Volgens de Ster van Bethlehem is het nu 2016

download
Zou Rijksuniversiteit Groningen dat weten? Daar komen 23 en 24 oktober 2014 twintig internationale specialisten op het gebied van de astronomie, godsdienstwetenschap en geschiedenis van de oudheid samen en verenigen dan een nieuwe theorie met in de oudheid geaccepteerde astrologische zienswijzen tot een nieuwe duiding van De Ster.

Volgens tijdschrift Quest laten we onze jaartelling beginnen bij de geboorte van de Bijbelse figuur Jezus. Maar de Australische astronoom David Reneke van het tijdschrift Sky and Space beweert dat de geboortedatum van Jezus niet klopt. Volgens hem leven we daarom niet in 2014, maar in 2016.

‘Om de geboortedatum van Jezus te bepalen, sloeg Reneke de Bijbel erop na. Hij las daar over de geboorte. In de tekst staat meerdere keren dat een felle ster boven de geboorteplaats van Jezus stond. Reneke ontwierp een computerprogramma waarmee hij de sterrenhemel van duizenden jaren terug simuleerde. Met dit programma zocht hij naar een uniek verschijnsel aan de hemel: de extreem heldere ster. (Quest) 

DavidReneke

David Reneke (foto: DR) vond De Ster in de simulatiesterrenhemel terug. De planeten Venus en Jupiter stonden zo dicht bij elkaar dat het een felle ster leek en met de vondst van dit heldere licht bepaalde hij de exacte geboortedatum. Quest meldde dit al in 2008.

Wat bleek? De Bijbelse Jezus is 2 jaar jonger dan de historische Jezus. Hij is niet op 25 december in het jaar 0 geboren, maar op 17 juni in 2 voor Christus. Conclusie: onze jaartelling is 2 jaar te laat begonnen. En bovendien vieren we kerst in het verkeerde jaargetijde.’ (Quest)

Zou Reneke, die onder meer publiceert in het Australasian Science Magazine, ook op het congres aanwezig zijn? Zijn naam zie ik niet bij de gasten. Naast de nestor van de geschiedenis van de astronomie, prof. Owen Gingerich van Harvard University, komen onder anderen wel prof. Bradley Schaefer (Louisiana) en de hoogleraren oudheidkunde Alexander Jones (New York) en John Steele (Rhode Island) naar Groningen.

‘De ster van Bethlehem, er zijn maar weinig fenomenen die zo tot de verbeelding spreken. Deskundigen discussiëren al eeuwen over het bestaan van de ster uit het Bijbelverhaal. Nieuwe berekeningen met moderne computerprogramma’s hebben geleid tot een nieuwe theorie over de echtheid van de ster. Dit is de aanleiding voor een tweedaags congres in Groningen op 23 en 24 oktober met internationale specialisten uit onder meer de Verenigde Staten en Engeland.’ (RUG)

Zie: Was de Ster van Bethlehem dan toch echt? (RUG)

en: We lopen 2 jaar achter (Quest)

Illustr David Reneke: A dramatic representation of how the alignment looked with constellations added. Cr. Clay Frost /MSNBC

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

22 Responses

 1. joost tibosch sr

  Corrie Moet ik dat uitleggen? Als je gewoon naar die lange menselijke geschiedenis kijkt, zie je dat mensen langzaam maar zeker anders gaan denken en zich zelfs met onverwachte inspiratie van grote mannen/vrouwen aan taboes kunnen ontworstelen. Zeker nu vrouwen in leven en wetenschap volop gaan meedenken, blijkt met dat gezamenlijk denken en samenleven steeds duidelijker dat vrouw en man/man en vrouw samen volop, aanvullend en meer waarde geven aan menselijk leven.

  Like

 2. @Jan Vrouwen zijn niet zielig. Een vrouwenleven kan fysiek zwaar zijn . Ik doel op de vooringenomenheid van veel mannen, gebaseerd op uitspraken in de Bijbel of de Koran, waarin vrouwen worden geacht dienstbaar aan hen te zijn .Dat gevoel zit heel diep geworteld bij mannen én vrouwen.
  @ Joost Die verhalen over vrouwen in de Bijbel ken ik ook. Kun jij me uitleggen waarom er feministische golven nodig waren om vrouwen als zelfstandige individuen te leren zien?

