Adieu Geloof en Wetenschap, hallo Spiritualiteit

mondriaan15
De academici hebben volgens godsdienstfilosoof Taede A. Smedes geloof en wetenschap uit handen gegeven en ten prooi overgelaten voor de meningen van de hoi polloi: geloof en wetenschap is opnieuw het terrein van hobbyisten geworden. Hierover mijmert Smedes, die ook theoloog is, in zijn nieuwste blog Langzaam afscheid van ‘geloof en wetenschap’? Maar zijn boeken over geloof en wetenschap doet hij nog niet weg. Ergens hoopt hij dat ze op zekere dag toch nog van nut zullen zijn.

Men wist waarover het ging wanneer het over God ging. Die vanzelfsprekendheid is weg. Daarmee is ‘God’ een vaag begrip geworden dat zich voor vele invullingen leent. De theologie is niet in staat gebleken de erosie van het godsbegrip het hoofd te bieden en is dan ook in rap tempo bezig haar bestaansgrond en academische legitimering te verliezen.’ (Smedes)

Taede A. Smedes (foto: TAS) vindt dat het niet echt goed gaat met geloof en wetenschap. Hij noemt een viertal factoren, zoals de outreach en groei van het vakgebied geloof en wetenschap: die is minimaal, om nog maar te zwijgen van het banenperspectief. De weinig inhoudelijke vernieuwing: veel recycling en zelfcitatie. De verdamping van de plausibiliteitsstructuur van het christelijk geloof: het theïstisch godsidee erodeert; en de invloed van extremistische en fundamentalistische denkrichtingen in het publieke domein: het creationisme staat ineens weer op de kaart.

taedeasmedesDe academici hebben geloof en wetenschap uit handen gegeven en ten prooi overgelaten voor de meningen van de hoi polloi (gepeupel, PD). Geloof en wetenschap is opnieuw het terrein van hobbyisten geworden.’ (Smedes)

Volgens mij spelen nog meer factoren een rol. De hoi polloi gelooft niet altijd meer op gezag. God wordt zo inderdaad een vaag begrip. Mensen verwachten meer van de wetenschap. Kort door de bocht gezegd: men hoopt op een godsbewijs. Maar dat blijft steken bij argumenten die het brein bezighouden, maar het hart leeg laten. De wetenschap heeft dus ook geen antwoorden. Mensen zoeken verder en (her)ontdekken meer en meer de spiritualiteit. ‘Ken uzelve’ is het adagium. Weg van het collectief: de individualiteit hervonden. De hoi polloi gaat zelf nadenken en bij het eigen hart te rade.

Het lijkt erop dat we dan misschien weer uitkomen bij iets van lang geleden, bij de Spiltijd bijvoorbeeld, waarin filosofen geen belangstelling hadden voor doctrines of metafysica. Over theologie praten leidde maar af en werd zelfs schadelijk gevonden.

degrotetransformatieAnderen voerden aan dat het onvolwassen, onrealistisch en pervers was om te zoeken naar het soort absolute zekerheid dat veel mensen van religie verwachten.’ (uit: De grote transformatie)

Of  van de (religie)wetenschap verwachten… In de Spiltijd (tussen 900 en 200 v. C.) verschoven alle tradities die toen ontwikkeld werden de grenzen van het menselijk bewustzijn en legden een transcendente dimensie in de kern van ons wezen bloot, maar ze beschouwden dat niet noodzakelijkerwijs als iets bovennatuurlijks en weigerden meestal erover te praten.

De wijzen waren er in elk geval niet op uit hun eigen visie op deze ultieme werkelijkheid aan anderen op te dringen. Integendeel, niemand mocht ooit religieuze leerstellingen in goed vertrouwen of uit de tweede hand aanvaarden, vonden zij.(Uit: De grote transformatie)

karenarmstrongDe grote transformatie vertelt dat het er niet om ging wat je geloofde, maar hoe je je gedroeg. Religie betekende dingen doen die je diepgaand veranderde.

De wijzen predikten een spiritualiteit van empathie en mededogen; ze stonden erop dat de mensen hun egoïsme en hebzucht, hun gewelddadigheid en liefdeloosheid lieten varen. (…) Elke traditie ontwikkelde haar eigen formulering van de Gulden Regel: wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Voor de wijzen uit de Spiltijd draaide religie om respect voor de heilige rechten van anderen en niet om orthodox geloof. Als mensen zich vriendelijk en grootmoedig gedroegen tegenover anderen, konden ze de wereld redden.’ (uit: De grote transformatie)

Wij moeten dit ethos uit de Spiltijd herontdekken, stelt Karen Armstrong (foto: ncrv), de schrijfster van De grote transformatie, door de Volkskrant indertijd beschreven als ‘een monumentaal epos van de geest, een intrigerende speurtocht’. Misschien is er toch nog genoeg werk voor theologen en (religie)wetenschappers? Nadenken over een Tweede Spiltijd?

