kind dat vraagt van zijn vader als hij zijn afgescheiden ego ontdekt en zich gaat verzetten tegen de normen en toch de zekerheid van die normen wenst? Bekend is dat kinderen die normloos worden opgevoed, een grote onzekerheid in hun leven krijgen en alleen en uitsluitend maar creatief bezig kunnen zijn. En kinderen die in norm en plicht ondergedompeld worden, veel depressie’s krijgen en een extreem zondebesef.

  De gouden wet tussen volwassenen onderling is ook moeilijk, want je kent de ander niet. En denk je hem erg goed te kennen, zoals in een relatie, dan kunnen de meest onbenullige zaken je beste bedoelingen vergeten. Wij mensen zijn hoofdzakelijk spiegels die onze onvolkomenheden naar elkaar toe spiegelen.

  Het antwoord op deze vraag is empathie, in de ander kruipen en voelen wat die ander voelt. En dat is verschrikkelijk moeilijk.

  In de “plichtenleer” (deontologie) stelt men dat er eeuwige en onveranderlijke wetten zijn: zoals de tien geboden en de mensenrechten zoals je zegt. Je voegt daaraan toe, “Het zijn gedragsregels waarmee een maatschappij zo goed mogelijk kan functioneren.” Ik ben het met je eens.

  Maar dan zeg je: “Mogen mensen beschikken over het leven en de gedachten van andere mensen? Ik dacht van niet.” Ik lees daar een onzekerheid, misschien wel dus?

  Behalve de plichtenleer is er de leer van de doelgerichtheid. (teleologie). De verschillen worden duidelijk met het voorbeeld van de moslimterrorist die met een vliegtuig een gebouw wil invliegen.

  Stel je hebt een pistool, je kan goed schieten en je bent in de gelegenheid die terrorist dood te schieten, de enige mogelijkheid om de duizenden mensen in het gebouw te redden van een vuurdood: en dat weet je. Misschien is er nog een levende piloot aan boord en je kan ook nog de levens van de passagiers en jezelf redden.

  Wat doe je ?

  Een plichtenleer mens zal niet doden: dat staat in de tien geboden (van God). Een doelgerichtheidsmens zal meteen schieten: beter één dode dan twee, laat staan duizenden.

  Maar hier zie je dat het een groot dilemma kan zijn.

  Hier is een voorbeeld, ik weet niet of het echt is gebeurd.
  In de oorlog waren er onderduikers in een klooster. De Duitsers vermoedde dat en wilde het klooster doorzoeken. Maar ze wilde daar van afzien, als het bewijs kregen zodat ze zeker wisten dat er geen onderduikers waren. Dat kon: iedereen wist dat er een non X was, nooit gelogen had en nooit zou liegen. Een ware deontoloog dus. Die werd gevraagd, en ze had de keuze:
  – de waarheid spreken en de onderduikers zouden gedood worden
  – liegen en niet in de hemel komen.

  Het verhaal gaat dat ze koos voor de levens van de onderduikers en afzag van de hemel. Na haar eerste en laatste leugen stortte haar hele wereld in. Maar ze kon niet anders wegens haar grote empathie. Daarna heeft ze natuurlijk die mogelijkheid verloren: ze was niet meer diegene die altijd de waarheid sprak.

  In de Mahabharata komt zoiets ook voor: Yuddhistira de zoon van Dharma een halfgod die nooit loog, heeft dat toch één keer gedaan om de oorlog niet te verliezen, Dharma is een bijna onvertaalbaar Sancriet woord dat uitgaat boven de tegenstelling goed-kwaad en er wordt gezegt: soms kan men het Dharma beschermen door niet aan Dharma te denken.

  Dus volg Tao, het Tao dat nooit hetzelfde zal zijn en de weg is die als men die begaat, niet de weg is die de eeuwig weg is.

  Like

 9. De Mensenrechten zijn gebaseerd op de tien geboden , dacht ik. Die op zichzelf al veel ouder zijn dan Mozes. Het zijn gedragsregels waarmee een maatschappij zo goed mogelijk kan functioneren, dacht ik ook. Het zijn wijze gedachten. De vraag die aan het filmpje hangt is: Mogen mensen beschikken over het leven en de gedachten van andere mensen? Ik dacht van niet. Mensen zijn niet elkaars bezit.