  Like

 3. joost tibosch sr

  Corrie

  “Manvrouw”, samen opgeroepen om voor onze wereld te zorge(Gen1);”de vrouw als “been van mijn been, vlees van mijn vlees”, de meest intieme verhouding tussen mensen(Gen 2-3; de slimme Sara, die JHWH “uitlachte”, de innemende Rebecca, haar man de baas; de lastiggevallen Dina, door haar broers verdedigd; de wanhopige moeder van Mozes met haar rieten mandje; de hoer van Jericho, die het joodse volk het beloofde land inloodste; rechter Debora, de krachtige Judith en de uitgekookte Esther, de moabtische Naomi en Ruth, die het meerderwaardigheidsgevoel van joden doorbraken…dat kleine dappere grietje Maria uit Galilea, door joden beschuldigd van van een verhouding met een romeins soldaat en dus met bastaardzoon, zij liet haar vaak onbesnut behandelde zoon nooit in de steek, de geweldige Maria van Magdala, die een veel grotere rol speelde dan de bekende mannen toen toe wilden geven. En dat alles in een beslist vrouwonvriendelijke wettelijk geregelde cultuur, later gehandhaafd in eeuwenlang vrouwentaboe door christenen, ondanks hun Mariaverering en vrouwenheiligen. ZDat soort christenen verdienen nu, ook jouw, scherpe kritiek.
  En het meest belangrijke voor gezond christelijk denken een Jezus die met het grootste gemak met joodse en ja.ja niet joodse vrouwen omging. Met een kring van vrouwen om zich heen die opvallend meedraaiden met zijn mannelijke vrienden.Gefrustreerde in vrouwentaboe vastgeroeste met name joden uit de top bezorgden hem dan ook het o zo vervelende typisch onvolwassen mannelijke scheldwoord, “”vriendje van hoeren”, met wie hij tot overmaat van ramp ook nog eens at.

  Like

 4. Jan

  @corrie
  Ik voelde met je mee wat betreft de rol van de vrouw in deze ontspoorde patriarchale samenleving. En graag wil ik aangeven dat het mijn overtuiging is dat man en vrouw gelijkwaardig zijn in een (vaak onbegrepen) goddelijke eenheid.

  -Dat is mijns inziens de boodschap van Eva die uit een “ribbe” (een deel dus) van Adam komt: daarvoor waren ze beiden een eenheid: androgyn.
  -In de Griekse mythologie ontstaat man en vrouw uit een mens met vier armen en benen en twee gezichten, doordat Zeus ze doorsnijdt.
  -In de Egyptisch mythologie bestaan steeds man-vrouwelijke god-godin eenheden zoals o.a. Geb-Noet, Isis-Osiris en Seth-Nephtys. Ze zijn zowel broer en zus en worden tegelijk geboren en zijn tevens man en vrouw. Het staat symbool voor de essentie van eenheid in zijn tweevoudig aanzicht de dyade.
  -In Die Zauberflöte wordt gezongen: “Mann und Weib und Weib und Mann reichen an die Gottheit an.”
  -De psycholoog Jung spreekt over de anima en animus als man-vrouwelijke structuur in de psyche van elk mens.
  -In het Hindoeïsme ontstaat man en vrouw vanuit de waarneming van de schepper “Brama” van de essentiële eenheid die ten grondslag ligt aan het al: gesymboliseerd in de God-Godin Shiva-Shakti

  zie bij minuut 31: het ontstaan van man en vrouw uit een oorzakelijke eenheid. Van diepzinnigheid getuigt de opmerking bij minuut 32: “oh Shiva, hoe zal de mens het mysterie kunnen begrijpen van jouw eenheid”, als hij de opdracht krijgt de mensheid te doen ontstaan. (ik heb dit filmpje in een ander verband al geplaatst bij God, de oerknal en het universum) Maar het is mooi filmpje waar veel in zit, je ziet heel duidelijk dat al de eigenschappen van de mens al geëmaneerd zijn (zoals erotiek en geweten) voor de mens zelf ontstaat. Dat lijkt op de emanatie in het Gnosticisme.

  Dus, Corrie, niet getreurd over het zware lot van de vrouw: ook ik Jan met een mannelijk biologisch lichaam ben tevens vrouw. Wij alleen zijn één. De Godheid lijdt in ons verdeelde bestaan.

