Ook ‘versnelde evolutie’ doet God niet verbleken

evolutie
‘Evolutie, ook versnelde evolutie, toont op geen enkele manier aan dat er geen sprake zou zijn van een intelligente ontwerper of ‘schepping’.’ Dit stelt oud-leraar Vincent Kemme, bij Biofides, website voor de dialoog tussen biologie en geloof. Hij neemt hiermee stelling tegen een artikel in Trouw dat stelt dat biologen met de oplossing voor het Darwin Dilemma creationisten de wind uit de zeilen nemen.

‘In de eerste plaats is er een ongelukkige vergissing in de kop boven het artikel: met spreekt van ‘creationisten’ terwijl het in het artikel blijkt te gaan om de wind uit de zeilen nemen van aanhangers van ‘Intelligent Design’ (ID). Voor mij zijn dat niet dezelfde mensen.’ 

‘God is niet materieel maar pure geest, ‘buiten’ tijd en ruimte.’ Kemme behoort noch tot de groep creationisten, noch die van Intelligent Design. Die laatste groep wil ‘intelligent ontwerp’ wetenschappelijk aantonen, alsof God en zijn bestaan, zijn werkwijze, wiskundig en biologisch aan te tonen is.

‘God is de geheel Andere, die zich niet wil laten bewijzen op die manier: hij wil in vrijheid en in geloof erkend worden maar niet doordat zijn bestaan en zijn scheppende werkzaamheid ‘bewezen’ wordt. Biologen kunnen alleen zaken binnen het kader van de levende materie in tijd en ruimte aantonen. God is niet materieel maar pure geest, ‘buiten’ tijd en ruimte.’ 

Kemme stelt dat evolutie een volstrekt natuurlijk gebeuren is en dat het feit dat nu aangetoond lijkt dat de Cambrische explosie gewoon evolutie is maar dan tijdelijk vijf maal sneller dan normaal weinig aan de zaak verandert: evolutie is voor zover Kemme kan nagaan waar. Evolutie, ook versnelde evolutie, toont volgens hem op geen enkele manier aan dat er geen sprake zou zijn van een intelligente ontwerper of van ‘schepping’.

Kemme stelt dat de bevinding van de Australiërs inderdaad bepaalde groepen van mensen de wind uit te zeilen lijken te nemen: ja, mensen die er te simpele, irrationele tot bizarre gedachten op na houden over het wezen en de werkwijze van God de schepper, van een intelligente ontwerper, bij evolutie.

‘Die mensen komen we onder katholieken maar meer nog onder protestanten tegen. Trouw is vanouds een protestants dagblad en richt zich vooral tot dat publiek. In de Reformatie is mijns inziens de relatie wetenschap en geloof echter niet zo goed overdacht als in de katholieke wereld en doen zich misverstanden omtrent ‘creationisme’ en ‘ID’ meer voor dan in de katholieke wereld. In de katholieke visie helpt wetenschap gelovigen hun denken over God en schepping te verbeteren, zo goed als de theologie en christelijke filosofie wetenschappers helpt hun kijk op de mogelijkheden en beperkingen van de wetenschap te verbeteren. Zo komen we gezamenlijk dichter bij de waarheid en de waarheid is van God én wetenschappelijk verdedigbaar.’

vincentkemmeBiofides is een initiatief van Vincent Kemme, een Nederlandse oud-leraar biologie in België. Na zijn ommekeer tijdens zijn studie in Nederland van een agnostisch naar een katholiek christelijk geloofsleven, een loopbaan deels in de ‘nieuwe evangelisatie’ en deels in het onderwijs, na aanvullende studies theologie en filosofie besloot hij zijn leven te wijden aan de verheldering van de relatie tussen biologische wetenschap en geloof. Door een wetenschappelijke, filosofische en theologische reflectie is het mogelijk tot redelijke en positieve conclusies te komen omtrent het leven. Deze conclusies kunnen zuiver filosofisch zijn als ook ethisch van aard.

Zie: De oplossing van Darwins Dilemma, creationisme en ID 

en: Biologen nemen met oplossing voor Darwin Dilemma creationisten wind uit de zeilen

Illustr: CIP.nl

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

18 Responses

 1. Jan

  Valère, zoals je zegt zal een technicus graag iets construeren. Ik ben ook uitvinder (octrooi) dat klopt dus. Zo’n constructie dient innerlijk consistent te zijn, dat is wel een vereiste anders “werkt” het niet. Het geeft me wel bevrediging als dat dan lukt.

