Christelijke politiek: ‘dogmatisch en economisch sterk liberaal’


De sociaaleconomische politiek van de christelijke partijen aan het schuiven is gegaan. Het CDA is naar rechts opgeschoven en spreekt de taal van de liberale economie. Ook de ChristenUnie en het SGP buigen voor de taal van de trojka IMF, ECB en EU. Christelijke partijen komen bovendien voornamelijk naar buiten met ouderwetse dogma’s en maken zichzelf overbodig door zich te profileren met programmapunten die het samenleven in de moderne maatschappij tekort doen.

De afgelopen dertig jaar is het aandeel van de overheid in onze economie sterk teruggelopen. Het is onfatsoenlijk om vervolgens in een tijd van depressie de crisis niet aan te pakken, maar te misbruiken en de overheden opnieuw de zwartepiet toe te spelen. Dat is een vorm van onchristelijk libertarisme, dat vanuit Amerika Europa is binnengekomen. Laat Abraham Kuyper het niet horen! (Dr. Piet Keizer)

Aan de vooravond van de verkiezingen lijkt kritiek op christelijke partijen erg te groeien. Verwees ik laatst nog naar de dubieuze invloed van de christelijke partijen doordat zij via wetgeving de legitieme (vrijheids)rechten van burgers belemmeren, nu is er commentaar op de sociaaleconomische politiek van de christelijke politieke partijen en hun ‘achterlijke concepten’. Een en ander blijkt uit publicaties van de IKON/Guido Attema en het Reformatorisch Dagblad.

Daar waar de nieuwe mens belang hecht aan barmhartigheid, komen christelijke partijen voornamelijk naar buiten met ouderwetse dogma’s die in de ogen van de nieuwe mens tegen dit begrip indruisen. Strengere eisen tegen abortus, de weigerambtenaar, het anti-drugsbeleid; ze zijn geen van allen gebaseerd op christelijke waarden. (Guido Attema) 

Volgens Keizer is er vrijwel geen ruimte voor economische wetenschap die op andere mens- en samenlevingsbeelden is gebaseerd. Attema geeft het dringende advies de nadruk te leggen op de kern van het christendom en je naaste lief te hebben. Dan bereik je veel meer dan door diezelfde naaste beperkingen op te leggen waarmee de secularisatie juist begonnen is.

Zie: Beleving van christelijke politiek verschuift

en: Visie christelijke partijen op economie verbazend

Illustr: dbnl.org