Twitterdienstapplicatie voor kerken censureert sms’jes en tweets


Ze noemen het eufemistisch ‘filteren’, maar deze applicatie is gewoon handig om ongewenste tweets van twitteraars te censureren. Ze zeggen het zelf: ‘Jongeren ervaren de preek vaak als lang en saai.’ Ja, en dan wordt ze verhinderd te twitteren dat de preek slaapverwekkend is of onbegrijpelijk. Eric van den Berg, van Internetspiritualiteit (over geloof, internet en online cultuur) is enthousiast over deze mogelijkheid tot filteren. Hij wil dat toegepast zien in alle gemeenten en parochies.  

Je kunt ermee Sms’en, Twitteren, stellingen plaatsen en vooral filteren.

Twitteraars die minder ‘inhoudelijk’ zijn worden als ‘digitale sprinkhanen’ betiteld. De Samenwerkingsgemeente in Deventer, de Bron, vindt dat Twitter een prachtig medium is om direct inhoudelijk te reageren op wat er in de dienst gebeurt en gezegd wordt’. Maar in de jeugddiensten mag alleen getwitterd worden wat de gemeente welgevallig is.

Hoe hebben jullie dat aangepakt? “Ik heb een webapplicatie ontwikkeld waarmee we berichten in twee kolommen laten zien. Links voor de doorgaande stroom van berichten. Rechts om berichten wat langere tijd vast te houden”, legt Klaas-Jan uit. ‘Op die manier hebben we tijdens de momenten dat het scherm niet zichtbaar was toch berichten vast kunnen houden zodat de predikant op een later moment in de dienst gelegenheid had om daar op te reageren. Om gemeenteleden zonder Twitter gelegenheid te geven mee te doen in de discussie hebben we ook het versturen van sms-jes naar het scherm mogelijk gemaakt. De sms-jes komen samen met de tweets binnen en kunnen al dan niet op het scherm getoond worden.

Het gaat om zogenaamde ‘veilige twitterdiensten’. Het schijnt onveilig te zijn wanneer iedereen kan twitteren wat hij of zij wil. Echt reageren op wat er in de dienst gebeurt en gezegd wordt, is dus verboden. Alleen de predikant mag zeggen wat hij of zij wil, het volk moet verder vooral luisteren. Ze mogen slechts ‘inhoudelijk’ reageren. Dat worden dus tweets met teksten als ‘Bravo!’, ‘Ga door!’ Een tweet als ‘Geeuw!’ wordt dus gecensureerd.

Van den Berg
, van Internetspiritualiteit, expert voor religieuze organisaties om in een snel veranderende internetomgeving effectief het geloofsgoed uit te dragen, zegt:

Persoonlijk zie ik een markt ontstaan voor de webapplicatie van Wierenga. Het zou goed zijn als de applicatie verder wordt ontwikkeld en wordt aangeboden aan gemeenten en parochies. Het kan hen over de drempel helpen ook een ‘veilige twitterdienst’ te organiseren. Nu nog een mooie naam voor de applicatie. Ik vind FILTERDECK wel een aardige naam.

 Zie: Twitterdienst Deventer filtert tweets en SMS-jes met eigen applicatie

Screenshot: Klaas Jan Wierenga

Twitteren is exhibitionistisch meebewegen op de waan van de dag


‘Ik moet wel toegeven dat twitteren iets verslavends heeft. Ik denk wel eens: misschien moet ik die telefoon eens een dag uitlaten. Een soort Twittersabbat. Dat zou heel heilzaam kunnen zijn.’ Dat vindt Abeltje Hoogenkamp, stadpredikant in Amsterdam en bedenker van de Preek van de Leek. Inmiddels is ze om en twittert er lustig op los, noteert Stijn Fens in de rubriek ‘Theologisch Elftal’ van Trouw.

Als een echte predikant kan zij het echter niet laten om een preek(je) af te steken tegen te veel getwitter. Toch zegt Hoogenkamp dat Twitter een positief medium is. ‘In deze tijd van gezeur en geklaag, is dat een voordeel. Het is een complimentenmachine. Als je iemand toch dist (twittertaal voor beledigen), word je ontvolgd en is het ook meteen afgelopen.’

Wim van Vlastuin, rector en docent aan het seminarie van de Hersteld Hervormde Kerk aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, staat het exhibitionistische karakter van twitteren tegen. – Hij maakt het getwitter wel heel groot: ‘Ben ik nou echt zo interessant dat de hele wereld dit moet weten? Nee dus.’ De hele wereld? Zeven miljard volgers? Twitter is bovendien zo’n vluchtig medium dat je amper gezien wordt. Twitteren ‘exhibitionistisch’ noemen is onzin. Op de preekstoel staan heeft dan veel meer het karakter van exhibitionisme.

Eng hoor, Van Vlastuin en Hoogenkamp blijven dominees, nu moet er weer een gedragscode ontwikkeld worden voor twitteren, vinden ze. ‘Een kerkelijke gedragscode voor twitterende dominees mag er best komen, vinden ze. Volgens Vlastuin is ‘twitteren meebewegen op de waan van de dag. Het Koninkrijk Gods kenmerkt zich door rust.’ Hoor, weer die domineestoon. Rust, sabbat, exhibitionisme. Op die manier verklaren de dominees twitteren tot exhibitionistisch meebewegen op de waan van de dag! Laat dat twitteren toch zijn eigen ontwikkeling doormaken, zonder er weer direct regeltjes, normen en waarden op los te laten.

Hoogenkamp weet niet of Jezus zou twitteren… Ik weet het wel zeker, hij zou alle sociale media gebruiken die er waren, eigen blogs hebben of meer dan dat: een eigen wereldwijde internetkrant in alle talen. Hij zou televisiestations bezitten en satellieten. Om zijn wederkomst vorm te geven en leiding te geven aan de renovatie van de wereld die dringend nodig is.

Jezus zou dag en nacht twitteren en een Facebook-pagina lanceren om te laten weten dat alles nieuw wordt, de hemel en de aarde. Hij zou er niet om malen of ze hem exhibitionistisch noemen en zich zeker geen Twittersabbat op laten leggen.

‘Van God getuig je dag en nacht,’ zou hij twitteren.  En Jezus sprak tot hen: ‘Ik leg u de vraag voor, of het geoorloofd is op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of verloren te doen gaan.’ (Lucas 6:9)
Hij sloot zelfs niet uit dat het einde van de wereld op een sabbat zou vallen.

Foto:  limburgonderneemt.nl

Zie: Een soort Twittersabat zou heilzaam zijn (Trouw)