  Echter bij iets nieuws heb ik gemerkt dat velen onvoldoende voorstellingsvermogen hebben om de werkingsprincipes te doorzien, zelfs het nut van een apparaat als zo’n soort apparaat nog niet bestaat. Het is vaak frustrerend om een nieuw idee te kunnen doorzetten, al is het bij vakgenoten. Toch is me dat vaak gelukt.

  Bij mijn filosofie is dat anders, ik maak me niet druk om wat men in de buitenwereld er van vindt. Al vind men dat het een syncretische onsamenhangende theorie is. Maar het fijne is dat ik door relaties te trekken tussen Egyptische, Boeddhistische, Hindoeïstische, Christelijke mythen en religie’s en diverse filosofieën en wetenschappelijke hypothesen de overtuiging heb dat er een cultuur overstijgende essentie is die voor mij meer waarde heeft dan een bepaalde religie of filosofie mij kan bieden.

  Ik schroom zelfs niet om sprookjes en science fiction erbij te betrekken. Ik ga er vanuit dat er een universele creativiteit is die via kunstenaars en verhalenvertellers als kanalen, in symbolische taal een werkelijkheid doorgeven die veel verder of dieper is dan ons huidig paradigma in deze cultuur. De irrationele werkelijkheid sla ik hoger aan dan het logisch systeem denken. Hoewel ik in dit laatste veel heb bereikt in mijn werkzame leven. Veel collega’s verbaasden zich over hoe ik een bepaald systeem had kunnen bedenken, terwijl ze achteraf analyserend de werkingsprincipes juist bevonden.

  Voor inventiviteit en creativiteit is een “open mind” nodig en een basis van vertrouwen en vooral rust tijdens de “broei” periode. Helaas zie ik in het onderwijs dat men dit niet begrijpt.

  Like

 2. Theo

  “Er is geen relatie tussen geloof en wetenschap.
  Wetenschap gaat over feiten, geloof is een sterke irrationele overtuiging.”

  Wetenschap gaat over feiten” ,
  wetenschap gaat misschien wel voornamelijk over theorieën,
  fantastische beweringen, aannames, voorspellingen (over het bestaan van werelden die niemand ziet) et cetera.
  Hoeveel geloof heb je nodig, om je een multidimensionale meer-werelden superkosmos voor te stellen? Waar jijzelf misschien in meer werelden tegelijk bestaat. Of zelfs in een holografisch heelal. Waar de tijd ook nog eens niet strakjes verloopt, en waar er nergens niks meer van klopt.
  En ja, dat is wetenschap.
  Een hoop materialisten en atheïsten leven nog in een duister gangetje van wat wetenschap ooit was, puur materialistisch.
  Moderne wetenschap is in het geheel niet meer te bevatten.

  Like

 3. Jan,
  -Bedankt om jouw commentaar op mijn vorige reactie en theorie .

  -Jouw reactie :

  -Geestelijk-substantiële punten, zaden, die uitlopen, monadologie, manas, enz …. mooie denkbeelden; waar m.i. vooral samenhang ontbreekt .
  -Ja, je zegt het zelf, je bent eerder een technicus dan een filosoof . Een technicus tracht vooral iets te construeren, terwijl een filosoof tracht te begrijpen .

  Like

 4. observator

  Excuses voor de naamswisselingen.
  Ik vul maar wat in, ben daar niet consistent in, wordt mede veroorzaakt door de vele blokkeringen, discussie wordt niet altijd op prijs gesteld.

  Zelfs het joodse geloof is onduidelijk over ziel of geest en hiernamaals, bij het joodse geloof varieerden in de loop der tijden de ideeën daarover.

  Islam en christendom zijn daar heel stellig in.
  Dat die beweringen gedurende een 2000 jaar invloed hebben gehad, en nog hebben, dat kan niet worden ontkend.
  Dat die invloed iets bewijst is iets anders.

  Ideeën dat de aarde plat was bestonden nog bij de bemanning van Columbus, en de Jezuiten waren heel boos toen hun bewering dat de zon om de aarde draaide werd aangevallen.
  De vader van onze wetenschap, Galileo, kreeg huisarrest.