Zie: Langzaam afscheid van ‘geloof en wetenschap’? (Taede A. Smedes)

Boek: De grote transformatie, Karen Armstrong 

Foto: Evolutie (1911), Piet Mondriaan. Het drieluik verbeeldt het spirituele ontwaken van de mens in drie stadia. (rudedo.be) – Arend Landman: ‘Dit drieluik symboliseert de reis die de ziel moet maken om los te komen van het materiële aardse bestaan (linker-paneel), via innerlijke contemplatie (rechter paneel) naar het ervaren van het goddelijk licht (midden-paneel).’

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

58 Responses

 1. Wies de Winter

  “All things which can be known have number; for it is not possible that without numbers anything can be either conceived or known”.

  Philolaus (384-322 BC)

  Like

 2. Jan

  @Wies de Winter 26 sept 15:53
  Ik vind nogal ongeloofwaardig dat je gps systemen terug voert op Douwe Bob die zijn eigen liedjes uitvind.

  Douwe Bob kan zijn eigen liedjes niet uitvinden omdat Douwe Bob illusoir zo je wilt imaginair is volgens de Vedische wiskunde..

  Like

 3. Wies de Winter

  ” Behold the heaven, the earth and the sea; all that is bright in them; all that creep or fly or swim; all have forms because all have number. Take away number and there will be nothing.”

  Augustinus van Hippo

  Like

 4. Wies de Winter

  “Even the highest and farthest reaches of modern Western mathematics have not yet brought the Western world even tot the treshold of ancient Indian Vedic Mathematics.”

  Professor Augustus De Morgan

  Ik vraag mij af of Johannes in zijn evangelie met zijn logos hetzelfde bedoelde als de Morgan en de Veda’s.

  Like

 5. Wies de Winter

  ” It is in India that gave us the ingenious method of expressing all numbers by means of ten symbols, each symbol receiving a value of position as well as an absolute value; a profound and important idea which appears so simple to us now that we ignore its true merit. But its very simplicity and the great ease which it has lent to all computations put our mathematic in the first rank of useful inventions…”

  Pierre Laplace

  Ok, je kan ook al die geloof- en wetenschapsliteratuur in de kringloop gooien en je mengen in het gewoel van de arrogante westerling die zelf denkt de wiskunde te hebben uitgevonden.

  Ik weet nog even niet waarom ik aan haar denk maar ik zag laats een TEDje van een wetenschapster, iets sociologisch, en die legde uit dat alle grote inventors in de VS wonen, zo kwam er Apple en Google waar we niet meer zonder kunnen maar die inventors die teerden weer op de kracht van de government (defensie, gps systemen).
  En toen dacht ik aan mijn eigen systeemvoorkeuren want dat government dat rust weer op de vs belastingbetaler en dat zijn veelal immigranten uit europa en zo komt het dan toch weer via europa terecht bij Douwe Bob die ons gaat vertegenwoordigen in Europa en die ik een keigoeie singer songwriter vind, die zijn eigen liedjes uitvind. Ik bedoel maar.

  Like

 6. Jan

  @Anoniem, alias Valère De Brabandere, je bijdrage betreffende logos op de wikipedia is gewist. Nu vraag ik me af of dat terecht is. Ik meen dat het niet terecht is maar ik twijfel, Hegel heb ik nooit goed begrepen. Weet je wat, ik zet het terug, mogelijk komt er een overleg 😉

  Like

 7. Anoniem

  Spiritualiteit of Psy… , of E=mc2=Psy, waar Psy staat voor dat enig absoluut ,zijn, van de eeuwige wetmatige logica, de absolute idee als beginsel van alle ‘ zijn, …; of ‘logos’ de nieuwe en andere god…

  Like

 8. joost tibosch sr

  Wereldwijde tijdgebonden wijze woorden uit het verleden -mensen uit het verleden zijn even wijs als wij- hebben literaire wetenschap nodig die oude teksten tegen het decor van hun tijd en cultuur doet begrijpen. Dan pas is het mogelijk hun door de tijd heen tot ons gekomen wijsheid naar waarde in onze tijd te integreren.
  Omdat oude wijsheid ook begrijpelijk in het oude mens- en wereldbeeld gevat is, zal onze wetenschap bovendien kritisch zijn en hun oude mens- en wereldbeeld vervangen door ons, zij het ook, tijdgebonden wetenschappelijke mens- en wereldbeeld.

  Het lijkt onmogelijk “adieu te zeggen” tegen die wijsheid(geloof} en die wetenschap.

  Menselijke wijsheid en geloof ontstaat slechts in menselijke geschiedenis van verleden en heden. De door ons begrepen en opnieuw verwoorde oude wijsheid(geloof) kan in onze keuze voor levensbeschouwing meegenomen en zo in die denk- en gedragskeuze tot onze wijsheid worden.

  Letterlijk herhalen van woorden uit het verleden, of het nu hindoeistische, boeddhistische, keltische, griekse woorden zijn, of woorden uit de bijbel of de Koran etc.etc levert sowieso geen wijsheid of spiritualiteit op. .