  Like

 10. Jan

  Geachte Theo.
  Wanneer een robot een besluit neemt, doet hij dat op grond van zijn programmatuur, de sensor informatie van de buitenwereld enz. De robot is kunstmatig samengesteld.Een machine. Stel nu dat de robot verbonden is via een communicatie kanaal met een mens.

  Dan kan die mens zich identificeren met die robot. De robot, hoewel een machine, heeft dan een (geleend) bewustzijn. De sturende mens verliest dat bewustzijn tijdens die identificatie.. Totdat hij opschrikt en zichzelf hervind achter een scherm. Dat kan door dorst of honger: en dat zijn ook automatische processen in het biologisch lichaam van die mens. Je zou kunnen zeggen: de robot was “bezield” totdat de identificatie was verbroken.

  In virtuele computers simulatie zoals second life, leeft die robot “avatar” genaamd, uitsluitend in de software gebruikmakend van materiële servers verdeeld over de wereld. De hele “wereld” daar is overduidelijk “virtueel”, “illusoir”.

  Op vergelijkbare wijze kan je naar het verschijnsel mens kijken. Bezield door een “geleend” bewustzijn. De film: “The matrix” werkt dit idee uit. Hetzelfde idee komt men tegen in het Hindoeïsme. In breed op deze site heb ik een multidimensionale wereld beschreven. Dit is geinsprireerd op het emanatiebegrip bij de gnostici en in het (mahayana) boeddhisme.

  Misschien zijn wij het wel eens, als ik lees ‘The God Within, Mike Adams’ Alhoewel ik die docu niet ken. Being Malkowitch is ook een flim over dit onderwerp. Vooral als Malkowitch zichzelf gaat beleven. Dan ontstaat er een oneindige ego-identificatie. Leuk bedacht. Het ego is een illusie. Een (afgescheiden) ik bestaat niet. Onze ego’s zijn reflectie’s in het dynamische leven van een eeuwig onveranderlijk zelf.

  Like

 11. Jan

  @ theo over de volmaaktheid der natuur en het ontbreken van de vrije wil.

  Ik versta onder de natuur, meer dan alleen deeltjes. Ik ga er vanuit dat zelfs de verschijningsvorm van deeltjes een illusie is. Daarbij sluit ik aan bij de moderne fysica, die zegt dat alles lege ruimte is met daarin vibrerende energieën. Tevens sluit ik aan bij vooral esoterische stelsels die hetzelfde zeggen: die hebben het over de volheid die identiek is aan leegte.

  Op deze wijze, zie ik ook dat er andere werelden zijn die onze wereld doordringen, die net zo bestaan uit deeltjes, die leeg zijn en van een andere trillingssoort (of zoiets) zijn. Ook hier sluit ik aan bij de moderne snaartheorie en de oude emanatie gedachten van elkaar doordringende werelden

  Deze werelden zijn op een vergelijkbare wijze geconstrueerd als de materiële wereld: door illusoire (maar wel werkelijk bestaande*!) deeltjes die door de wet van oorzaak en gevolg (Newton) worden “geleefd”. Wetten zijn volgens mij de ingesleten gewoonten van de essentiële oorzakelijkheid. Bijvoorbeeld de wet van traagheid in de natuurkunde is zo’n gewoonte.

  Als voorbeeld van een andere wereld dan de materiële geeft ik de emotionele wereld in India Kamaloka genoemd waar begeerte lichamen zogenaamde kamarupa’s bestaan. Deze lichamen gehoorzamen ook aan gedragsgewoonte, wetten genoemd. Hier is traagheid bijvoorbeeld de guna tamas: het conservatisme in emotionele opvattingen. Dat zou je als een psychische “steen” kunnen voorstellen in die wereld.

  Als iemand een ander beledigd, dat zal in de emotionele wereld die emotie als een object het emotionele lichaam van de andere mens treffen. Gevoelige mensen voelen dat zelfs fysiek in hun hart. Volgens de wet van oorzaak en gevolg in die wereld, zal deze “emotionele bal” ooit eens weer de dader treffen. Dat noemt men de wet van karman.

  Op deze wijze is er geen vrije wil, zowel fysisch als emotioneel als qua denken enz enz bestaan er substantiele werelden.

  Wat op de ene wereld geestelijk is, is op een meer geestelijke, fijnstoffelijker wereld gewoon meer passieve materie.