  Wie wil weten hoe in Tibet het hiernamaals werd misbruikt om de simpele bevolking uit te persen:
  L. Austine Waddell, ‘Tibetan Buddism, With its Mystic Cults, Symbolism and Mythology’, New York 1972, (London 1895).

  In wat afgezwakte vorm vindt je hetzelfde bij Heinrich Harrer, ‘Zeven jaar in Tibet, Mijn leven aan het hof van de Dalai Lama’, 1987, 1998, Amsterdam/ Antwerpen (Sieben Jahre in Tibet, mein Leben am Hofe des Dalai Lama, Wien 1952, 1996 Frankfurt am Main).

  Zelfs het oudst bekende zelfmoordverzet, joods, misbruikte het hiernamaals Flavius Josephus, ‘Geschichte des Jüdischen Krieges’, Wiesbaden, 1978.

  Like

 5. Jan

  Als iemand “bezield” kan zijn, dan zal die wel een ziel hebben. Als iemand “begeesterd” kan zijn, dan zal hij wel een geest hebben. Op zijn minst is het een gedrag, die ziel en die geest. Maar als iemand “de geest” geeft en daarna niet meer beweegt en niet meer ademt, dan kan je zo iets voorstellen als dat de essentie van de individualiteit, of organiserende eenheid weg is gegaan. Dat kan je dan ziel noemen, omdat “ziel” het “binnenste”van iets is (net als de ziel van een fles).

  Dat men de ziel en de geest voorstelt als eeuwig of substantieel of puur onstoffelijk, dat is geloof. Tenzij men contact kan maken met overledenen. Maar ik ben een paar jaar bij spiritisten geweest, die geesten opriepen, mijn conclusie was toen, dat ze aan zelfhypnose doen.

  Like

 6. scepticus

  Mag ik nog een vraagje stellen: waarom is het nodig te veronderstellen dat er nog iets anders is als materie ?
  Ik ben een oude man, heb het nooit nodig gevonden een geest, ziel, of wat dan ook, te hulp te roepen.

  Nog even een correctie, ik schreef dat de voorjoodse godsdiensten geen geesten of zielen nodig hadden.
  Dat is niet zo, het hiernamaals voor de ziel was een Egyptische vinding.

  Like

 7. Jan

  Beste Valère. Een mooi stukje tekst vanwege zijn duidelijkheid, beknoptheid en overzicht, prachtig: bedankt.

  Ik heb ook zo mijn eigen filosofietje al ben ik maar een technicus en geen filosoof.
  De ideeënwereld van Plato beschouw ik als identieke puntvormige eeuwige zaden buiten (dus ook binnen:-paradox) ruimte en tijd. In de taal is de vorige zin al een paradox, omdat je buiten-binnen “ruimte en tijd” geen punten kan voorstellen, laat staan dat die allemaal identiek zijn en dat elk zaad alle “ideeën” bevat die er kunnen zijn. De hele tijd-ruimte bestaat uit die (geestelijk-substantiele) punten (zoals de monadelogie leert). Binnen ruimte en tijd beschouw ik sommige zaden al gedeeltelijk “uitgelopen” (ten dele geëmaneerd) in analogie met een plantje dat “uitgelopen” is. Dat vind ik het verschil tussen de verschillende soorten monaden in de monadelogie van Leibnitz. Een soort van evolutie dus. Er zijn dus oneindige aantallen zaden of occulte “laya-centra”. Die zaden dragen informatie over alles wat zou kunnen zijn en alles wat geweest is. Dus niet als ideeën, (zoals de leer van Plato heet) maar meer als getallen, net zoals DNA-reeksen (getallen) die een bepaald beeld (plant, dier of mens) kunnen bouwen binnen de ruimte en tijd. Of getallen die stoffelijke zaken kunnen vormgeven ( de getallen van de elementaire deeltjes of van het systeem van Dmitri mendelejev.) Zo beschouwd is alles getal.

  In het boeddhisme ken men ook zoiets als “Buddhi” (wijsheid) http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhi (Buddhi is een emanatie van Atman, het Zelf.