  Zeggen we dan “hallo tegen die spiritualiteit”?

  Like

 9. @Wies: can be easily and readily solved with the help of these ultra easy Vedic Sutras…
  in few simple steps and by methods which can conscientiously be described as mere ‘mental arithmetic’. ”

  Nou ik ben benieuwd, zou de wijsheid dan toch uit het oosten komen.

  Like

 10. @Wies: Boekentip, Rolf Wennekes: Tussen wetenschap en mystiek.

  Een kritische doorlichting “over de manier” waarop de Maharishi Yogi de leer en de praktijk van TM in het westen heeft verspreid.

  Het ging toch niet specifiek over een hamburger maar geldt voor alles wat je in je mond stopt, stay alert om het risico om je te ………….juist.

  Like

 11. Theo

  @ Wies de winter,
  de bron van een hamburger was volgens mij eens een levend dier op vier poten, die speciaal is gefokt voor onder andere de hamburger. Je mag je altijd nog erop bezinnen of je dierenleed wilt eten of alleen nog spinazie met worteltjes – of welke vreemde combinaties ook.

  Raar is dat, dat christenen wel geloven in vaders en zonen die alle zonden van de mensheid op zich hebben genomen, en andere sprookjes. Maar zodra de term spiritualiteit valt ze het toch zulk een onzin vinden. Het is vast allemaal new Age. Of toekomstvoorspellers op teevee. Lees eens een boek van J.Krishnamurti stel ik voor.

  Like

 12. Carla

  Dank voor je reacties Wies. Ik laat het er maar even bij, ben de Engelse taal niet machtig genoeg.

  Ook is de oude Vedische cultuur onvoldoende in mij ontgonnen. 😉

  Like

 13. Wies de Winter

  Nog eentje? OK, dat maar deze alvast voor iets dat ik misschien later nog zeggen zal.

  ” …exceedingly tough mathematical problems (which the mathematically most advanced present day Western scientific world had spent huge lots of time, energy and money on and which even now its solves with the utmost difficulty and after vast labour involving large numbers of difficult, tedious and cumbersome ‘steps’ of working) can be easily and readily solved with the help of these ultra easy Vedic Sutras…
  in few simple steps and by methods which can conscientiously be described as mere ‘mental arithmetic’. ”

  Bharati Krsna Tirthaji

  Like

 14. Wies de Winter

  OK, OK, brave Wies schiet wel in de verdediging en haalt keurig haar bron, niet zozeer om dat Wies zin heeft om haar bron te halen voor hen die om de brij heen kletsen maar gewoon omdat het moet (oude Veda wijsheid) en ik hier nog mijn cursusboek heb liggen.

  “This Cosmic Manager, the Cosmic Mathematician is eternally free from mistakes. The Cosmic Mathematician is present within everyone, it is the light of life of everyone, it is present within everyone in the structure of Rk Veda and the Vedic Literature, it is the light of pure intelligence.”

  Maharishi Mahesh Yogi

  Ik mag toch aannemen dat je verder geen bron voor een hamburger zoekt.

  Like

 15. Wies: Kosmische wiskunde is hele andere koek, als je door hebt hoe de wiskundige in ieder van ons leeft in het licht van pure intelligentie dan kun je eeuwig vrij zijn van fouten. Zelfs een hamburger is dan mindfull te eten, mits met aandacht.

  Dit behoeft wel enige toelichting. Heb je ook een bronvermelding.

  Mindfull eten is altijd wel aan te raden al is het alleen maar om het risico op verslikken te verminderen. 🙂

  Like

 16. Carla

  @ Jan, altijd fijn wanneer er iemand het met je ( me ) eens is. 😉
  Toch ook wil ik ruimte blijven houden voor mogelijk andere waardes die worden toegekend een het begrip spiritualiteit.
  Daar hoef ik mij niet bij thuis te voelen, doch een ander wellicht wel.

  Nee @ Egbert, het voelt zeker niet als geforceerd en het creëert ook geen intern spanningsveld. Liefde, wijsheid en vrede trachten te beoefenen, knabbelen ook niet aan mijn spontaniteit. ( hoop ik ) 😉

  @ Wies, mooi dat je zo genoten hebt van de cursus vedische mathematica.
  En tegelijk vind ik het jammer dat je in de vorm van ‘verzet’ ( onbegrip ) communiceert i.p.v. ruimte te bieden voor/aan …….

  Het mag hier dan gaan over ‘ Geloof en wetenschap ‘, doch ook over ‘ Hallo, spiritualiteit.’ 😉

  Like

 17. Wies de Winter

  Wonderbaarlijke bewegingen maakt men hier om dat waar dit blog over gaat te weten geloof en wetenschap. Het lijkt wel of de wetenschap verdoezeld wordt, gecorporeerd in een groter geheel van liefde, positiviteit en vrede.