  In al deze werelden is er iets, wat ik het onzichtbare oog zou willen noemen. De waarnemendheid zelve, het bewustzijn per sé. Dat zie ik als een geestelijk monisme. Alles is één en de dynamiek van de wereld is hetzelfde. Het is niet te begrijpen, omdat de hele denkwereld er zelf aan ondergeschikt is, gedachten zijn levende wezens in een zeer snelle substantiele “denk-wereld”.

  *een illusie is een verkeerde voorstelling in een waarnemend bewustzijn van een werkelijkheid.

  Like

 12. Theo

  Jan,

  waarom vind je de natuur volmaakt, en is het een illusie te menen dat de natuur niet volmaakt is en dat we menen een vrije wil te hebben. Ik betwijfel beide zeer. De vrijewils kwestie komt op menig blog telkens terug. Wanneer iets in de hersenen besluiten neemt, wat doet dit iets in de hersenen dan besluiten? Hoe besluiten hersenen tot iets (een handeling)?
  Deze redenatie is op z’n minst net zo onbegrijpelijk.
  Ik zie die verschillen niet zo, voor mij is het allemaal een wisselwerking, bewust, onderbewust, ene werkt op andere in, de mens is de som van een totaliteit (niet van deeltjes.)
  Ik raad iedereen aan die zich met deze kwestie bezig houdt de docu. eens te bekijken ‘The God Within, Mike Adams’.

  Like

 13. terrorist

  Dat zet grote vraagtekens bij het bestaan van een vrije wil

  Het idee dat wij machines zijn is niet tolerabel.
  Dat komt voort uit het idee van dode materie.
  Dat dat idee onzin is probeerde Feynman aan te tonen, hij schreef iets van ‘niets is levender dan dode materie’.
  Het doet denken aan de Voyager reizen, de verwachting was ‘dode’ werelden aan te treffen.
  Of in die werelden leven in de zin zoals wij leven begrijpen is, is de vraag.
  Maar het was en is verre van een dooie boel, daar.

  Like

 14. terrorist

  Kerosine is gewoon gezuiverde petroleum.
  Of de brandtemperatuur nu 1000 of 1120 graden is, ijzer smelt vanaf een 1500 graden.
  Ik zie er vanaf de overige onzin rond 11 sept weer eens op te dissen, geloven zijn feitenbestendig.
  Dat zagen we al aan de verbranding van Servetius en Bruno, het huisarrest van Galileo.
  Op deze site had iemand het over z’n geloof in Islamitsche terroristen, daar reageerde ik op.
  Het geloof dat er geen complotten zijn is ook zoiets, lazen deze gelovigen nooit eens een serieus geschiedenis boek, zoals C. V. Wedgwood, ´William the Silent, William of Nassau, Prince of Orange, 1533 – 1584’, London, 1945.

  Like

 15. Jan

  Beste Joost.
  Met alle respect voor je gewaardeerde mening. Maar ik heb een andere mening.

  Uit wetenschappelijk hersenonderzoek is gebleken dat nog voordat een mens een besluit neemt, dus nog vóór hij dat bewust wordt, het al met apparatuur zichtbaar is in zijn hersenen. Dat zet grote vraagtekens bij het bestaan van een vrije wil. En het kan een (deel)antwoord zijn op reeds bestaande vragen in diverse filosofieën over de vrije wil.

  Er zijn in de geschiedenis altijd al filosofieën geweest die uitgaan van een predestinatie: alles is al vastgelegd. Dan is er dus ook geen vrije wil. Dat kan een idee zijn dat het een God heeft vastgelegd bij “gelovigen”. Of daarnaast men meent dat het wereldse bestaan een lange keten van oorzaak-gevolg is zonder reden of doel bij “ongelovigen”. Bij beiden is er geen vrije wil.

  Uit “De filosofie der vrijheid” van R. Steiner, heb ik begrepen dat er een derde mogelijkheid is. Hij beargumenteerd dat het leven hier op aarde een keten van oorzaak en gevolg is en dient ten gevolge de mens niet vrij is. Het leven volgt een soort levenslot. Maar Steiner zegt nog iets anders: ieder mens heeft een mogelijkheid om uit te stijgen boven zijn beperkte ego-eigenschappen. Hij kan zichzelf en zijn daden vanuit een ander standpunt beschouwen. Hij heeft dan de keuze om zijn levenslot te aanvaarden of hij kan zich er innerlijk tegen verzetten. Je weet wel, de mensen die altijd zeggen: “Waarom moet nu juist mij dat overkomen.”

