Vandaag Eindtijddag, de volgende ergens in 2012?


Lindsey Williams: ‘In de Bijbel staat dat 1000 jaar gelijk staat aan 1 dag, en 1 dag aan 1000 jaar. We bevinden ons nu ongeveer 2000 jaar na de geboorte van Jezus, en 6000 jaar na de Schepping, dus 6 ‘dagen’. De zevende ‘dag’, waarin er gerust wordt (het in de Bijbel omschreven 1000 jarig vrederijk), staat op het punt van aanbreken.’ Voor sommigen is dat vandaag, zoals Harold Camping laat weten, en voor anderen, zoals Williams, pas in 2012.

Of dat al volgend jaar is weet de bekende Amerikaanse pastor en insider Lindsey Williams niet en dat beweert hij dan ook niet. Hij vervolgt: ‘Toch kijk ik erg uit naar 2012, omdat het ook in spiritueel opzicht het meest bijzondere jaar sinds de eerste komst van Jezus lijkt te gaan worden.’ De stelling bij de IKON dat ‘Voorspellingen van de Eindtijd onzin zijn’ wordt bestreden door 17% van de deelnemers aan de poll. Er hangt blijkbaar iets in de lucht.

Volgens Williams heeft de ‘machtselite’, het gedaan. Zijn contacten ‘binnen de machtselite achter de schermen’ hebben hem laten weten dat 2012 het meest bijzondere jaar in 2000 jaar menselijke geschiedenis wordt en er een buitengewone, spiritueelachtige gebeurtenis wordt verwacht. Iedereen zou doodsbang worden als men beseft wat de machtselite in petto heeft voor het jaar 2012, dat volgens hem dan ook het schokkendste jaar ooit zal worden.

Toch dringt hij er bij de mensen op aan om vooral niet bang te worden, omdat angst één van de sterkste wapens in handen van de elite is. ‘Angst blokkeert je hersenen, en daarom willen ze juist dát veroorzaken.’ Waarom Williams dan niet aflaat voortdurend mensen angstig te maken met zijn doemdenken, is een raadsel. Alsof hij al zijn eigen angsten op de mensheid projecteert.

In eerdere artikelen over dit onderwerp heeft eindtijdonderzoek.nl beschreven dat ‘de elite hier eveneens op rekent en al honderden jaren toewerkt naar de komst van hun eigen messias, de zogenaamde verlosser van de mensheid, die onder hún voorwaarden zijn Nieuwe Wereld Orde op de wereld zal vestigen. Lindsey noemt deze persoon de ‘duivelsmessias’. Het doel is om de komst van de Bijbelse Messias Jezus Christus te verhinderen of onmogelijk te maken. De pijlen van de elite zullen vanaf volgend jaar dan ook in nog veel hevigere mate op de fundamentele christenen worden gericht.’

Zie: De opname, wordt het dan toch 2012?

En: De eindtijd op herhaling

Foto: eindtijdonderzoek.nl