‘Van der Staaij (SGP) moet kleur bekennen’

sgp
‘Iedereen, binnen en buiten de SGP, heeft er recht op te horen wat het oordeel van de politieke leiding is. Politiek is kiezen. Zich onthouden kan niet. Zoals je ook in de Kamer je niet van stemming kunt onthouden.’ Aldus oud-politicus van het CDA, Willem Aantjes, in Trouw, over de verkiezing van een vrouw tot SGP-lijsttrekker. Hij vindt het een duivels dilemma, maar zegt dat er geen ontkomen aan is.

images(Foto: Lillian Janse SGP – EO/De Vijfde Dag) Vlissingen heeft intussen wel kleur bekend. Op de site van de SGP over ‘Situatie Vlissingen’ stelt M.F. van Leeuwen dat de besluitvorming binnen de kiesvereniging zich tussen twee polen beweegt: het beginselprogramma en het reglement. De PKV Vlissingen heeft een besluit genomen dat formeel past binnen het reglement. Van Leeuwen zegt wel dat het besluit van Vlissingen ‘niet spoort met de tekst van het beginselprogramma’.

De SGP-vrouw is zich zeer bewust van hoe gevoelig haar verkiezing ligt bij SGP-ers in het land. ‘Ik snap dat Van der Staaij niets van zich laat horen,’ zegt zij. ‘Hij vertegenwoordigt de hele achterban en daarbinnen is grote verdeeldheid. De mensen die tegen zijn grommen en blaffen iets harder dan de andere groep.’

album_large_1823670

In december 2009 maakte ik een blog over het vrouwenstandpunt, waarop ik een interessante reactie ontving van een verlichte beleidsadviseur jongeren SGP, Dirk-Jan Nijsink (foto: SGP). Toevallig(?) is hij per 1 augustus jl. vertrokken bij de SGPJ. Hij schreef onder meer:

dirk-jannijsink‘Laat ik voorop stellen dat ik geen voorstander ben van het vrouwenstandpunt van de SGP. Ik vind inderdaad vanuit mijn geloofsovertuiging geen grond om vrouwen niet toe te staan actief te worden in de politiek. Ik hoop dat de partij dit standpunt ook snel zal laten varen. De oprichter van de partij, Henri Kersten, richtte zich op drie punten om zich te profileren, de drie V’s: tegen vaccinatie, tegen verzekeringen en tegen vrouwen in de politiek. De eerste twee punten heeft de SGP min of meer al laten varen, alleen het laatste nog niet en dat is vreemd. De andere kant is echter dat ik vind dat de rechterlijke macht geen uitspraak kan doen over de inhoud van een geloofsopvatting. Als iemand vanuit zijn overtuiging geen ruimte ziet voor vrouwen in de politiek dan is dat een opvatting die ik wil respecteren. Juist die rechterlijke uitspraken werken vaak averechts, mensen verstarren erdoor, omdat ze weigeren te buigen voor iets dat van buiten wordt opgelegd. Ik hoop dat je dit verhaal begrijpt. De SGP heeft een por nodig, dat is waar, maar niet door rechterlijke uitspraken, denk ik.’ 

vanderstaaijMaar die por, en dat is wel zo aardig, komt nu gelukkig van een vrouw zelf, Lillian Janse. Die heeft tenminste een standpunt. Kees van der Staaij (foto: twitter) stelt, volgens Aantjes, dat ‘het een lokale kwestie is’. Dus ‘onthoudt’ Van der Staaij zich in plaats van dat hij zich uitspreekt. Hij mag wel oppassen dat hij niet opgevolgd wordt door een politiek leidster. Hij twittert er ook niet over, o ja, hij heeft geen standpunt.