  Derhalve geloof ik ook niet in zingeving, daartoe is de mens niet in staat. Hij overschat zijn vrije wil en zijn mogelijkheid om iets anders tot stand te brengen dan de inherente onkenbare zin van het leven. Ik zeg dan maar de zin van het leven is het leven zelf in het hier en nu.

  Het mooiste en meest onbegrijpelijke van de reeds volmaakte natuur vind ik de illusie dat hij niet volmaakt zou zijn en dat we menen een vrije wil te hebben.

  Like

 16. Jan

  Geachte terrorist. Het doet vreemd aan als u uw technische ondeskundigheid op zo’n theatrale retorische manier naar voren laat komen. Ten eerste gebruikt men in vliegtuigen geen petroleum maar kerosine. De brandtemperatuur bij kerosine is 1120 graden Celsius, bij petroleum slechts 800 graden.

  Bovendien leer je al op de lagere technische school dat ijzer zeer zacht en zwak is en staal hard en sterk. Dat komt door het koolstof in het staal. Dat kan je aflezen in het ijzer-koolstof diagram. Bij slechts 700 graden wordt staal omgezet tot een soort zacht ijzer: dragende constructie’s zakken plotseling in. Iedere brandweerman weet dat een huis met houten balken daarom veel veiliger is dan met stalen binten.

  Wat betreft dat domme mensen meningen hebben, zou ik willen zeggen dat het niet erg is als domme mensen die meningen hebben: als ze maar bereid zijn om hun mening te herzien als ze argumenten krijgen die het domme van hun mening aantoont.

  Wat ik erger vind is dat verstandige mensen vaak bij hun mening blijven.

  Daarom vind ik domme mensen vaak veel wijzer dan verstandige mensen die arrogant hun mening nooit meer bijstellen.

  Maar verder lijkt het me zinnig het hier op deze site over goden en mensen te hebben en niet over brand en staal en complottheorieën.

  Like

 17. terrorist

  Wat er arrogant aan is te denken dat het toch merkwaardig is te geloven dat een petroleumvuur van 1000 graden ijzer met een smeltpunt van 1500 graden doet smelten, mij ontgaat het.
  Er waren op 11 sept nog meer merkwaardige dingen, wonderen, kunnen we wel zeggen.
  Het verband met mensenrechten ontgaat me ook.
  Van mij mag iedereen geloven wat hij of zij wil.
  Maar op evident onzinnig geloof mag je toch wel kritiek hebben ?
  Een gelovig familielid van mij slaakt de kreet ‘respect voor ieder’s mening’.
  Ik heb respect voor mensen, voor de meningen van de meeste van die mensen helaas niet.
  Zoals recent iemand in een tweet schreef ‘na twintig jaar internet is de grootste ontdekking dat ook domme mensen meningen hebben’.

  Like

 18. Dank jullie wel voor jullie reacties. Dat oneindige bewustzijn van Pim van Lommel was voor mij de bevestiging dat er “iets” ongrijpbaars moet zijn. Hoe kun je anders vanuit een andere bewustzijns-laag iets waarnemen, dat destijds nog niet bestond? Het was geen déja vu, want het was er nog niet.
  Pas jaren later herkende je dat beeld. Verschillende esoterische stromingen vertelden hier iets over. Maar je kunt niet alles weten of leren. Het Christendom heeft geprobeerd dit te benoemen, maar het blijft bij een zwakke afspiegeling. TAO spreekt me wel aan: Ik ga over de weg, (mijn weg).

  Like

 19. joost tibosch sr

  De enige manier waarop ik in onze wetenschappelijke tijd kan denken is vanuit een in evolutie gegroeide bezield lichamelijke beperkte menselijke werkelijkheid. In die werkelijkheid kan ik met mijn beperkt vrije wil met andere bewuste mensen samen verantwoorde beslissingen nemen. Met die vrije wil kan ik op grond van het wereldwijde aanbod in zingeving ook kiezen voor mijn persoonlijke geloof in God, zodat verantwoorde menslijke beslissing tegelijkertijd ver-antwoord-ing is aan God “buiten” vóór-in-na onze beperkte werkelijkheid. Die God is in ieder geval niet een in evolutiebegrippen onmogelijk te denken (in platonisch denken wel?) gezamenlijke bestaande of komende immateriele menselijke geest. In bovenstaand artikel met “God als bron voor alles” herken ik me wel.