  En dat terwijl het toch zonde zou zijn om de twee niet weer tot een geheel te versmelten, Plato en Ari, geloof en wetenschap.
  Ik deed ooit een cursus vedische mathematica waarin dit samenviel. Het had nog beter gewerkt als ik de veda’s en stuka’s gekend had maar zonder dat was toch wel te zien hoe wonderbaarlijk rekenmethodes in elkaar kunnen zitten.

  En dat bedoelde ik met zweverig, je kunt wel mindfull koken (hoewel ik meen dat alles liefst rauw moet blijven) maar wat moet je daar verder mee met al die aandacht voor dat worteltje. Kosmische wiskunde is hele andere koek, als je door hebt hoe de wiskundige in ieder van ons leeft in het licht van pure intelligentie dan kun je eeuwig vrij zijn van fouten. Zelfs een hamburger is dan mindfull te eten, mits met aandacht.

  Like

 18. @Jan, Dan blijf je in “inzicht” en “interpretatie” hangen, zaken van cognitie, de kennisse van het hoofd,

  Nou dat hoeft echt niet hoor, daar bestaan ook wel andere methodieken voor die weinig met cognitie van doen hebben, zoals je wel zult weten.

  Bovendien blijft het een term die zich zeer zeker wel leent voor een brede interpretatie, d.w.z. dat een ieder er zijn/haar eigen betekenis aan geeft.

  Verder mag je natuurlijk aannemen en geloven wat en waarin je maar wil.

  Wat je in je laatste alinea schrijft klopt wel. Je word ergens door gegrepen of niet, waarom hoef je niet te weten, dat maakt niet uit.

  @Carla, een dagelijkse oefening? Moet je daarvoor trainen dan, het klinkt zo geforceerd, creëert dat niet een intern spanningsveld, lijkt me een nogal zwaar traject. En waar blijft uiteindelijk dan de spontaniteit. 😦

  Like

 19. Jan

  Ja, Carla, daar ben ik het mee eens. Spiritualiteit als een levenshouding.

  Geen proberen van het verwerven van meer inzicht in het mysterie van je bestaan, of spiritualiteit reduceren tot een term die zich voor een nogal brede interpretatie leent, zoals Egbert meent. Dan blijf je in “inzicht” en “interpretatie” hangen, zaken van cognitie, de kennisse van het hoofd,

  Maar je bewustzijn verbreden, ergens in geloven dus domweg iets aannemen, is volgens mij niet de grootste blokkade die je voor jezelf hierin kunt opwerpen.

  Liefde, vrede en wijsheid zijn zaken van het hart die zou ik juist wel aan spiritualiteit relateren, maar dan de zuiver zwarte op absolute zekerheid ervaarbare gevoelsmatige vrouwelijkheid/ energie.

  citaat:
  “De belangrijkste dingen in ons leven gebeuren bij de gratie van het irrationele. Bij de gratie van het irrationele worden we verliefd op elkaar, houden we van kunst. Het gaat niet om het rationele. Als ik tegen u zeg: ‘Ik zal u eens precies uitleggen waarom Mozart zo mooi is’, dan luistert u al niet meer. De belangrijkste dingen bestaan bij de gratie van het irrationele. Als iets tot symbool wordt, dan is die irrationele kant van ons in een beeld naar boven gekomen, heeft zich geuit en in dat beeld is het eigenlijk mijn diepste, instinctieve, irrationele werkelijkheid die meedoet.”
  http://www.vrijmetselarijdenhaag.nl/2014/06/interview-tjeu-van-den-berk-theoloog/

  Like

 20. Carla

  Ja, Egbert en juist vanwege die vele interpretaties, die elk hun eigen waarde mogen hebben, vond ik deze zo mooi.

  Spiritualiteit, een woord waar ik vaak over ‘struikelde ‘ wanneer dat nader werd geduid, heb ik leren zien als een levenshouding i.p.v. een levensbeschouwing.

  Een dagelijkse oefening. ( voor mij ) 😉

  Like

 21. @Carla, misschien gaat het in spiritualiteit ook wel meer om het verleggen van persoonlijke grenzen, het proberen van het verwerven van meer inzicht in het mysterie van je bestaan, je bewustzijn verbreden, ergens in geloven dus domweg iets aannemen is daarbij de grootste blokkade die je voor jezelf hierin kunt opwerpen, liefde, vrede en wijsheid zou ik persoonlijk niet aan spiritualiteit relateren, maar het is natuurlijk een term die zich voor een nogal brede interpretatie leent.

  Like

 22. Carla

  ” In alle spiritualiteit gaat het om blootleggen van ons menselijk potentieel aan liefde, wijsheid en vrede. ”

  Helemaal los van hoe dat genoemd wordt of op welke wijze dat gerealiseerd is.

  Mooi hè!