Illustr. SGP: createboomerang.nl

Cartoon: Tom (Trouw 30 08 2013)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

16 Responses

 1. marchel

  Wat Paulus schreef is de waarheid,want alleen Gods woord is
  is de waarheid.Waren er nog maar Paulussen in onze dagen
  De SGP is niet van God..Nooit van God geweest politiek is een grote leugen.God regeert en zal met heel die SGP afrekenen.
  Ze zijn met blindheid geslagen en er is niemand die meer die in de bressen staat..Ze hebben zich zelf er niet meer voor over,
  Zodra er verdrukking komt zie je wie God echt dient en wie niet.
  De oordelen zijn reeds gekomen de vervolgingen zijn aanstaande.Er komt een nieuwe wereld orde met een munt en een Godsdienst en een wereld regering.
  De Heere Jezus heeft het zelf gezegd,als ik weder komt zal er dan nog geloof zijn.Het gaat niet wat wij er van vinden maar wat God wil dat we doen zullen..
  Ze hebben de Heere Jezus ook van de steilte proberen te gooien nou dat is heden ten dage de hele afscheiding.

  Like

 2. joost tibosch sr

  Jan,
  “Stilte, symbolen en mythen” van de nog vertelde of gelezen oude verhalen worden voor mij ook levende werkelijkheid..en ook ik meen dat!!! Ik ‘vang’ ze zonder dat hun werking daaronder lijdt (integendeel!) het liefst bewust ‘op’ -omdat ik nu eenmaal in deze tijd leef en niet anders kan- met de antennes van mijn wetenschappelijk gevormde koppie in onze werkelijkheid van moderne wetenschappen, met name mijn favoriete mens- en cultuurwetenwetenschappen.

  Dat zie ik een Jung, een Mircea Eliade en vele anderen ook doen. En met die antennes dringt het geluid van de oude verhalen, zoals bij hen heel goed te merken is, nu ook volop door en wordt opnieuw helder verstaanbaar. zeg maar, ‘zonder teveel ruis uit het verleden’! Het geluid van de oude verhalen wordt er alleen maar beter door.

  Like

 3. Jan

  Beste Joost, nu even weer breed: het wordt zo eng.
  reactie op 3-92:06

  ik breng dit deel van de Mahabharata juist naar voren om de diepe filosofie en zingeving die daarin verborgen ligt NU te actualiseren. Het ging tenslotte om de man-vrouw relatie in de bijbel die (o.a.) via de SGP onze huidige cultuur aan het vergiftigen is.

  Is het dan geen pracht idee om ditzelfde onderwerp in een ander heilig boek aan te halen waarin op zeer indringende wijze de eer van de vrouw zeer hoog wordt geacht?

  En dan zijn er in diezelfde scene meer betekenislagen die ons inzicht in de structuur van het zijnde en de essentie van het leven geven. Daar ligt mijn eigen interesse. Niet te discrimineren vind ik evident. Sorry als ik te veel het symbolisme benadruk en blijkbaar de meest voor de hand liggende boodschap daarmee verloren gaat. Het is niet “zomaar” herhalen: het is levend maken NU.

  De mythen (inclusief die van het lijdensverhaal van Christus) zijn geen statisch psycholgisch archelogisch artefacten die rationeel geduidt kunnen worden en kan dienen tot lering en moraal. De ratio kunnen ze alleen maar vernietigen.

  Mythen zijn een “hier en nu” werkelijkheid in de ziel van de mens zelf. Ze kunnen worden opgeroepen door jezelf open te stellen en stil te worden en de mythen in het symbolisch bewustzijn “herhaaldelijk” te ondergaan.

  En als ik zeg dat stilte, symbolen en mythen een “levende werkelijkheid” zijn, dan meen ik dat ook!!!!!!! zie de wikipedia:

  “Het woord mythe wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak ten onrechte verstaan als ​fictie, iets dat nooit gebeurd is, een verzonnen verhaal. Een mythe wordt echter vaak opgevat als een zinrijk, betekenisvol en zelfs rëeel verhaal, al bevat de vertelling vele elementen die niet rëeel zijn in letterlijke of historische zin. In dit verband zei Mircea Eliade, een godsdiensthistoricus, hierover ooit: “Myths tell only of that which really happened.” ”

  Over de objectieve, de subjectieve en de “werkelijke symbolische” wereld gaat het boekje “Mystagogie”
  http://www.bol.com/nl/p/mystagogie/666853961/

  Like

 4. joost tibosch sr

  Jan Om misverstanden te voorkomen: zoals ik van de oude bijbelse literatuur houd, houd ik ook van de oude wereldliteratuur. Maar blijf de geweldige behoefte hebben het oude niet zomaar te herhalen maar zin te geven in onze moderne wereld.