  Like

 20. Jan

  Corrie, daar heb je volkomen gelijk in, hoewel je ook andere indelingen kunt maken dan drie. Joden hebben er vier en de boeddhisten zeven de kabbala vier maal tien en Gnostici tot wel vele tientallen onderverdelingen van de mens/ natuur.

  Het onderscheid dat bijvoorbeeld gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen bij de SGP en andere nogal orthodoxe stromingen is volgens mij een misverstand. Het is een halve waarheid, omdat volgens mij in de heilige boeken niet de biologische vorm wordt bedoelt, maar aspecten van ieder mens of het nu een biologische man of vrouw is. In ieder mens heb je actieve inspirerende en ook broeiende vormgevende krachten.

  De essentie van de psychologische kant, door jouw “ziel” genoemd (van bezieling) van de mens is zowel mannelijk als vrouwelijk, dat leert Jung met zijn anima en animus. We zien ook wel vrouwelijke mannen en omgekeerd. In veel heilige boeken komt de mens androgyn voor, een dyade de verbinding tussen de God en de Godin. Het is de “God” van genesis in de Thora bijvoorbeeld: Elohim: mannelijke en vrouwelijke Goden verkeert vertaald met God. En in de griekse mythologie snijdt Zeus de mens in twee delen. Ook Adam en Eva komen samen uit een ”eenheid”: de mens.

  In zijn bewustzijns-aspect, het leven zelf: de adem, de lucht, de geest, de spiritus… de verbindende schakel de essentiele werkelijkheid die noch mannelijk noch vrouwelijk is, en die identiek is in ieder mens en ieder dier en in alles wat is. In India: Atman en in het oude Egypte Atoem en in het Christendom, (voor sommigen) de heilige geest.

  Like

 21. Alle mensen hebben een zichtbaar, materieel lichaam, een immateriële, onzichtbare geest, en een immateriële onzichtbare ziel. Dat kun je in alle heilige boeken lezen. Daarom zijn alle mensen niet alleen gelijkwaardig, maar daarin ook gelijk. Ik denk, dat aardse mensen kunnen leren deze drie lichamen met elkaar in evenwicht te brengen door ze op een wijze, gezonde, manier te voeden. Dat geldt voor vrouwen én mannen .

  Like

 22. joost tibosch sr

  Gelukkig zijn er niet-gelovigen en gelovigen, die elkaar niet meteen heel arrogant gebrek aan kritische zin verwijten. Ooit van mensenrechten gehoord?

  Like

 23. Jan

  Een flimpje waar ik tranen van in mjn ogen krijg. Het is knullig op zijn Bollywood stijl opgenomen maar prachtig geacteerd.

  Het is m.i. het hoogtepunt van de Mahabharata, de bijbel van India, waar mijns inziens het trachtten te doorgronden van de essentie der natuur centraal staat. Ook het respectloze benaderen van de vrouw als object. De natuur hier gesymboliseerd door Draupadi, het vrouwelijke, geboren uit vuur, het vormgevende van de mannelijke impuls. !symbool!

  Daarna volgt in de Mahabharata de ondergang en totale vernietiging van de mensheid en cultuur. Omdat men Dharma (het juiste te doen op elke moment in ieder’s lot, vaak vertaald door “wet”) verlaten heeft. De God Dharma is de vader van Yuddhistira die getrouwd is met Draupadi.

  Vanwege het feit dat Yuddhistira gedobbeld had (het lot van het leven symbolisch had geaccepteerd zoals bijvoorbeeld de Stoïcijnen) was hij alles kwijt geraakt inclusief zichzelf en daarna had hij ook nog Draupadi ingezet en verloren.

  Daardoor is Draupadi slavin de van de Kuru’s (de shaduwzijde) en dient zij de negatieve gevolgen (symbolisch als vrouw) van de Kuru’s te volgen. Echter: daar is de natuur niet voor, en Draupadi spreekt een vervloeking uit in de bijeenkomst van vele heiligen, die ze bevraagt naar hun motieven.

  Dan komt het punt dat Draupadi wordt ontkleedt: maar Krishna staat dat niet toe. Haar kleed (ik noem het maar de voorhang van het heilige der heilige is oneindig.