  Like

 23. Theo

  @Wies de winter,
  ik begrijp eigenlijk niet goed, waarom het, ook voor gelovigen, zo moeilijk is om te geloven in inderdaad Gods ondoorgrondelijke wegen. U heeft het dan meteen over zweefmutsen. (Bent u lid van het skepticisme 😉
  Wanneer humanisme, naar ik u hoor of @joost tibosch, het enige is wat nog rest uit alle traditionele geloven, waarom zou een humanistische beweging dan niet volstaan?

  Blijkbaar is spiritualiteit al ras iets voor zwevers, daar kan men atheïsten als Sam Harris dan recent ook onder rekenen. En zijn zovele vormen van spiritualiteit, die verkeren echt niet alle in de zweefmodus.

  Like

 24. Wies de Winter

  Joost

  Inderdaad. Een spiltijd zou zo gezien ook eigenlijk onzinnig zijn. We zijn altijd op weg (Joh) naar een beter godsbesef of liever gezegd naar een ander godsbesef. Het atheïsme doet daar ook een duit in het zakje, afbraak van oude godsbeelden is noodzakelijk voor een ander besef.

  Ik stel het me als volgt voor. Het geloof is Plato, het streven naar een eenheidsbesef, iets dat in alle religies wel de grond is van hun verhaal. Om te voorkomen dat we zwevers worden en onze verantwoordelijkheden nemen zullen we terug moeten keren naar aarde, dat is Aristoteles. In het leren over de natuur moeten verantwoordelijkheid en respect gaan groeien.

  Je zou ook kunnen denken aan het duo vader en zoon. De wetenschap bedreigt de zoon niet maar draagt bij aan zijn opvoeding en verhoogt daarbij vanzelfsprekend zijn glorie. Niet de fysici die zich met de materie bezig houden zijn daarbij te vrezen maar zweefmutsen als dichters die zich bedienen van het agrammaticale woord. Voor hen is eigenlijk geen plaats in de dionysische wereld van wetenschap en vooruitgang, laat ze afreizen naar gods ondoorgrondelijke wegen of zich als scribenten melden bij IS om zich beeldend uit te laten over de mogelijkheden een à twee miljoen eenjarige jongens te vermoorden zodat ‘onze jongens’ op voorhand worden uitgeschakeld.

  Had ik boeken over ‘geloof en wetenschap’, ik zou ze koesteren. Een Thomas van Aquino en een Teilhard de Chardin, om af en toe mijn hoofd tussen te pletten als waren ze een herbarium van de geest.

  Like

 25. joost tibosch

  Wies,

  In een global village met door techniek verlengde zintuigen die beter zicht geven op mens en wereld mag je niet hopen op een nieuwe mens,wereld,(godsbesef) maar wel op een betere mens,wereld(en ev. ook beter godsbesef). Menselijke gedrag geeft dan niet direct garanties op verbetering, maar geeft als altijd met ook ervaring in de mensengeschiedenis wel hoop.

  Uit die nieuwe ervaring en ge-weten In onze tijd komen ook, zij het tijdgebonden als in de spiltijd, nu als toen ook soms verrassend nieuwe geluiden, die mens en wereld nu wereldwijd wat “te zeggen hebben”. Is dat niet eigenlijk echt “gezag”, dat mensen niet overschreeuwt en slechts laat zitten met loze naäperij, maar inspirerend oproept tot verantwoordelijk eigen gedrag in onze wereld?

  Hoi polloi “de velen” hoeven niet per se een luid ‘timmerende’ mensenmassa te zijn, zeker niet als de verrassend nieuwe “gezagsvolle” geluiden van inspirerende enkelen overkomen en tegenwicht bieden

  Like

 26. Wies de Winter

  Joost,

  je hebt helemaal gelijk, het is niet voor niets dat artsen de eed van hippocrates afleggen. Als de mens zich als dierenkenner gaat ontpoppen, zegt dat vaak veel over zijn hoi polloi-gehalte, tenzij hij natuurlijk een bioloog is.

  Karen Armstrong wil wel weer terug naar de voortrekkers in de spiltijd, waarbij ze dan maar voor het gemak uitgaat dat we nog steeds in een beschaafde tijd leven waarin zo’n vernieuwing plaats kan vinden. Maar wat hebben we aan ‘beschaafde’ ahoi polloi wetenschap als het volk er maar op los timmert.

  En bovendien waar haal je zo gauw nieuwe goden vandaan, ja, dat klinkt flauw maar dat is niet zo bedoeld. Karen Armstrong zat ooit in een klooster tot god te bidden, nu hebben wij haar tot god gemaakt door haar boeken te kopen. Ik zie dat ook bij Miek Pot, zat ook eerst in het klooster maar wilde zich toen ontwikkelen en dat vonden wij goed, bezochten massaal haar cursussen in meditatie en mindfull eten. Maar wat zijn we daar nu allemaal mee opgeschoten?

  Like

 27. @richard kamp: Toch, als ik zie hoe de onfeilbare paus in Cuba wordt ontvangen, dan is er nog een lange weg te gaan.

