Een atheïstische geloofsgemeenschap

atheism
‘Altijd al geweten dat atheïsme een religie is. Eindelijk komen ze uit de kast.’ Aldus luidt een reactie van een lezer op de vraag van De Vrije Gedachte of een atheïstische kerk een goed idee is. ‘Een atheïstische geloofsgemeenschap,’ zo oppert De Vrije Gedachte. ‘Verdient dit idee navolging in Nederland? Zo ja, zou het iets kunnen zijn voor De Vrije Gedachte?’
 

‘In meerdere steden op onze planeet worden nu wekelijks bijeenkomsten gehouden waarbij toehoorders kunnen luisteren naar een seculier verhaal. De organisatoren komen tegemoet aan een basisbehoefte van de mens: gemeenschapszin.’ 

De Vrije Gedachte verwijst naar Trouw waar in een artikel wordt gesteld dat de kerk voor atheïsten gebruik maakt van ‘het goede dat religie te bieden heeft’, zoals gemeenschapszin. Trouw zegt dat het idee van levensbeschouwelijke bijeenkomsten voor ongelovigen aanslaat volgens de Londense comedians Sanderson Jones en Pippa Evans, die de zogeheten Sunday Assembly begonnen op hun website. Ze willen delen in het goede dat religie te bieden heeft.

‘Het zou zonde zijn als atheïsten daar enkel van af zouden zien ‘omdat ze andere theologische inzichten hebben’. De comedians waren niet de eerste die op het idee van een seculiere kerk kwamen; filosoof Alain de Botton organiseert al enkele jaren vergelijkbare bijeenkomsten.’

Een van de lezers zegt op de site van De Vrije Gedachte met genoegen terug te kijken op de zondagsbijeenkomsten van De Vrije Gedachte in Rotterdam, waar hij in de late jaren 60 van de vorige eeuw graag kwam en met enige regelmaat voordrachten hield over allerlei onderwerpen die met vrijdenken e.d. te maken hadden. Het idee om de geloofsgemeenschap om ‘godvrije’ gedachten te exploreren, te bediscussiëren en te verdiepen, leidt tot de opmerking:

‘Dat van die godvrije gedachten lijkt me een moeilijke. Atheïsten zijn nu eenmaal mensen die het meest praten over waar ze het minst van weten en begrijpen: religie.’ 

Zie: De atheïstische kerk, een goed idee?

en: Kerk voor atheïsten krijgt navolging in VS en Australië

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.

6 Responses

 1. MNb

  “Altijd al geweten dat atheïsme een religie is”
  Volgens dit argument is dammen ook een religie. Vele dammers, maar lang niet alle, houden regelmatig bijeenkomsten.

  “of een atheïstische kerk een goed idee is”
  Van mij mag het, als ik maar niet hoef.

  Like

 2. MNb

  Tja, atheisten zijn nooit populair geweest bij gelovigen. In de 16e, 17 en 18e eeuw was het ook al slecht voor de gezondheid in het openbaar te verkondigen dat je atheist was. Zelfs de beschuldiging van atheisme was al iets om bang voor te zijn:

  http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Dolet

  Uiteraard maakten christenen elkaar toen net zo enthousiast af. Maar eind 18e eeuw waren ze daar mee opgehouden en toch moest Diderot nog de gevangenis in omdat hij de voorkeur gaf aan rede boven geloof.
  Vandaar dat alle atheisten kerk en staat liever gescheiden zien. Dat gaat niet op voor alle christenen; sommigen van hen zitten zelfs in de Tweede Kamer.

  Like

 3. joost tibosch sr

  De pedante menselijke gewoonte om anderen voor gek te verklaren was vroeger in ieder geval eigen aan gelovigen. Je zou verwachten, nu Verlichting bescheiden wetenschap geworden is, dat we, of we nu gelovig zijn of niet, nu beter wisten. Zeker.. nu we ook besef van mensenrecht hebben gekregen.

  Like

 4. scepticus

  ” Atheïsten zijn nu eenmaal mensen die het meest praten over waar ze het minst van weten en begrijpen: religie.’ ”

  Ik ben atheistisch opgevoed, dat wil zeggen, zonder religie.
  Er werd geen woord aan vuilgemaakt.
  Het dorpje waar ik opgroeide had geen kerk, er was ooit wel een kerkje geweest, maar dat was al sinds mensheugenis in gebruik als gymnastieklokaal.

  Wel is het zo dat ik me altijd afvroeg wat sommigen er toe bracht in een god te geloven.
  In ZO Friesland was rond 1950 de officiële onkerkelijkheid al 50 %, in werkelijkheid dus veel hoger, het opgeven van ‘niet’ bij de burgerlijke stand, daar was nog een zekere gene over.

  Religie is heel goed te begrijpen, psycholoog Piet Vroon b.v. legt het uitstekend uit waarvoor ideologieën dienen in kuddes: om schijnzekerheid te scheppen.

  Het onbegrijpelijke van religie is alleen hoe het mogelijk is dat ook redelijk verstandige mensen nog geloven.
  In het oude Griekenland zagen de ontwikkelde Grieken religie als poppenkast voor het gewone volk.

  Like

 5. joost tibosch sr

  Het enige bezwaar wat ik als christen heb, tegen het gebruik van het woord “kerk” door atheisten, is dat dat woord oorspronkelijk van het griekse woord kuriake komt en voor (de eerste) christenen de betekenis had van “gemeenschap van de Kurios= Heer Jezus”. Wellicht dat het voor atheisten nu ook minder aantrekkelijk wordt om dat woord te gebruiken. Of hebben zij ook een Kurios,in wie ze geloven?

  Wellicht zullen ze zo ook merken dat hun “kerk” met het grootste gemak (al) beslag legt op de openbare ruimte en dat dat ondanks scheiding van Kerk en Staat ook geen ramp is als andere kerken dat doen indien men zich maar nauwgezet aan de in de Grondwet vervatte mensenrechten van de openbare ruimte houdt!

  Like

Reacties zijn gesloten.