  Het flimpje begint met de discussie of Yuddhistira die zichzelf ingezet en verloren had, wel het recht had zijn vrouw Draupadi te verdobbelen. Alle wijzen en heiligen zwijgen. (dat is vanwege Krishna die hun dat verboden had omdat het lot (karma) zijn weg moest gaan.)

  Schakel engels in door een vakje onderaan te klikken
  schakel aantekeningen uit om de teksten bovenaan uit te schakelen.
  kijk bij 3 minuten en lees de engelse tekst, over de moraal van t verhaal
  en kijk bij 21 minuten naar de betekenis van Draupadi. de vrouwelijkheid in het algemeen.
  28:45 het begin van belediging en het wegnemen van de kleding.
  31:45 de ingreep van Krishna.
  op 38:30 zegt Draupadi dat haar lichaam niet aangeraakt is door de wind en niet gezien door de zon ! Mystieke vrouwelijkheid dus. Onteerd en spreekt ze een vloek uit.

  Like

 24. Jan

  citaat: “Volgens Odaci moeten handen en voeten geven aan de grondgedachte dat er één Geest is die ons allemaal het leven inblaast. Ik zeg min of meer hetzelfde: er is één God die de bron is van alles.”

  En deze Jan zegt ook min of meer hetzelfde maar dan: God bestaat niet, maar alles wat bestaat is Goddelijk. Dan heb je een nuance waarmee zowel theïsten als atheïsten mee door één deur kunnen. Want vele atheïsten hebben een relatie met de natuur die je best diep religieus zou mogen noemen.

  Ik was gisteren bij de crematie van een goede kennis. Daar werd gezegd: “We kunnen niets zeggen over de andere wereld, maar wat we wel zeker weten is dat ze nu opgenomen is in de eenheid waar ze uit voortgekomen is.” Ze had respect voor het leven en de natuur en was bewust vegetariër, was veel bezig in haar tuin en er werd gezegd: ze kon nog geen spin doodslaan.

  Wat heilige boeken betreft, Het “Tao” van de Tao Teh Tsjing betekent letterlijk “weg”. In het Chinese karakter voor Tao kan je het teken van een hoofd met haartjes erop zien en lopende beentjes eronder. Het kan dus ook gezien worden als ook een weg naar een doel, een dynamiek. Het begrip wordt in de Tao Teh Tsjing als een paradox gebruikt, de eerste zin luidt:
  “De Tao die begaan kan worden, is niet de eeuwige Tao, het Tao dat uitgesproken kan worden is niet het eeuwige Tao.”

  De Moslims, maken geen beeld maar tekenen geometrische figuren, de Joden spreken de naam niet uit. Ik meen dat het heiligen der heiligen verborgen achter een voorhang, puur symbolisch bedoeld is. Zelden komt er een moment een spleet in of scheur in. Dat zijn heilige momenten die in Tibet: Bardo’s worden genoemd. Net zoals men in India spreekt over de god Maya, de Illusie, die als een sluier in de natuur de goddelijkheid bedekt en zoals in het oude Egypte de sluiers van Isis, de godin der natuur. Haar broer en man (dyade met Isis) Osiris, is in stukken gehakt en onherkenbaar aanwezig in de natuur. Ook Maria heeft Jezus in doeken gewikkeld. Maria heeft de symbolische betekenis van het engelse “matter” en mara: zee. En er zijn relaties met mythen zoals Margaretha die zand strooide op de zee waaruit parels groeide: Maria zowel als de zee: symbolen voor het stoffelijke. Hier in Maastricht hebben ze een kerk: Maria sterren der zee !!!! en een straatje verder is er het cafe: zeezicht (grijns) waar ik soms een pintje drink.

  Je kan het syncretisme noemen wat ik doe, maar ik ontdek een gemeenschappelijke notie die hetzelfde is in vele culturen en in verschillende tijden. Een notie dat er iets is, dat geen naam gegeven dient te worden, waarvan geen voorstelling gemaakt mag worden en waar we beter over kunnen zwijgen.

  Dan pas in de stilte kan iets wat verborgenheid is tevens openbaring zijn zonder kenbaar te zijn.

  Like

 25. terrorist

  Dat wist hij natuurlijk al, maar toch is hij de Koran beter gaan lezen na de dag dat twee vliegtuigen met moslimterroristen zich in de Twin Towers boorden.

  Je ziet dat gelovigen niet alleen in een god geloven.
  Zouden gelovigen gewoon een gebrek aan kritische zin hebben ?

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.