  Inderdaad, door hoi polloi komen dictators aan de macht en kunnen machtige religieuze instituten hun machtspositie in stand houden, het waren destijds de Romeinen al die ooit stelden: geef het volk brood en spelen, lees tegenwoordig tv en Internet wat de media zoal maar te bieden heeft kortom om ze (de hoi polloi) af te leiden en bezig te houden zodat ze zich koest houden.

  @Carla, je hebt helemaal gelijk, het is observeren wat zich zoal tussen de oren afspeelt, kortom de hectiek van het brein.

  @Theo, met pogingen om de geest leeg maken wordt eenpuntige aandacht of concentratie beoefend, (Dhyana) waardoor je uiteindelijk in een soort van trance kan belanden.
  Maar dit soort van methodieken zijn niet voor een ieder geschikt.

  Like

 28. Carla

  @ Theo, mindfulness wordt niet beoefend om jezelf leeg te maken.
  Maar om je mind te trainen in het bewust gewaar zijn van hetgeen je ervaart, zonder oordeel. En dat in het hier en nu.

  * Het volledig gewaar zijn. In tegenstelling tot het varen op de automatische piloot.

  * Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd.

  Like

 29. Theo

  De term ‘mindfulness’ is eigenlijk misleidend,
  het gaat niet erom de ‘mind’ vol te krijgen, maar leeg te maken.
  Het gekwetter in je hoofd te stoppen.

  Ben het trouwens met Jan eens, dat geloof, of wijsbegeerte teveel op een academisch niveau wordt gespeeld, het soort van God bestaat omdat. Het ‘omdat’ zijn eindeloze drogredenaties. Het zijn geen discussies tussen gelovige mensen, waarom wil iemand God bewijzen? (Ook een ervaring kun je nooit bewijzen, slechts meedelen.) Daarom trekken mensen als E.Rutten en andere bekende filosofen doorgaans een horde academici aan – of leken die veel aan zelfstudie doen – die met veel kabaal weerspreken dat er “gaten” zitten in hun eenzijdig materialisme. Alsof laatste niet ook een geloof is. Daarom blijven geloof en wetenschap botsen, er is geen brug mogelijk.

  Like

 30. Jan

  Nu moet ik mijn vorige reactie even corrigeren, voor diegene die denken dat je twee gatenkazen in elkaar kan schuiven: dat kan echt niet. 😉

  De entropie is met die twee halve kazen verhoogd: grotere wanorde is ontstaan. Wil je terug naar een lage entropie, dat kan niet in ons fenomenale heelal. We hadden in het verleden onze maagdelijke hele kaas niet moeten laten verdelen tussen twee halve gatenkazen: de abstracte theologie en de abstracte wetenschap. Daardoor is de sacraliteit van de wereld, de heiligheid, de eenheid vernietigd.

  Willen we terug naar eenheid, sacraliteit, dan dient de wanorde in complete goddelijke chaos te veranderen. Chaos niet bedoeld als wanorde maar als sunyata: leegte, energie zonder informatie. Laya in het sancriet.
  http://www.advaita.org.uk/sanskrit/terms_lm.htm

  De enige weg voor de mens is dan toch Vipassana, zen, enz, meditatie of het slappe aftreksel daarvan in het westen:

  Mindfulness dat zich listig kronkelt als de wijsheidsslang kundali vanuit het heiligbeen met langzaamwerkend gif voor het wetenschappelijk en theologisch denken Laya veroorzakend. Als dan de slang zich naar binnen heeft gekeerd in meditatie, maakt de mens zich leeg en gereed om de genade van de eenheidservaring te kunnen ontvangen.

  Het Licht dient dan te schijnen terwijl de Duisternis (het hoofd) het begrijpt door niet-grijpen. In plaats van bij het begin, als de Duisternis niets van het Licht begrijpt door te grijpen. De esoterie van het Johannes evangelie. 🙂 Met andere woorden: Kali vernietigd de demonen, en hakt de hoofden af van de academici met hun denkhoofden.

  Zo wordt de eenheid van de academici en het plebs verkregen. Hoi pipeloi ! De eenvoud van oplettend waarnemen: met dank aan Egbert en Wies.

  Like

 31. joost tibosch sr

  Wies

  Ook zij met minder of beperkt verstandelijk vermogen horen met ook hun vrije keuze als alle andere mensen tot onze menselijke gemeenschap en hebben in menselijk gemeenschapsdenken hun verstand(ige)elijke “voortrekkers”. Je kunt ze eigenlijk geen “kippen zonder kop” noemen..

  Maar ook de zgn “voortrekkers” liepen/lopen het menselijke risico zich tot dierlijk gedrag te verlagen en dwongen/dwingen hoi polloi in machtsvertoon zo maar al te vaak tot kuddegedrag Dan kun je beter niet meer van “kippen”, maar van Ionesco’s befaamde “rinocerossen” spreken, “die de menselijke kudde allesverwoestend door onze straten laten stormen”.

