Verenigde Naties binnenkort in oorlog met God?

Zolang de Bijbel als leidraad gekozen wordt voor politieke vraagstukken, wint de religiegekte die – op grond van Gods vermeende toezeggingen – niet voor vreedzame oplossingen kiest maar voor polarisatie. God is er blijkbaar niet voor alle mensen.

Daar heeft niet iedereen een boodschap aan. ‘De natiën onder aanvoering van de Verenigde Naties, stevenen af op een confrontatie met de God van Israël,’ zegt Pillar of Fire en vraagt zich af of we wel beseffen wat de consequenties zijn van het stichten van een Palestijnse Staat. ‘Het is belangrijk dat we in eerste instantie ons laten leiden door Gods Woord. Een keuze om Jeruzalem te delen zal voor elke natie die dit zal doen, vreselijke gevolgen hebben,’ dreigt Jack van der Tang, directeur van Pillar of Fire.

Onafhankelijke Palestijnse staat
Volgens de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is de erkenning van de Palestijnse staat echter geen optie, maar een verplichting. Op het hoofdkwartier van de Arabische Liga in het Egyptische Caïro zei hij dat ‘het tijd is om de Palestijnse vlag te hijsen bij de VN. Laat die vlag het symbool van vrede en gerechtigheid in het Midden-Oosten zijn.’
Rusland zal de Palestijnse president Mahmoud Abbas steunen als hij op 20 september aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal vragen om een onafhankelijke Palestijnse staat te erkennen.
Premier Rutte vindt dat een onafhankelijke Palestijnse staat alleen tot stand kan komen door onderhandelingen met Israël. Dat zei hij na een gesprek met Abbas.

Moslims
Maar wat de internationale politiek ook wil, zolang de Bijbel als leidraad gekozen wordt voor politieke vraagstukken, wint de religiegekte. Pillar of Fire is een van die vele dwaasheden. Moslims kijken blijkbaar de verkeerde kant uit: ‘Als moslims richting Mekka bidden vanuit Jeruzalem, doen zij dat zelfs met hun achterste naar de Gouden Koepel,’ schampert Van der Tang.
Volgens hem wordt ‘Jeruzalem geen enkele keer genoemd in de Koran. Verder heeft de geschiedenis aangetoond dat Mohammed nooit Jeruzalem heeft bezocht en gestorven is voordat Jeruzalem was veroverd door de Moslims. Dus is er geen enkel belang voor de Islam om de Tempelberg in hun bezit te willen houden.’

Pillar of Fire dreigt weer: ‘Als ons land uiteindelijk ook zal kiezen voor een Palestijnse Staat zal dat ook voor Nederland ernstige gevolgen hebben volgens het Woord van God.’

Zie: Profetie van Zacharia wordt voor onze ogen vervuld

Illustr: Pillar of Fire