  Like

 5. Jan

  Ik houd van oude mythen en esoterie. Ik sla dat veel hoger aan dan de rationele exegese. Wat de ouden willen zeggen is m.i. verhuld voor het rationele denken, dus ook voor de theo-“logie”. (logica)

  Ik meen zelfs dat de oude atomisten iets totaal anders voor ogen hadden dan de dode atomen van de huidige koude dode wetenschap. Ik vermoed dat het direct ervaren in droom en trancetoestand van de werkelijkheid (inclusief de geestelijkheid van de atomen) in aloude tijden veel gemakkelijker was dan nu. Vandaar dat ik liever spreek over monaden: goddelijk-energetisch-substantiele-layapunten. Behalve materiele monaden zijn er o.a. ook menselijke monaden: androgyn!

  Deze taal vereist een anders denken.

  De levende ervaring van de goddelijkheid, de Gnosis is door de kerk grotendeels verloren gegaan. De dode letter is overgebleven. En de epigonen van de dood, net zoals v.d. Staaij volgens mij, prediken liefde maar stralen een angstwekkende koude dogmatische dood uit. Een bedreiging van beperking van anderen in hun menszijn net zoals fundamentalistische Joden en Moslims.

  De monotheistische godsdiensten hebben volgens mij meer kwaad dan goed gedaan. De taal van de Gnosis is door boek (en mens)verbranding en de keuze van de bijbelboeken de nek omgedraaid, Gelukkig hebben we de Nag Hammadi teksten teruggevonden. Dankzij de stijl is ook Prediker en het Evangelie van Johannes voor mij nog van waarde. De rest van de bijbel is voor mij door letterlijke interpretatie’s door de eeuwen heen besmet, waardoor de werkelijke esoterische boodschap verloren is gegaan. De mythe van Prometheus zegt mij meer dan de mythe van het lijdensverhaal van Christus, terwijl ik in een (esoterische) lezing heb gehoord dat deze mythen hetzelfde betekenen.

  En we hebben gelukkig nog de Indische en Chinese heilige boeken en binnenkort wordt dankzij de wetenschap het denken van de oude Egyptische meer en meer toegankelijk.

  Als men wil doordringen in de mysterieën dient men mijns inziens veel af te leren en er niets bij te leren maar te ervaren. Men zou de mythen moeten naspelen zoals bij de mysteriecultussen. In een spel, zoals bij kinderen, ademloos te luisteren naar sprookjes waarin het goede het kwade overwint.

  Iedere man is mens en iedere vrouw is mens. Vrouw en man zijn beide in essentie androgyn. Zij zijn in essentie gelijk en dat betekent voor mij meer, dan dat ze rechtsgelijkheid dienen te hebben.

  In de video-mythe schreeuwt Draupadi het uit: het gaat niet over relatie’s maar het gaat over menselijkheid !!

  Ik ben nu het boek Mystagogie van dr. T v.d. Berk aan het herlezen: aan te bevelen, zeker voor een theoloog heb ik zo de indruk als technicus. (grijns)

  Like

 6. Carla

  Theo, in afwachting van de reactie van Joost, aan wie je je vraag stelde ;-)…….eigenlijk wel mooi dat je katholiek geloof zegt, want katholiek betekent eigenlijk niet meer dan ‘algemeen’. Ik denk dat e.e.a. heden aan de ‘voorschriften/regels/wetten e.d. door de kerkelijke structuren aangedragen, ligt hoeveel ruimte er voor de vrouw is.
  Overigens waren het in de tijd voordat religie geïnstitutionaliseerd werd er veel godinnen.

  Like

 7. Carla

  Joost, ik begrijp je reactie niet.
  In je eerste zin zeg je dat Bijbels geloof al lang geen moeite meer heeft met homo’s en vervolgens ben je van mening dat het nog een hele klus zal zijn aan Christenen……enz.
  Wat bedoel je met Bijbels geloof en met ‘het nieuwe Bijbels denken’?