  Like

 32. Jan

  Tegen het eind zei Taede A. Smedes,
  “We zijn dus terug bij af….. Maar het kan wellicht ook een nieuwe kans betekenen, een nieuw begin, uiteindelijk voorbij dualistische denkwijzen en voorbij de tegenstelling van theïsme versus atheïsme. Wie zal het zeggen?”

  Dat klinkt erg mooi, de oude gatenkaas van de wetenschap en de oude gatenkaas van de theologie in elkaar schuiven, zodat je een nieuwe jonge gatenloze smakelijke kaas verkrijgt.

  Like

 33. richard kamp

  ” De hoi polloi gelooft niet altijd meer op gezag. ”
  Dat lijkt me uiterst hoopgevend.
  Hoewel, het heeft dan lang geduurd sinds Galileo het experiment de arbiter van waarheid maakte.
  Toch, als ik zie hoe de onfeilbare paus in Cuba wordt ontvangen, dan is er nog een lange weg te gaan.

  Like

 34. Omdat geloof of wetenschap geen antwoord geven op vele vragen, gaat men zich lekker wentelen in spiritualiteit. Fantaseren is echt wel een aangename bezigheid. Misschien komen uit die fantasie dan wel wetenschappelijke antwoorden.

  Like

 35. @Theo, we zouden hoi polloi toch maar niet moeten verwarren met hoi pipeloi, want tussen de betekenis van deze beide termen schuilt toch een essentieel verschil.

  Gelukkig kan het beoefenen van aandacht ons hierbij enigszins behulpzaam zijn. 🙂

  Like

 36. Wies de Winter

  Met Carla terug in de tijd:

  “Zorg” is een groot woord, Carla, maar mindfulness is een psychologisch fenomeen. Als de mindfulness zich met wetenschap gaat bemoeien hebben straks alle elektronen een probleem, die moeten aan een rustkeur en daarna moeten ze, ergens in een kasteeltje op de hei, leren om te leven met aandacht.

  Like

 37. @Wies: Mindfulness zit in je hoofd op welke locatie je je ook bevind, het is een afgeleide westerse variant van de Vipassana meditatie en inzichten die hieruit kunnen ontspruiten helpen je van de bizarre illusie af dat je ergens zou moeten arriveren.

  Als je niet beroemd maar berucht bent, hoe zit het dan met je hoi polloi gehalte. 🙂

  Like

 38. Wies de Winter

  @Carla en Egbert
  Mindfulness zit overal, het zit in zweethutten, glossy tijdschriften, een kwart van de RTL programma’s, zonnige stranden, het hangt aan de muur, je kunt erin lounchen en het mediteert het ik van het mij los. Het lijkt mij meer een gevoel van welbehagen of een vertroosting voor hen die nog niet gearriveerd zijn. Het is een gebakken lucht virus.

  ‘ hoi polloi ‘ …… ” Gewone mensen: mensen die niet rijk, beroemd, etc. ” (Carla)

  dus toch…kippen zonder kop

  Like

 39. Carla

  Om het maar even uit de negatieve gevoelswaarde te halen:
  ‘ hoi polloi ‘ …… ” Gewone mensen: mensen die niet rijk, beroemd, etc. ”
  😉

  Like

 40. @Jan: Ik las ook nog: avoid mixing with the hoi polloi. 🙂

  @Wies de Winter schrijft: Mindfulness kronkelt zich listig als een slang met langzaamwerkend gif rond de wetenschap. Ik zie geen spoor van een gesprek, de slang heeft zich naar binnen gekeerd in meditatie.

  Misschien mis ik iets, maar hoe beland je nu bij de kwalificatie van mindfulness als een langzaam werkend gif?

  Like

 41. Carla

  @ Wies……” Het zal toch niet gebeuren dat de hoi polloi mindfulness het stokje van het geloof gaat overnemen…”

  Mag ik je vragen waar of je zorg ligt, wanneer dit wel zou gebeuren?

  Like

 42. Wies de Winter

  Het zal toch niet gebeuren dat de hoi polloi mindfulness het stokje van het geloof gaat overnemen. Lonken (typische hoi polloi eigenschap) kan ze als de beste. Sam Harris heeft ze al in de wurggreep.

  Nou ja, als het moet dan moet het maar. Maar een schoksgewijze tweede spiltijd zit er volgens mij niet in. Mindfulness kronkelt zich listig als een slang met langzaamwerkend gif rond de wetenschap. Ik zie geen spoor van een gesprek, de slang heeft zich naar binnen gekeerd in meditatie.

  Like

 43. joost tibosch sr

  In onze wereld,berust denken en dus ook kritisch getraind wetenschappelijk denken op ervaring in ons groeiende menselijke global village en met een door verlengde zintuigen waarneembare steeds grotere en kleinere kosmos. Terugdenken aan een tijdgebonden spiltijd is met een best waardevol verleden beslist de moeite waard. Toch biedt onze moderne tijd , zij het ook nog steeds tijdgebonden, zelf de mogelijkheden van nieuw ook getraind wetenschappelijk denken over mens, menselijke gemeenschap en macro-microkosmos.