  Vanuit deze monaden, of laya-centra, emaneert het denkvermogen. In het Boeddhisme “Manas” genoemd https://en.wikipedia.org/wiki/Manas_(early_Buddhism)

  Pas vanuit het denkvermogen kunnen de vormen als ideeën ontstaan. Ideeën zijn levende wezens, (ook weer geemaneerde monaden) die de voorlopers van subatomaire deeltjes zijn. Het proces van het ontstaan en annihilatie van subatomaire deeltjes vanuit de kosmische nulpunt straling. De ideeën groeien door aandacht van de “denker”.

  Op deze manier is de “geest” (denkvermogen-mind) de schepper van vormen in de substantie.

  Daarom meen ik dat men met de ratio, de Plato-ideeën (Buddhi) niet kan kennen, omdat de ratio zelf een emanatie is van Buddhi. Hoogstens kan de ratio een doorgeefluik zijn, wanneer het bewustzijn in toestand van contemplatie is. (Een Christen zou zeggen, wanneer men de ziel zuivert zodat de genade binnen kan stromen- meister Eckhart taal)

  Op deze manier stel ik me voor hoe we in Maya (illusie) kunnen leven. Een nieuwe hypothese neemt al de stap van drie dimensies naar twee leuk omschreven hier: http://www.veit.nl/572851-zwaartekracht-een-gevolg-van-holografische .

  Nu nog twee stappen van twee dimensies naar één en dan naar nul, en we zijn in de ideeënwereld van Plato.

  Het doet denken aan de film “the matrix” die gebaseerd is op het concept “Maya” van het Hindoeïsme. https://nl.wikipedia.org/wiki/Maya_(begrip)

  Misschien ben ik wel een soort neo-platonist.

  Like

 8. cynicus

  ….Waarom zou de mens dan de enige materie zijn die dat alles zou kunnen…, en heeft niet alles ‘transcendente’ faculteiten volgens zijn eigen aard en noodzaak ???

  Dat is natuurlijk ook onzin.
  Onze twee honden waren niet gek.

  Like

 9. cynicus

  Lang geleden las ik Bertrand Russel’s History of western Philisophy, dat bevrijdde me van vrijwel alle filosofie.

  Ooit las ik Nietsche, Also sprach Zaratustra.
  Ik begreep er niets van.
  Maar sinds ik las Rüdiger Safranski (translated Shelley Frisch), ‘Nietzsche, A philosophical biography’, London, 2002 begrijp ik waarom ik het niet begreep, Nietzsche was zo gek als een ui.

  Hoe Plato, dank zij de katholieke kerk, het denken en de wetenschap heeft verziekt, kun je in heel veel boeken vinden.
  Zelfs het Islamitische denken: Reuben Levy, ‘The social structure of Islam’, London, New York, 1931, 1932, 1957, 1971.

  Hèt wetenschappelijk failissement van ook het protestantisme, was voor mij dat Calvijn de ontdekker van de bloedsomloop levend liet verbranden, omdat ook deze man de onzin van de heilige drieëenheid had aangetoond Goldstone, Lawrence & Nancy, ‘Out of the Flames, The Remarkable Story of a Fearless Scholar, a Fatal Heresy, and One of the Rarest Books in the World’, New York, 2002.

  Zo werd ook Bruno in 1600 in Rome levend verbrand Giordano Bruno, ‘Über das Unendliche, das Universum und die Welten’, Stuttgart, 1994 (Venetia 1584).
  Lang voor Hubble en Gamov begreep Bruno al dat het heelal oneindig is in ruimte en tijd.

  Like

 10. cynicus

  ” Maar nu nog verder. Wie kent de samenhang tussen psyche en materie? ”

  Ik weet niets van Birkeland.
  Voor zo ver mij bekend is er niets duisters meer over het Noorderlicht.
  Deeltjes botsen op een laag.

  Maar dat iemand die wetenschappelijk gewerkt heeft de vraag stelt wat de samenhang is tussen psyche en materie verbaast me.
  Waaruit zou blijken dat onze psyche iets anders is dan electrisch chemische processen in onze hersenen ?
  Als je weet hoe wat psychofarmaca je wezen kunnen, kan, veranderen, wat is dan die psyche ?
  Dat wij nog steeds niet goed weten hoe onze bovenkamer werkt, ach, we zijn er nog maar enkele tientallen jaren mee bezig.