  Like

 5. Dank jullie wel, Jan en Joost, Jan over de verhandeling over de mythes. Wat ik probeer en waarschijnlijk meerdere met mij, is de intuïtieve benadering van de Bijbel verhalen te onderbouwen met de ratio, en dat valt niet mee, Abraham en Job en meerdere mannen in de Bijbel worden gezien als geloofshelden. Ik hoor nooit over hun vrouwen: Hoe zij moesten leven met dit soort mannen. Vrouwen dragen en baren kinderen. Dat is een zwaar karwei. Zij verzorgen en voeden man en kinderen. Aan hen wordt volgens de bijbel niets gevraagd over het offeren of beschikbaar stellen van hun kinderen. Ik kan me niet voorstellen, dat een liefhebbende God geen rekening zou houden met de gevoelens van vrouwen. In zo’n vrouwonvriendelijk Godsbeeld kan en wil ik niet geloven.

  Like

 6. joost tibosch sr

  Corrie, Je mag het best oneens zijn met “Job”, maar dan moet je eerst well goed lezen wat hij als getroffen mens echt zegt en niet tevreden zijn met wat ergens in je hoofd is blijven hangen. En het verhaal zeker niet zomaaraanpassen aan wat je zelf, wellicht ook waardevol, zit te denken. Dat is toch iets te gemakkelijk! Zo ga je niet om met waardevolle gedachten, welke dan ook, uit het verleden.

  Like

 7. Jan

  De mythen zijn echt waar.

  Het woord mythe wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak ten onrechte verstaan als ​fictie, iets dat nooit gebeurd is, een verzonnen verhaal. Een mythe wordt echter vaak opgevat als een zinrijk, betekenisvol en zelfs rëeel verhaal, al bevat de vertelling vele elementen die niet rëeel zijn in letterlijke of historische zin. In dit verband zei Mircea Eliade, een godsdiensthistoricus, hierover ooit: “Myths tell only of that which really happened.” (wikipedia: mythe)

  De ster en de geboorte van het licht, is een mythe die mijns inziens een werkelijkheid heeft die ver uitgaat boven onze wetenschappelijke fenomenale zintuiglijke ervaringswereld. En dus ook de daarvan afgeleide historische en astronomische rationele wetenschappen die gebaseerd zijn op de zintuiglijke fenomenen.

  Waar gaat het hier om? De mythe van de ster en de geboorte van het licht, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus

  Het is een heidense feest dat in het christendom is opgenomen voorzien van enkele dogmatische zaken zoals de geboorte van een mythisch figuur, waar Jezus voor model heeft gestaan.

  De komst van het licht op 25 dec, enerzijds omdat in de zintuiglijke schijnwereld (Maya) daar de stoffelijke Zon (het lichaam van licht van de Hindugod Surya) op 21 dec op zijn zwakst is, stil staat en dan na enkele dagen weer begint te bewegen als een baby bij zijn eerste ademtocht. De geboorte van een baby in geestelijke mythische zin dus.

  Daar komt dan de mythe bij van het verblijven van drie dagen in de onderwereld van het licht, dat in gebruik is bij de rituelen van de mysteriegodsdiensten.

  De benadering archetypische werkelijkheden die in mythen tot uitdrukking komen en die direct spreken tot het denken van het hart, dat kan je echt niet met je koppie en je rationaliteit en je hoofd-denken analyseren.

  Dan ben je heilige zaken kapot aan het maken. Dat de waanzinnige professoren zich dat eens bewust zouden worden.

  De mythe van de komst van het licht, plaatsen in juni: volslagen idioot.

  De heidenen hebben in het duister de kerstboom met lichtjes erin, (dat ook door de christenen is gepikt: kerstenen heet dat). Oorspronkelijk is dat het idee van de levensboom: een afbeelding van de sterrenhemel het besef dat het hele universum een uiting is van geestelijke wezens die hun licht in de stof verspreiden.

  Nu kijken de theologen met angst in de koude astronomische leegte: god is dood en al de geestelijke lichtpuntjes zijn geen tekens van hoop maar zijn dode kernfusie generatoren die af en toe ontploffen als een supernova.

  Of het is de toevallige samenstand van planeten in juni: onbeduidende zwerfsterren. Och de wetenschap toch, mijn god, mijn god, waarom hebt u mij verlaten in dit ijzeren tijdperk?

  Like

 8. Jan

  Als ik dit stuk lees, denk ik aan mijn jeugd. Zes of zeven jaar zal ik geweest zijn: de eerste klas van de R.K. lagere school.

  De kindertjes zongen in de zangles “de herdertjes lagen bij nà-hah-hach-ten, ze lagen bij nacht in het veld…(enz enz).(en dan).. ’t liep tegen het nieuwe jaar.”

  Ja, dacht ik toen, vanzelfsprekend liep het tegen het nieuwe jaar! Want in de godsdienstles leerde ik dat ze bij die geboorte van Jezus de jaren zijn begonnen te tellen.

