Twitterdienstapplicatie voor kerken censureert sms’jes en tweets


Ze noemen het eufemistisch ‘filteren’, maar deze applicatie is gewoon handig om ongewenste tweets van twitteraars te censureren. Ze zeggen het zelf: ‘Jongeren ervaren de preek vaak als lang en saai.’ Ja, en dan wordt ze verhinderd te twitteren dat de preek slaapverwekkend is of onbegrijpelijk. Eric van den Berg, van Internetspiritualiteit (over geloof, internet en online cultuur) is enthousiast over deze mogelijkheid tot filteren. Hij wil dat toegepast zien in alle gemeenten en parochies.  

Je kunt ermee Sms’en, Twitteren, stellingen plaatsen en vooral filteren.

Twitteraars die minder ‘inhoudelijk’ zijn worden als ‘digitale sprinkhanen’ betiteld. De Samenwerkingsgemeente in Deventer, de Bron, vindt dat Twitter een prachtig medium is om direct inhoudelijk te reageren op wat er in de dienst gebeurt en gezegd wordt’. Maar in de jeugddiensten mag alleen getwitterd worden wat de gemeente welgevallig is.

Hoe hebben jullie dat aangepakt? “Ik heb een webapplicatie ontwikkeld waarmee we berichten in twee kolommen laten zien. Links voor de doorgaande stroom van berichten. Rechts om berichten wat langere tijd vast te houden”, legt Klaas-Jan uit. ‘Op die manier hebben we tijdens de momenten dat het scherm niet zichtbaar was toch berichten vast kunnen houden zodat de predikant op een later moment in de dienst gelegenheid had om daar op te reageren. Om gemeenteleden zonder Twitter gelegenheid te geven mee te doen in de discussie hebben we ook het versturen van sms-jes naar het scherm mogelijk gemaakt. De sms-jes komen samen met de tweets binnen en kunnen al dan niet op het scherm getoond worden.

Het gaat om zogenaamde ‘veilige twitterdiensten’. Het schijnt onveilig te zijn wanneer iedereen kan twitteren wat hij of zij wil. Echt reageren op wat er in de dienst gebeurt en gezegd wordt, is dus verboden. Alleen de predikant mag zeggen wat hij of zij wil, het volk moet verder vooral luisteren. Ze mogen slechts ‘inhoudelijk’ reageren. Dat worden dus tweets met teksten als ‘Bravo!’, ‘Ga door!’ Een tweet als ‘Geeuw!’ wordt dus gecensureerd.

Van den Berg
, van Internetspiritualiteit, expert voor religieuze organisaties om in een snel veranderende internetomgeving effectief het geloofsgoed uit te dragen, zegt:

Persoonlijk zie ik een markt ontstaan voor de webapplicatie van Wierenga. Het zou goed zijn als de applicatie verder wordt ontwikkeld en wordt aangeboden aan gemeenten en parochies. Het kan hen over de drempel helpen ook een ‘veilige twitterdienst’ te organiseren. Nu nog een mooie naam voor de applicatie. Ik vind FILTERDECK wel een aardige naam.

 Zie: Twitterdienst Deventer filtert tweets en SMS-jes met eigen applicatie

Screenshot: Klaas Jan Wierenga