  We weten ook niet hoe materie werkt, quantum mechanica is nog steeds Alice in Wonderland.

  Het geheel doet mij aan het heelal denken, ik kan dat alleen begrijpen als oneindig in ruimte en tijd.

  De oerknal was voor mij altijd een substituut voor het scheppingsverhaal.

  En zo zie ik alle verhalen over psyche en ziel etc. ook als vasthouden aan het idee dat er meer is dan materie.
  Dode materie is onzin, Feynman legt uitstekend uit dat er niets meer levend is dan dode materie.

  Dit schrijvend moet ik denken aan de Voyager reizen, die lieten, in tegenstelling tot de verwachting, ook zien dat de buitenkanten van ons pruts zonnestelseltje veel meer levend waren, dan ooit iemand had gedacht.

  Wat de waarde was of zou zijn geweest van de Wodan archetypen ontgaat me.
  Mijn moeder vertelde mij dat haar moeder, dan hebben we het over 1930 of zo, bij onweer een doek over de spiegel hing.
  Als ze van Franklin had geweten had ze zich die moeite kunnen besparen.

  Like

 11. joost tibosch sr

  Is het nou zo onbegrijpelijk dat je als gelovige ondanks onze befaamde Age of Science moeite hebt met zaken, die de “opgave” om deze “gegeven” werkelijkheid op orde te houden, finaal ontregelen..en dat zijn niet de maar al te waardevolle gecontroleerde ontdekkingen. Moet ik een humanist, die dat toch ook weet, nu echt een rijtje opnoemen waar mensen in egoisme of consumentisme de wereld in de frut helpen?

  Like

 12. -De ‘Absolute Idee’ in evolutie (Hegel)- als alternatief voor God en zijn schepping .
  …een theorie :

  -Men zegt soms, dat alle filosofie sedert Plato slechts voetnota’s zijn aan zijn filosofie .
  -Wat ik van Plato het best onthoud is zijn ‘ideeën-wereld’, waarvan alles op onze wereld slechts een afgietsel zou zijn .
  -Aristoteles was meer realistisch en aanvaardde die zekere transcendentie in een ideeën-wereld van de ‘dingen’ van onze wereld niet . Het ‘transcendente’ lag volgens hem in die ‘dingen’ zelf .
  -Maar die ‘dingen’ ( onze realiteit) zelf zag hij als een samengaan van de prima materie, of een potentie, die zich laat bepalen of actualiseren door zijn vormen, die dan zelf niets anders dan ideeën waren .
  -Die prima materia was geen materie, zoals wij dat nu zouden benoemen, maar erder het potentieel-logisch veld waarin alles kon ontstaan en evolueren .
  -Ook de vormen, zoals al gezegd, waren slechts ideeën ; zodat de ‘ideeën-wereld van Plato neergedaald was in onze kosmos zelf .
  -Volgens Kant kon men het ‘innere’ der dingen nooit kennen . Ook louter fysisch gezien kan men geen inzicht in de dingen hebben . De wetenschap heeft de atomen, de atoom-kernen en de deeltjes ontdekt (onrechtstreeks waargenomen) ; die volgens Q.M. dan nog kunnen uit een ‘nihil’ ontstaan en weer verdwijnen .
  -Maar ook bij een verdere theoretische splitsing van de kleinste deeltjes komt men nog steeds voor een vormomtrek van een kleiner deeltje te staan, zonder binnen-in enig zicht te hebben .
  -M.a.w. ook voor wat betreft atomen of deeltjes kan men slechts vormen – omtrekken en volumes- waarnemen zonder enig’ innere’ te kunnen zien of kennen .
  -Vandaar, dat men het echte ‘ innere’ der dingen nooit kan kennen.
  -Hegel beweerde, dat alles ontstaat vanuit de absolute idee ; wat dat dan ook moge wezen .
  -Zo komen we stilaan tot ‘absolute ideeën’, die we in de logica, wiskunde en nog andere kennis ontmoeten .
  -Die eeuwige wetmatigheden zijn inderdaad de enige absolute en ook de enige noodzakelijke ‘zijnden’ .
  -Dat vanuit ideeën energie en handelingen kunnen ontstaan ervaren en kennen we door eigen inzicht, waar vanuit ideeën in ons brein een wil als energie en bewust of finaal handelen kan ontstaan .En ook onze ideeën kunnen andere ideeën doen ontstaan.
  -Die absolute ideeën zijn zeker niet zichtbaar (voor de fysica ), maar zijn wel te kennen via de ratio .
  -Als idealist moet men dan die stap zetten, dat ook ons brein, ons lichaam en de gehele ‘stoffelijke’ wereld en kosmos niets anders zijn dan ideeën, die vanuit die absolute ‘idee(ën) zijn geëvolueerd .
  -Een ideeën-wereld..; maar een van absolute ideeën, die een geheel van logisch potentieel veld vormen, die geactualiseerd wordt in alles wat is, via wetten van oorzaak-gevolg- en finaliteit ..
  -Ook wij als mens, net als alles, zijn niets anders dan een idee in die ideeën-wereld ; we zijn een ‘hic et nunc’ in een ongekende evolutie, die even logisch als noodzakelijk moet zijn .

