2012: Een vreedzame samenleving binnen handbereik

In het boek 2012: zin en onzin beschrijven Annemarieke Nagel en Helene Ribbeling zorgwekkende én hoopgevende ontwikkelingen in tien levensthema’s, waaronder religie. Zij zien religie als een enorme bindende factor in veel samenlevingen. Het ‘verbindt’ veel mensen met de zin van hun bestaan. Tegelijkertijd is de discussie over veel onderwerpen vrijwel nergens zo verhit als wanneer religie er een rol in speelt. Aldus meldt NieuwWij.

Volgens Marianne Jans van Biblion Recensie onderzoeken Nagel (organisatiepsycholoog, coach) en Ribbeling (jurist, psycholoog) vele uiteenlopende 2012-theorieën. ‘Oude beschavingen zoals de Maya’s, Inca’s, Azteken, Egyptenaren en Indiërs, maar ook de wereld van de wetenschap en diverse religies hebben elk hun eigen kijk op dit voorspelde einde van een tijdperk. Middels literatuur- en veldonderzoek hebben de auteurs tien maatschappelijke thema’s onderzocht waar deze theorieën effect op zouden kunnen hebben.’

NieuwWij: ‘In de tien hoofdstukken kijken ze onder meer naar ‘relaties, seks, geld, milieu, werk, kinderen, religie, politiek en gezondheid. Elk hoofdstuk bevat een aantal overeenkomstige vragen die de lezer zichzelf kan stellen. En daarnaast geven zij steeds een paar scenario’s met betrekking tot elk onderwerp in de lijn van de diverse theorieën. Met inhoudsopgave, voorwoord, inleiding, vier scenario’s van ‘hoe eventueel om te gaan met al deze gegevens’, literatuurlijst en noten. Een uitgebalanceerd en evenwichtig overzicht van de diverse visies. De wetenschappelijke visie is een interessante aanvulling.’

NieuwWij concludeert dat als onvoorwaardelijke liefde inderdaad de basiswaarde voor ons bestaan wordt (of was het die allang, maar zagen we het niet zo helder?), 2012 een openbarende periode in luidt, waarin een vreedzame (en zo u wilt: verlichte) samenleving binnen handbereik komt.

Zie: Begint in 2012 de jaartelling weer bij 0? 

Illustr: teapacks.wordpress.com

Vandaag Eindtijddag, de volgende ergens in 2012?


Lindsey Williams: ‘In de Bijbel staat dat 1000 jaar gelijk staat aan 1 dag, en 1 dag aan 1000 jaar. We bevinden ons nu ongeveer 2000 jaar na de geboorte van Jezus, en 6000 jaar na de Schepping, dus 6 ‘dagen’. De zevende ‘dag’, waarin er gerust wordt (het in de Bijbel omschreven 1000 jarig vrederijk), staat op het punt van aanbreken.’ Voor sommigen is dat vandaag, zoals Harold Camping laat weten, en voor anderen, zoals Williams, pas in 2012.

Of dat al volgend jaar is weet de bekende Amerikaanse pastor en insider Lindsey Williams niet en dat beweert hij dan ook niet. Hij vervolgt: ‘Toch kijk ik erg uit naar 2012, omdat het ook in spiritueel opzicht het meest bijzondere jaar sinds de eerste komst van Jezus lijkt te gaan worden.’ De stelling bij de IKON dat ‘Voorspellingen van de Eindtijd onzin zijn’ wordt bestreden door 17% van de deelnemers aan de poll. Er hangt blijkbaar iets in de lucht.

Volgens Williams heeft de ‘machtselite’, het gedaan. Zijn contacten ‘binnen de machtselite achter de schermen’ hebben hem laten weten dat 2012 het meest bijzondere jaar in 2000 jaar menselijke geschiedenis wordt en er een buitengewone, spiritueelachtige gebeurtenis wordt verwacht. Iedereen zou doodsbang worden als men beseft wat de machtselite in petto heeft voor het jaar 2012, dat volgens hem dan ook het schokkendste jaar ooit zal worden.

Toch dringt hij er bij de mensen op aan om vooral niet bang te worden, omdat angst één van de sterkste wapens in handen van de elite is. ‘Angst blokkeert je hersenen, en daarom willen ze juist dát veroorzaken.’ Waarom Williams dan niet aflaat voortdurend mensen angstig te maken met zijn doemdenken, is een raadsel. Alsof hij al zijn eigen angsten op de mensheid projecteert.

In eerdere artikelen over dit onderwerp heeft eindtijdonderzoek.nl beschreven dat ‘de elite hier eveneens op rekent en al honderden jaren toewerkt naar de komst van hun eigen messias, de zogenaamde verlosser van de mensheid, die onder hún voorwaarden zijn Nieuwe Wereld Orde op de wereld zal vestigen. Lindsey noemt deze persoon de ‘duivelsmessias’. Het doel is om de komst van de Bijbelse Messias Jezus Christus te verhinderen of onmogelijk te maken. De pijlen van de elite zullen vanaf volgend jaar dan ook in nog veel hevigere mate op de fundamentele christenen worden gericht.’

Zie: De opname, wordt het dan toch 2012?

En: De eindtijd op herhaling

Foto: eindtijdonderzoek.nl