Ideologen IS pretenderen de zuivere islam te belijden


discoverislam.nl
In ons huidig modernistisch wereldbeeld wordt religie – en met uitstek de islam – vaak gereduceerd tot absurde, primitieve regels of tot bepaalde fases van haar geschiedenis. Daardoor worden de meest regelgerichte en onderdrukkende vormen van religie door hedendaagse islamcritici telkens opnieuw als ‘werkelijk religieus’ omschreven. En net dàt is wat de ideologen van IS ook doen.

Waarom zouden we zo’n groep dan afdoen als een toonbeeld van zuivere islam? Omdat hun ideologen zelf zeggen dat zij dat zijn? Wat maakt hen in godsnaam gezaghebbender dan historische figuren als Al Ghazali, Rumi, Ibn Rushd of Abdul Ghafar Khan? Wat maakt hen in godsnaam representatiever dan hedendaagse persoonlijkheden als Abdal Hakim Murad, Musdah Mulia, Ali Goma of Azizah al-Hibri?’ (JS) 

jonasslaatsjsDit stelt ‘Halal Monk’ Jonas Slaats (foto: JS) in zijn blog bij de Nieuwe Moskee, het islamitische platform voor kritische denkers. Hij vindt het hoogst eigenaardig hoe vlot de ideeën van extremistische moslimgroeperingen worden overgenomen door zogeheten islamcritici. Als voorbeeld citeert hij Ephimenco in Trouw die onlangs beweerde dat IS zuiver islam is: ‘Zonder twijfel vertegenwoordigt IS de meest zuivere islam zoals door de profeet gesticht en door de opeenvolgende kaliefen met het kromzwaard gepropageerd’. 

Slaats stelt dat de meerderheid van de jihadisten even weinig inzicht en kennis heeft van de bredere islamitische traditie als Ephimenco.  Slaats haalt ook een heel tekenend voorbeeld aan van de gerenommeerde journalist Mehdi Hassan van The Huffington Post. 

Weet je welke boeken Yusuf Sarwar en Mohammed Ahmed (Syriëstrijders, PD) op Amazon bestelden vooraleer ze in mei vanuit Birmingham richting Syrië vlogen?’ vraagt hij aan zijn lezers. De laatste uitgave van ‘Milestones, het zo belangrijke en bekende werk van de Egyptische Islamist Sayyid Qutb? Neen. Boodschappen aan de wereld: de toespraken van Osama Bin Laden dan maar? Opnieuw mis. Raad nog een keer. Wacht, The Anarchist Cookbook, waarschijnlijk? Ook fout. Sarwar en Ahmed, die vorige maand in de rechtbank beiden schuldig pleitten aan daden van terrorisme, bestelden Islam for Dummies en The Koran for Dummies.’ (JS)

sylvainephimencotrouwVolgens Slaats schetst Sylvain Ephimenco (foto: Trouw) een bijzonder foutief beeld van de verspreiding van de islam en negeert hij het feit dat Mohammed voorheen als bemiddelaar optrad tussen de verschillende Joodse stammen van Medina. Ook vermeldt hij niets van het geweldloze optreden dat tot het pact van Hudaybiyyah leidde en is hij blind voor het feit dat de profeet met een christelijke vrouw trouwde die hij nooit verplichtte zich te bekeren.

Ook het huidige jihadistische geweld in Irak wordt door Ephimenco geenszins correct gekaderd. De meerderheid van de jihadisten heeft immers even weinig inzicht en kennis van de bredere islamitische traditie als hijzelf.’ (JS) 

IS pretendeert volgens Slaats dat ze de ‘zuivere islam’ aanhangen omdat hun islam in enkele vormelijke aspecten overeenkomt met een specifiek tijdsgewricht.

Zij beweren de ‘werkelijke islam’ te volgen omdat ze er welbepaalde dogmatische interpretaties op na houden. De luidste islamcritici en de luidste extremisten kunnen elkaar daarin dan ook verbazend goed vinden. Want geen van beiden zijn in staat om de islam in zijn bredere traditie te plaatsen.’ (JS)

Zie: Wil de zuivere islam nu opstaan?

Illustr: discoverislam.nl

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

18 Responses

 1. joost tibosch sr

  Carla 13/9 5.34 Bij zo’n opmerking schieten de pijnscheuten door mijn hart. Maar ik kan er -echt in alle bescheidenheid- niets anders van maken. Dat is die verdomde menselijke werkelijkheid die je zo graag anders zou willen hebben.

  Like

 2. Goed artikel Paul.

  ‘Zuivere islam’.
  Mijn ouders hingen het Enige Echte Geloof aan: de RK Kerk.
  Zij vonden hun geloof ook zuiver en geloofden heilig dat de Joden hun uitroeing aan zichzelf hadden te danken omdat ‘ze’ 2000 jaar geleden riepen tegen Pilatus: Laat zijn bloed over ons en over onze kinderen komen.’ Zuiver katholiek. Gevaarlijk eenzijdig.

  Ceesgegroetje

  Like

 3. Moest ik toch ineens denken aan het verschil in oorsprong tussen het jodendom, en de islam. Dat verschil is er eigenlijk niet. Ze hebben allebei dezelfde stamvader, Abraham of Ibrahim. De moeders verschillen, Sara een joodse vrouw, en Hagar een Egyptische vrouw. (slavin of bediende volgens de bijbel). Waar Hagar uitrustte in de woestijn, ontsprong een bron. Volgens Wikipedia ontstond daar later de plaats Mekka . De God van Abraham lijkt dus dezelfde God als de God van Izaäk en Ismael.
  Sara zal Izaäk hebben opgevoed in de joodse traditie, en Hagar zal Ismael hebben grootgebracht volgens de Egyptische traditie. Best een idee om in gedachten uit te werken.