  -Klinkt misschien wat religieus, maar blijft meta-fysisch ; zoals een vroegere FILOSOFISCHE COCLUSIE ” Ook de puurste materialist, die denkt, dat mens slechts ‘materie zou zijn, moet dan ook aannemen, dat die mens kan denken, willen, doelmatig handelen en ideeën hebben . Wat ideeën, denken en willen dan ook( maar) mogen wezen, zal ook materie niet vreemd aan zijn . Dus de mens is materie, die ook geestelijke faculteiten heeft ” ….Waarom zou de mens dan de enige materie zijn die dat alles zou kunnen…, en heeft niet alles ‘transcendente’ faculteiten volgens zijn eigen aard en noodzaak ???

  -‘De Mens wil van nature meer Weten’ ; hij wil komen tot de waarheid (Aristoteles) ; en die waarheid is er, en moet er zijn ; terwijl Socrates dan sprak van een ‘Weten van niet-weten’ …
  -ook een ‘theorie’, die niet alles verklaart of weet, kan waar zijn …
  –Quid ???

  Like

 13. Jan

  Scepticus, je doet je naam geen eer aan. Het lijkt me dat je te stellig bent. Je bent, volgens mij, een “dienaar” van de abstractie: “de wetenschap”.

  Een echte wetenschapper is iemand die sceptisch is: die niet zonder meer in het huidige paradigma gelooft. Die de theorie toetst en eventueel herziet.

  Een “wetenschappelijke epigoon” verleent diensten aan het geloof in de zekerheid, die de wetenschap biedt. Echter die zekerheid is een misvatting: de wetenschap biedt geen zekerheden. De basis van wetenschap is twijfel. En de resultaten kan men toepassen in bijvoorbeeld de techniek, maar het zegt niets over de werkelijkheid. Die blijft onkenbaar voor het menselijk verstand. En in de “wetenschappelijke” wereld zijn er machtsstructuren en vriendjespolitiek, er is geen neutraliteit en er is oplichting (bijvb Stapel)

  Jouw voorbeeld van Benjamin Franklin. Eerst wil ik zeggen dat ik een gewaardeerde collega ben geweest in mijn werkzame leven bij een research organisatie op academisch niveau in de elektrotechniek en elektronica. Dit om niet meteen als een fantast terzijde geschoven te worden. Ik weet wel wat van elektrische en magnetische velden. Dus jouw argument van Franklin snap ik wel.

  Maar neem nu eens Kristian Birkeland met zijn onderzoek naar het noorderlicht. Zijn theorie en ontdekking van de plasmakosmologie wordt nog steeds niet geaccepteerd. Toch wijzen alle metingen erop dat hij gelijk heeft. Men noemt het dan geen plasma, maar geïoniseerd gas. Het is hetzelfde, maar er rust een taboe het woord vanwege de theorieën van Birkeland evenals die van nobelprijs winnaar Hannes Alfvén. Als de laatste op een congres binnenkwam, dan werd het stil en hij werd genegerd. Er was geen wetenschappelijke uitwisseling. Daarom heb ik het over “dienaars” van de wetenschap: epigonen die de mond vol hebben van de wetenschap zonder de wetenschappelijke twijfel te hebben..