  Like

 8. Theo

  Joost,

  is het katholiek geloof niet vrouwvriendelijker, een vraag aan je,
  in de katholieke traditie speelt één vrouw al een belangrijke rol, de moeder van Jezus. (Ook in katholieke heiligenlevens spelen vrouwen vaker een rol.) Wat ik me wel eens afvraag is, of de (monotheïstische) religies allerlei gedrag bepalen, of dat de verdeeldheid in de rol tussen man en vrouw en allerlei gebruiken eerder cultureel werden (zijn) bepaalt. En daarom ook een religies deze -verdeelde- rol spelen.

  (Ook vooroordelen naar homoseksualiteit, je hoort zo vaak in gewoon volksgebruik dat woord homo, als scheldwoord.)

  Like

 9. joost tibosch sr

  Carla, Bijbels geloof heeft ook al lang geen moeite meer met homo’s. Bij veler krampachtig bijbels geloof is er niet alleen verbod voor alle ook homosexueel liefdesgedrag, maar zelfs afkeer van de “kinderen van God” homo’s. Het nieuwe bijbels denken heeft nog een hele klus aan christenen -en niet slechts aan SGP-ers- met taaie taboes (ook bv. het gezagstaboe!) Ze verzetten zich nog steeds hevig tegen de als bedreigend ervaren en al verouderde zgn sexuele en gezagsrevolutie, terwijl een gezond bijbels geloof toch ook weet “dat niet alles mag”.

  Like

 10. joost tibosch sr

  Ondanks het zelfs door (mens)wetenschappen bevestigd androgyne standpunt blijf ik me denkend pas echt thuisvoelen in de menswetenschappen met hun beschrijving van rechtsgelijkheid van man en vrouw en met hun in menselijke ervaring wetenschappelijk beschreven sexueel- en liefdesgenot wat man en vrouw aan elkaar kunnen beleven. Noch het oude platoonse, noch het oude aziatische denken kan me echt bekoren, Bij jouw inderdaad indrukwekkend oosters verhaal/beeld blijf ik alsmaar denken: “wat wil men nou eigenlijk zeggen?”..zoals ik dat ook bij de oude bijbelse uitingen heb..Daarna kies ik gelovig liever voor het bijbels gelovig denken. Trouwens de hele wereld was tot voor kort in meer of mindere mate in de greep van mannelijke superioriteit met vrouwonvriendlijkheid als gevolg, ook de wereld die vrouwengoden kende of een Maria vereert. .

  Like

 11. Carla

  Precies Joost, je slaat m.i. de spijker op z’n kop. ‘ Deze e.a. teksten niet meer gelaten over je heen laten gaan. ‘ Dáár zit volgens mij ook de ‘angel’. De teksten van ooit en toen…..gemeend, verteld en opgeschreven, door wie en wanneer dan ook…..kritiekloos ‘ overboeken’ naar het heden en tot norm verheffen, dat vind ik echt verschrikkelijk eng. Eng in de meest brede zin van het woord.
  Natuurlijk heeft het recht gesproken, en terecht met de uitslag dat er nu vrouwen zijn die op mogen staan. ( of van der Staaij e.a. dat nu leuk vinden of niet ) Maar politiek bedrijven op een theocratische wijze, of dit nu door mannen of door vrouwen wordt uitgevoerd……ik moet er niets van hebben.
  Respect……ja dat heb ik voor een ieders denken. Maar zodra er door dát denken en sterker, vervolgens handelen, mensen in de knel komen tussen leer en leven, dan roer ik mij.

  Like

 12. Jan

  Uitgaande dat elk mens (en elk zelforganiserend organisme) in essentie zowel mannelijk als vrouwelijk is, dus androgyn, betekent deze uitspraak iets anders dan discriminatie.

  Het zegt dat het actieve, geestlijke, architect-achtige aspect leidend moet zijn. Het passieve, stoffelijke, tot vorm broedende aspect dient volgend te zijn.

  Als dat niet zo is, dan komt er een breuk in de evolutie van die monade: indien de geestelijke krachten de vorm en stof gaan volgen: dan ontstaat wanorde en atavisme en eindigt de pelgrimstocht van de geestelijke monade op een eerder (lager) niveau. (mens wordt dier, dier wordt plant, god wordt mens)

  Je zou het dan als een kankercel kunnen zien, die zich samentrekt in egoisme of als een fysiek zwart gat. Inplaats van de gezonde cel te zijn die meewerkt in zijn hierarchie of een stralende voedende zon te zijn.