  Een soort omkering van oorzaak en gevolg. Of tenminste: het was volkomen overbodig om te zingen dat het tegen het nieuwe jaar liep.

  Zo denk ik dat de godgeleerden en historici over enkele dagen bij elkaar zijn om de zaak nog ongeloofwaardiger te maken, dan ik als kind al doorhad. Die Ton van Reen heeft toch wel een punt vind ik. (nieuwe blog 🙂 )

  Like

 9. @ Joost,
  Met het verhaal over Job wordt niet één persoon bedoeld. Het staat symbool voor vele mensen die blindelings volgden wat kerkleraren (kerkvaders) vertelden over JWHW. Die verhalen bleken niet te kloppen. Hun verdriet en gekwetstheid werd niet weggenomen. Oók niet door JHWH.

  Like

 10. joost tibosch sr

  Corrie
  En Job met al zijn menselijke vragen en schijnheilige vrienden
  valt terugop zijn JHWH die mensen uiteindelijk niet in de steek laat. Dat moet natuurlijk niet ennatuurlijk mag je andere wegen zoeken, maar haal Job dan niet als gote voorbeeld.

  Like

 11. @Joost. Het zou zomaar kunnen, dat er in een mensenleven zich zulke verschrikkelijke gebeurtenissen voordoen, dat de zin in het leven verloren gaat. Iets wat je dagelijks kunt lezen in de kranten. In het boek Job wordt het verhaal verteld van een man die opstandig wordt tegen zijn lot. In de oudere orthodoxe vertalingen werden er andere boodschappen in gelezen dan nu. Lees de vertaling van Karel Eykman, (Als er een God bestaat), maar. Job vraagt er verantwoording in aan God, en laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. Ik vind het geen wonder dat mensen naar andere wegen zoeken om zin in het leven te hervinden.

  Like

 12. joost tibosch sr

  Corrie
  Ik ken nog al wat mensen -en ik hoop dat jij daar niet bij hoort- die verwoed hun geboortehoroscoop opzoeken, en dan denken te weten wat hen te doen staat. Zouden ze daar niet zelf, met de bekende menselijk moeite menselijke moeite achter kunnen komen?

  Like

 13. Dank je wel Egbert, Van de Westerse astrologie weet ik een beetje , en ook van de Chinese . De Vedische astrologie is een nieuw begrip. Ik kan het plaatsen en er over lezen. Mijn geboortehoroscoop werd opgemaakt door iemand van de Vrijmetselarij. Het vormde een begin van de queeste naar het Zelf. Er staan immers maar twee dingen vast in een mensenleven? Geboren worden en sterven. Wat is dan de zin van onze aanwezigheid op deze planeet?

  Like

 14. Rabbijnen vonden Astrologie koosjer las ik op internet .Mazzel betekend Gesternte. Mazzeltov een goed gesternte? De sterrenhemel werd ook geschapen door G’d., als een onderdeel van zijn schepping. Waarom zouden we goden of godinnen moeten vereren of aanbidden? Kunnen we ons leven niet in dienst stellen van een levende Geest? Het Christusbewustzijn?

  Like

 15. joost tibosch sr

  Dat bedoelde ik ook, @Niels, Met niet precieze geboortedata krijgen zelfs (toch niet zo geweldig wetenschapplijke) astronomen met hun berekleningen het moeilijk! En hoe men in het verleden ook tgeknuseld heeft met jaartellingen..precieze geboortedata blijven preciese geboortedata..of ze nou in onze grafstenen nog eens overgebeiteld moeten worden of niet (liever niet!) Dan astronomen helemaal in de war!

  Like

 16. er is nog wel een verschil tussen astrologie en astronomie, maar er zijn een paar dagen geschrapt uit de huidige jaartelling dus zo verwonderlijk is deze conclusie niet.

  Like

 17. joost tibosch sr

  Corrie

  Onze moderne astrologie zou, zoals jij dat ook denkt, best eens duiding kunnen geven aan ons menselijk leven en denken en wellicht kan zelfs wetenschappelijk worden aangetoond dat ze dat kunnen beinvloeden. Volgens mij zijn we nog niet zover, en stelt men zich nieuwsgierig wel die vragen?

  In joodse en joodschristelijke verhalen van 20 eeuwen en meer terug blijkt men niets te moeten hebben van zo’n beinvloeding door planeten en sterren. Zij kwamen die toen tegen als de in die wereld bekende natuurgoden. Zij geloven, dat die goden itt tot hun God JHWH mensen als slaven behandelen en alleen maar hun wil opleggen.