  Persoonlijk getraind denken en intense menselijke ervaring bleek altijd al nodig om menselijk literair tijdgebonden te verwoorden wat men -met name in de Spiltijd- geloof in God of het Al ging noemen en is eigenlijk ook noodzakelijk bij keuze voor dat geloof. Het denken van “hoi polloi” draagt altijd al, ook toen en zeker in onze tijd met zijn overschatting van individualisme en onderschatting van gemeenschapsdenken, het risico in zich van zelfgenoegzaam tijdloos dwingend weten

  Like

 44. Carla

  Interessante blog.

  ‘ Nadenken over een tweede Spiltijd? ‘
  Goeie vraag!

  ” Maar het kan wellicht ook een nieuwe kans betekenen, een nieuw begin, uiteindelijk voorbij dualistische denkwijzen en voorbij de tegenstelling van theïsme versus atheïsme”, zegt Taede Smedes.

  In die nieuwe kans, geloof ik. Zeker wanneer we in staat zijn de inzichten van de Spiltijd, in het heden, verder te ontwikkelen.

  Like

 45. Wies de Winter

  En dat zo’n band als die van vader (Revel) en zoon (Ricard) misschien wel veel belangrijker is dan welke spiltijd ook.
  Er moet eerst een band zijn, vriendschap, vertrouwen, zo niet, pak dan maar een boek.

  Like

 46. Wies de Winter

  Holy Moley, wat een mooi blog maar weer.

  Van Karen Armstrong valt veel te leren of liever gezegd ze heeft een aantal zaken keurig voor me uitgezocht en op een rij gezet, vooral in ‘ een geschiedenis van god”. Toch ga ik niet met haar mee naar weer zo’n spiltijd, ik woon prima in de bestaande stromingen.

  Veel meer invoeling (riffrafferige hoi polloi, waarvan ik dacht dat het iets met kippen was) heb ik bij de column van Taede Smedes. ‘Geloof en wetenschap’ klinkt als een soort verbroedering terwijl ze steeds verder van elkaar komen te staan. Verbroedering kan enkel tot stand komen in een goed gesprek, ook al moet dat gesprek zich noodgedwongen vaak in het eigen hoofd afspelen omdat men zich in beide categorieën tegelijk heeft geplaatst en afstand nog nauwelijks een optie is.

  Toch zijn er wel voorbeelden van een goed gesprek tussen geloof en wetenschap. Ik denk daarbij allereerst aan de vele gesprekken tussen kwantum-natuurkundige David Bohm en Jiddu Krishnamurti. Het geheim van de gesprekken waarvan er nog veel te volgen zijn op youtube ligt volgens mij in het feit dat de wetenschapper Bohm vooruit kijkt door naast zijn chaotisch vakgebied de eenvoud onder de loep te nemen met vragen als: wat is dan, tijd? Hij kende uit gesprekken met Einstein ook zijn twijfels.

  Niels Bohr las taoïstische geschriften om de verbroedering tussen het spirituele en de wetenschap tot stand te brengen of om haar op zijn minst een beetje trachten te begrijpen.

  En dan dacht ik nog aan de gesprekken over boeddhisme en het westerse denken tussen Matthieu Ricard en Jean-Francois Revel, vader en zoon. En dat er misschien eerst een band moet worden gezien tussen geloof en wetenschap in plaats van een vijandige houding.

  Like

 47. -Adieu ‘geloof en wetenschap’ ;… dan zullen we het maar de ‘filosofie’ moeten doen .
  En stellen dat het enige absolute ‘zijn’ niets anders of meer is dan de eeuwige wetmatigheden van de ‘logos’, die als een wil verworden tot energie, massa, en de ‘dingen’ zelf …
  -Wat men god noemt moet dan eerder ingevuld worden door vormen van een ongekend en onbepaald ‘ietsisme’ …

  Like

 48. Jan

  Hoi polloi , that means the many or the majority. It has been corrupted by giving it a negative connotation

  Synonyms for hoi polloi, which also express the same or similar distaste for the common people felt by those who believe themselves to be superior, include “the great unwashed”, “the plebeians” or “plebs”, “the rabble”, “the dregs of society”, “riffraff”, “the herd”, “the proles” (proletariat) and “peons”.

  uit wikipedia.

  Ik krijg, helaas, het idee van herhaling van de onverdraagzaamheid van Tertullianus jegens de ongelovigen die het hart belangrijker vonden dat de leer: zijn werken bevatten veel strijdschriften tegen de Joden, tegen de Gnostiek, tegen Marcion, tegen verschillende ketterijen en tegen te grote haast bij het dopen van kleine kinderen. Ook heeft hij het opkomende christendom tegen de aanvallen van de heidenen verdedigd.

  deels ook uit de wikipedia.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.