  In de Mahabharata herken ik deze symboliek in de wanhoop van Draupadi, die het vrouwelijke symboliseert, wanneer de positieve geestelijke krachten (de Pandava) zich tot slaaf hebben gemaakt van het lot. (het dobbelspel van Yuddhistira) De negatieve geestelijke krachten (de Kuru’s) trachten dan de essentie van de natuur bloot te leggen. (de ontkleding van Draupadi) Dat kan niet omdat dan het hoogste geestelijke aspect (Krishna) ingrijpt. De sluiers der illusie (Maya) van het bestaan mogen niet door niet-ingewijden weggenomen worden.

  Draupadi, is dan in handen van de negatief-geestelijke-krachten. Haar natuurlijke opdracht is volgzaamheid: ze symboliseert de natuur, de broedende hen, de vrouwelijke wereldziel. Het licht in de wereld is gedoofd. Dan spreekt Draupadi een vloek uit: hoewel het haar opdracht is te volgen, weet ze dat de negatieve geestelijke krachten tot de totale vernietiging zullen leiden: ze leidt dat in met haar vloek.

  kijk bij 3 minuten en lees de engelse tekst, over de moraal van t verhaal

  kijk bij 21 minuten naar de betekenis van Draupadi. de vrouwelijkheid in het algemeen.

  28:45 is het begin van de belediging en de poging de sluiers van de wereldmoeder weg te nemen.

  31:45 de ingreep van Krishna

  bij 38:30 zegt Draupadi dat haar lichaam niet aangeraakt is door de wind en niet gezien door de zon ! Mystieke vrouwelijkheid dus. onteerd spreekt ze een vloek uit.

  Deze vloek leidt dus de totale vernietiging van de mensheid in.
  De vijf Pandava (halfgoden worden gewone mensen)

  Like

 13. joost tibosch sr

  De meest irritante vrouwonvriendelijke bijbelteksten vind ik nog wel de in zijn tijd argeloos neergeschreven Paulus’teksten: “De man is het hoofd van de vrouw” en “vrouwen dienen de man onderdanig te zijn”. Vrouwen (en mannen als ik) zullen deze teksten nu niet meer gelaten over zich heen laten gaan. En terecht!

  Like

 14. joost tibosch sr

  In mijn jeugd gingen mijn zussen naar de mulo en de mms. Ze vonden het ook vanzelfsprekend secretaresse, onderwijzeres en verpleegster te worden Dan zijn we halverwege vorige eeuw en in een toch best open rooms gezin.

  Nu verbaas ik me over het huidige gemak waarin vrouwenemancipatie ter sprake komt, alsof heel Nederland al eeuwenlang bevrijd is van vrouwentaboe en vrouwonvriendelijkheid. Men wil zelfs niet meer zien hoe hardnekkig een vrouwentaboe de hele maatschappij tot voor koort in een stevige greep hield.

  Als exegeet heb ik tot mijn vreugde volop meegemaakt dat vanaf de 60-er jaren van de vorige eeuw doordrong hoe ook de bijbel begrijpelijk in die tijd van vrouwentaboe vol staat met vrouwonvriendelijke teksten die tot op de dag van vandaag christenen beinvloeden.en tot eeuwenlange vrouwonvriendelijke geloofsinterpretatie en -gedrag hebben geleid.

  Belangrijker nog was de ontdekking van opvallende vrouwenfiguren in bijbelse verhalen en met name het inzicht dat Jezus zelf opvallend ontspannen met vrouwen omging. Voor vrouwonvriendelijke joodse leiders toen zo irritant dat ze hem alleen maar konden uitmaken als “vriendje van tollenaars en hoeren”.

  Hopelijk gaat die “blijde boodschap”,dat vrouwen vrije “kinderen van God”en “zussen” zijn eindelijk ook SGP-ers bevrijden uit de hardnekkige greep van het vrouwentaboe.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.