  Voor hen zelf zijn die goden slechts prachtige slim door JHWH bedachte “lampen” voor dag en nacht en ze weigeren hen als goden te beschouwen. Zonnegoden, maangodinnen (ja ook Jupiter en Venus) ,de bekende oude natuurgoden, zijn zoals zij dat noemen slechts “afgoden”.

  Die zorgen, als door JHWH bedoeld, alleen maar voor ons prachtige licht en heerlijke warmte. Joden en christenen moeten in die tijd (en vaak nog) dan ook niets hebben van wat zij noemen afgodische geboortehoroscopen. Trouwens met zo’n horoscoop zou je toch al weinig kunnen met te verwachten blijvende onbekendheid van precieze geboortedata. van bv ook een Jezus. Zij vinden de betekenis van het leven van hun mensen belangrijk,en feitjes als precieze geboortedata interesseren hen niet eens. .,

  Like

 18. Leuk Paul , dank je wel.
  Astronomen/ Astrologen kunnen deze berekeningen maken. Jezus werd dus geboren onder het teken van de tweeling , niet onder het teken van de vis, of van de steenbok. Leuk om te weten. Een echte astroloog kan iets vertellen over de belangen van de planeten Jupiter en Venus. Hoewel zelf geen astroloog, heb ik bindingen met astrologie. (Geboortehoroscoop). Niet vanwege voorspellingen ,maar vanwege de duidingen over de mogelijkheden van een mens.

  Like

 19. joost tibosch sr

  En astrologen zouden kunnen weten, dat de joods(-christelijke) toen wel nu niet meer gebruikelijke geboorteverhalen vóor het leven van iemand die zij belangrijk vinden al aangeven wat diens betekenis wordt. Jezus wordt als baby al vergeleken met de grote joodse ster Koning David, bij de uittocht door een buitenlandse profeet al aangekondigd als “de ster die oprijst uit Israel”.

  Met al onze actuele kennis van Davidsster hoeven we ook niet zover in het verleden te denken. Toen boven “de stal buiten de toenmalige joodse maatschappij met zijn toen geminachte herders”: weergave van de latere manier van Jezus met zijn aandacht voor geminachte joden, “oprijzend” en natuurlijk weer de dan ook met de komst van de buitenlandse Koningen. En bij die stal “zingen de engelen”.

  En Bethlehem, geboorteplaats van de grote David wordt in het verhaal, dan ook de geboorteplaats van Jezus (terwijl hij wrschl toch gewoon zonder veel poespas in Nazareth geboren is, we weten gewoon niet precies wanneer!) Door te verwachten oude onzorgvuldigheid bij het samenstellen van onze jaartelling wordt nu wel bijna algemeen historisch aangenomen dat Jezus wrschl 6 jaar vóór onze jaartelling geboren is. Trouwens geen reden om te ingewikkeld ineens met die jaartelling te gaan rommelen! Stel je voor!

  Als je die oude geboorteverhalen snapt, begrijp je niet eens meer waarom men dan zo wanhopig naar sterren(collisies) ging en gaat zoeken, Natuurlijk doen astrologen dat sowieso, maar waarom in verband met die oude geboorteverhalen?.Mij is een raadsel waarom men dan ineens naar oude natuurverschijnselen in de hemel zou moeten gaan(en al lang ging!) zoeken. Het heeft zoiets van de Ark van Noach met archeologisch wetenschappelijk geweld in Turkije gaan zoeken.

  Astrologie is geweldig,maar het heeft niets met deze oude geboorteverhalen te maken! Het zet moderne mensen in ieder geval rond Kerstmis alleen maar op het verkeerde been, alsof die betekenisverhalen met al hun wonderliteratuur ons nu zo bekende feitenverhalen zouden zijn, De nu wel bekende geweldig levende Jezus wordt zo als baby al een wonderJezus, waar we ons in ons leven eigenlijk geen goede raad mee weten. Op 25 december houden we met die mentaliteit alleen een goedverkopend, grootsentimenteel wonderlijk consumptiefeest over. Betwijfel of dat eigenlijk de bedoeling van christendom is(zie “stal”” boven).

  Like

 20. piterfries

  Dat er een Japanse, Bhuddistische, joodse en Islamitische jaartelling is, dat lijkt even vergeten te zijn.
  Misschien zijn er nog wel meer (geweest).
  Het eurocentrisme.
  In O Afrika bestonden weken van vier, en van vijf dagen.
  Ook zoiets.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.