Bijbelteksten kunnen explosief materiaal bevatten

Bijbelteksten kunnen zich achteloos voordoen, maar explosief materiaal bevatten. En dat zit volgens het Nederlands Dagblad onder meer in het verhaal van Reinier Sonneveld. Schrijver-theoloog Sonneveld en wetenschapsjournalist dr. René Fransen vroegen een aantal schrijvers en wetenschappers hoe zij God beleven in de natuur. Ze nodigden dichters uit, biologen, natuurkundigen, meteorologen, theologen, filosofen.

Uit ‘De huisdieren van Jezus, door Sonneveld: ‘Jezus doodt wel na zijn opstanding en toch zal er na onze opstanding géén dood zijn? Hoe kan dat? Hoever reikt Jezus’ redding? Is die alleen voor mensen bestemd? Geldt ze de hele kosmos? Het lijkt wellicht wat al te serieus, maar de Bijbel beschouwt Jezus’ opstanding als de belangrijkste gebeurtenis van de geschiedenis. Dan is het niet snel overdreven de details van zijn verschijningen te onderzoeken. Zeker als diegene die de dood overwint, daarna zelf toch nog doodt.’

‘Het boek van de natuur’  is een full colour boek, met schitterende illustraties en betoverende teksten. Samen vormen de bijdragen een veelstemmig loflied op de schepping en op God. De bijdrage van Fransen bestaat uit een ‘fotoreportage’ van het heelal en het artikel ‘Schepper naast God’, over hoe mensen de schepping kunnen aanpassen. Met onder meer bionische handen, gentechnologie en een scheutje transhumanisme.

Fransen: ‘Verwacht geen al te grote polemieken, theologische vernieuwingen of stellingnames in dit boek, de diverse auteurs maken allemaal hun eigen punt, de belangrijkste rode lijn is de verwondering over de schepping. Wel zal Bert van Veluw bijvoorbeeld onderzoeken hoe het natuurlijke kwaad te rijmen is met een goede God, gaat Pieter Gorissen in op fabeldieren in de Bijbel en wordt er regelmatig verwezen naar de leeuw die zijn prooi uiteindelijk van God krijgt.’

Het boek van de natuur, ISBN 10: 9058815757, ISBN 13: 9789058815750, Uitgever: Buijten en Schipperheijn B.V.

René Fransen studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht en deed aansluitend promotieonderzoek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, leidend tot een proefschrift dat hij in 1994 met succes verdedigde. Later verschoof zijn interesse naar de journalistiek. Vanaf 1996 werkt Fransen als wetenschapsredacteur voor de Universiteitskrant van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast schrijft hij wekelijks voor het Nederlands Dagblad en af en toe voor CV•Koers, BioNieuws en De Ingenieur.

Reinier Sonneveld werd geboren in 1978. Na een lange zoektocht werd hij christen. De boeken die hij over dat geloof ging schrijven, gaan over de vragen waar hij zelf tegenaan loopt: Waar is God in het lijden? Is het geloof nog relevant in de 21ste eeuw? Zijn religies niet intolerant? Hoe weet je of het waar is? Zijn stijl is speels en zoekend.

Zie: Het boek van de natuur (René Fransen)

En: De huisdieren van Jezus (Nederlands Dagblad)