  Maar nu nog verder. Wie kent de samenhang tussen psyche en materie? Kijk eens bij elektrisch universe http://www.electricuniverse.info/Introduction
  Weet je wat elektriciteit in wezen is? Ooit wel eens van fohat gehoord, van emanatie?

  Ik meen dat veel van de mythische archetypen (inclusief Wodan met zijn bliksem) waardevol zijn. Misschien niet in het waakbewustzijn, maar de goden zullen je toespreken in je irrationele dromen, als je je ervoor openstelt. Zo kan men tot zelfkennis komen. En wat is méér waar(d)?

  Like

 14. scepticus

  Het geloof lang geleden beweerde dat bliksem betekende dat Wodan of Thor, herinner me dat niet meer, pijlen afschoot.
  Franklin meen ik, met een vlieger aan een touw met daarin wat koperdraad, toonde aan dat het electrische ontladingen waren.
  Hoe werkelijk die zijn en waren bleek er uit dat velen van degenen die het experiment herhaalden dood gingen aan een electrische schok.
  Hun geloof was voorbij, tenzij er toch een hiernamaals is.

  Wat wordt bedoeld met noch wetenschap noch geloof dienen ontgaat me weer eens, als simpele ziel.
  Wetenschap dient de vooruitgang, dat begon in de 16e eeuw, nadat het christelijke geloof de wetenschap een anderhalf duizend jaar had tegengehouden.

  Bertrand Gille, ‘Ingenieure der Renaissance’, Wien, 1968 (Les ingenieurs de la Renaissance, Paris, 1964)

  Helaas halen discussies over geloof zelden iets uit, daarin stemmen alle geloven overeen, van het geloof in het communisme tot het geloof in geheelonthouding van de leden van de Blauwe Knoop.

  Like

 15. Jan

  citaat: “Er is geen relatie tussen geloof en wetenschap.
  Wetenschap gaat over feiten, geloof is een sterke irrationele overtuiging.”

  Nu is dan de vraag wat de werkelijkheid het meest benadert: de wetenschap of het geloof.

  De feiten van de wetenschap bestaan dankzij de overtuiging van de juistheid van de zintuigen en van het verstand. In het verleden is gebleken dat deze juistheid met een korreltje zout is te nemen. Voorbeelden te over, en het is nu niet anders. Eigenlijk is de “wetenschap”een bepaalde vorm van geloof: het geloof in de werkelijkheid van de fenomenale wereld.

  Het geloof zegt ook niet zoveel over de werkelijkheid. Een irrationele droomtoestand kan werkelijker zijn dan het waakbewustzijn. Dat is een gewaagde uitspraak in deze filosofisch materialistische tijd, maar desondanks kan het waar zijn. We begeven ons dan op het terrein van de fenomenologie van de geest.

  Ik trek de conclusie dat we noch de wetenschap, noch het geloof moeten dienen: de werkelijkheid zal toch steeds anders zijn als we het ons voorstellen.

  Like

 16. joost tibosch sr

  Menselijke gewetensbeslissingen over zin van het leven, vertrouwen, liefde zijn verantwoord ook al kun je ze niet natuurwetenschappelijk bewijzen. Op grond van ervaring dat de werkelijkheid ons “gegeven” en “opgave” is kan men duidend spreken over ver”antwoord”ïng aan een “Gever”. Men kan ook voldoende zin zien bij evolutionair ontstane feitelijk gegeven werkelijkheid en mensen met gezamenlijke mensenplicht. Men kan ook slechts geloven in toeval en natuurverloop. En altijd kan men met beroep op menselijke ervaring een verantwoord menselijke beslissing nemen. En telkens neemt men in dit soort zaken ook een beslissing zonder dat natuurwetenschappelijk te kunnen bewijzen.

  Dat betekent wel dat mensen elkaar in deze niet “dood” kunnen “slaan” met hun gelijk en in gesprek moeten blijven met de argumenten bij hun menselijke ervaring.

  Zelf heb ik geen enkele moeite met de wetenschappelijk bewijsbare en dus veranderende gegeven evolutiewerkelijkheid noch met de oude blijvende onbewijsbare ervaring van “gegeven” werkelijkheid en de daarmee verbonden ver”antwoord”ing aan een “Gever”.

  Bij Kemme krijg ik de indruk dat hij de twee te makkelijk combineert!

  Like

 17. MNb

  ‘Evolutie, ook versnelde evolutie, toont op geen enkele manier aan dat er geen sprake zou zijn van een intelligente ontwerper of ‘schepping’.’
  Klopt. Op dit punt ben ik het oneens met PZ Myers en JA Coyne. Het is namelijk nog erger. De evolutietheorie noemt nergens welke intelligente ontwerper of schepping dan ook. Deze twee zijn overbodig.

  “Hij neemt hiermee stelling”
  Dat doet hij niet; hij valt alleen maar de zoveelste volgende stropop aan. Creationisten (de IDioten van Discovery Institute bv) hebben een tijdlang de Cambrische explosie aangehaald als “weerlegging” van de evolutietheorie. Nou wist ik al een paar jaar dat dat onzin was en waarom. Wetenschappers hebben dit nu middels wiskundige berekeningen bevestigd. Maw er is een creationistisch non-argument weerlegd, meer niet.

  “Voor mij zijn dat niet dezelfde mensen.”
  Dat dacht ik ook een tijdje en ik ken de verschillen nog steeds. Qua methode zijn creationisten en IDioten echter een pot nat en PD’s grote held Rutten (plus Plantinga en Craig) spelen er ook graag leentjebuur als het hen uitkomt.

  “de bevinding van de Australiërs inderdaad bepaalde groepen van mensen de wind uit te zeilen lijken te nemen”
  En hoe noemen we die bepaalde groepen? Juist ja, creationisten en IDioten. Waarmee Kemme keurig bevestigt wat hij wil weerspreken.

  “zo goed als de theologie en christelijke filosofie wetenschappers helpt hun kijk op de mogelijkheden en beperkingen van de wetenschap te verbeteren.”
  Wat nul komma niets met het artikel van Trouw te maken heeft. Gestructureerd denken blijkt ook voor Kemme te moeilijk.
  Uiteraard geeft hij geen enkel voorbeeld van de bijdragen die theologie en christelijke filosofie aan die wetenschappelijke kijk hebben geleverd de laatste 200 jaar. Dat kan hij niet (Max Planck is geen goed voorbeeld, net zo min als Einstein) want die zijn er niet.
  We leven nu eenmaal in The Age of Science. Niemand ontkomt eraan. Science betekent auto, vliegtuig, televisie, mobiele telefoon, medicijnen, chirurgische operaties, internet enz. enz. Gelovigen hebben het er maar moeilijk mee.

  Like

 18. scepticus

  “God is niet materieel maar pure geest, ‘buiten’ tijd en ruimte.’ ”

  Tegen dit soort uitspraken is niets in te brengen, omdat er niets staat.

  ” besloot hij zijn leven te wijden aan de verheldering van de relatie tussen biologische wetenschap en geloof ”

  Er is geen relatie tussen geloof en wetenschap.
  Wetenschap gaat over feiten, geloof is een sterke irrationele overtuiging.

  Iemand schreef kort geleden in een tweet ‘dat twintig jaar internet als grootste schok had opgeleverd dat ook domme mensen een mening hebben’.
  Dat mensen, ook niet te snuggere, meningen hebben verbaast mij niet, vrijwel iedereen kan de Telegraaf lezen.
  Wat mij zeer verbaast in een twintig jaar internet is dat mensen die niet echt dom kunnen zijn zo ontoegankelijk zijn voor argumenten en feiten.

  Homo sapiens was een grote vergissing, het moet homo consensus zijn.
  Consensus hoort bij kuddes.
  Evolutionair gezien is consensus in kuddes op korte termijn een voordeel.
  Onzekerheid vreet hersencapaciteit, en verdeelt kuddes.
  Vandaar dat wij alles doen voor schijnzekerheid.

  Op een enkeling na, psychologen zien nieuwsgierigheid als een aparte emotie, zie Frijda.

  En zo wringen Kemmes zich in alle bochten om hun geloof in overeenstemming te brengen met feiten.
  Niets bijzonders overigens, het volgende boek staat vol met dat soort bochtenwringerij Reuben Levy, ‘The social structure of Islam’, London, New York, 1931, 1932, 1957, 1971.

  Het aardige is natuurlijk dat je dat bij een andere godsdienst wel kunt zien, maar niet bij je eigen.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.