  Like

 4. oiterfries

  Dat de VOC in het toenmalige Indië al met Moslims overhoop lag lijkt niet bekend te zijn.
  De Britse bezetting van Egypte in 1880 niet.
  De moordpartij van het Britse leger in wat nu NW Afghanistan is, in 1898, ook niet.
  Het gifgasgebruik door Fransen en Britten in Damascus in 1918 niet.
  De Balfour verklaring lijkt ook vergeten.
  De VS CIA staatsgreep in 1953 in Teheran niet bekend.
  Het Saddam in 1980 aan de macht brengen om Iran te onderwerpen, eveneens.
  De vernietiging van Irak door de VS lijkt ook vergeten.
  De VS drone moordpartijen in voornamelijk Islamitische landen, het lijkt er niet toe te doen.
  Mij verbaast het dus niet in minst dat er een radicale Islam is, het verbaast me alleen dat het zo lang geduurd heeft voor die er was.
  Vele schrijvers wezen dan ook op het lethargische van Arabieren.
  Denk er eens over na wat wij van een land zouden vinden wat onbemande vliegtuigjes over ons land laat vliegen, iedereen opblazend die dat land vervelend vindt.

  Like

 5. Welke godsdienst iemand aanhangt is van geen enkel belang. De daden die men stelt maken het verschil. In Tripolie worden mensen vermoord, om godsdienstige redenen, omdat ze niet de juiste kleding dragen. Begrijpe wie begrijpen kan. De dwaasheid van het menselijk ras kent geen grenzen.

  Like

 6. piterfries

  Mijn idee is toch wel dat die halfwaarde tijden echt gemeten zijn.
  Je gooit een stelletje atomen van één element bij elkaar, en meet in welke tijd er hoeveel uit elkaar zijn gevallen.
  Of de natuurwetten altijd en overal dezelfde zijn geweest, of zullen zijn, is onderwerp van verhitte discussies onder fysici.
  Ik vind dat onzindiscussies, de eenvoudigste hypothese is dat die inderdaad dezelfde waren, en zullen blijven.

  Maar het onderwerp hier is de zuivere Islam.
  Iemand veroordeelt die Islam omdat sommige Moslims gijzelaars schijnen te onthoofden.
  Ik schrijf schijnen, omdat ik niet weet of die filmpjes echt zijn.
  Hoe dan ook, de wreedheden van de christelijke inquisitie liggen niet ver achter ons.
  In 1600 nog liet de paus Giordano Bruno levend verbranden, Calvijn deed hetzelfde in Geneve met de ontdekker van de bloedsomloop, Servetius.

  En waarom de moordpartijen van Drobama geen walging oproepen, wel, alleen omdat foto’s als My Lai in Vietnam nog ontbreken.

  De christelijke koning Leopold joeg rond 1900 een tien miljoen Kongolezen de dood in voor rubber en ivoor.
  De met dat bloed gebouwde paleizen staan nog steeds in België, en zijn nu een ramp, ze kunnen niet worden beveiligd.

  Britse monumentale gebouwen zijn gefundeerd op de uitbuiting van vooral Indiers.
  Toen Ghandi werd gevraagd wat hij vond van de westerse beschaving was zijn antwoord ‘dat zou mooi zijn’.

  Like

 7. Jan

  @piterfries Je hebt gelijk, radium geeft o.a. zichtbaar licht, daar is het meen ik mee begonnen door echtpaar Curie. Radium, Uranium en Plutonium en alle zeer zware elementen stralen allen radioactieve straling uit en vervallen tot lichtere elementen. De meeste zeer zware elementen komen niet (meer) in de natuur voor. En het is te verwachten dat de zwaarste die nu nog natuurlijk bestaan gaan verdwijnen.

  Door de kweekreactor kunnen minder stralende isotopen omgezet worden en actiever worden en daardoor versneld aan hun einde komen. Dat proces bedoel ik in analogie met zuivere spirituele sekten. Het optrekken van epigonen aan hun spirituele leiders. Hoge idealen zijn gevaarlijk, in een maatschappij die daar nog niet aan toe is.

  Overigens is “geloven” mensen die zich wetenschapper noemen, dat halfwaardetijden van millioenen jaren echt gemeten zijn. Dat kan natuurlijk niet, het is een waanzinnige extrapolatie onder het geloof van constanten die altijd en eeuwig hetzelfde blijven. Daar ga ik niet van uit. Ik ga uit van een versnelling in de natuur. De halfwaarde tijden zullen steeds korter worden net zoals de mensheid door schade en schande volgens de wetten van oorzaak en gevolg een versnelling in ethiek zal kunnen doormaken. Ik ga ervan uit dat alles in de natuur leeft: niet alleen mensen, dieren en planten maar ook de mineralen.

  Like

 8. Jan

  Ik weet niet veel van de Islam. Toen ik jong was zo’n 45-50 jaar geleden had ik eens een Koran gekocht. In die tijd waren er geen moslims in het straatbeeld. Ik heb er eenzaam wat in gelezen, maar snapte er niets van en er was niemand die het kon uitleggen.

  Ik heb ooit gehoord, dat er twee soorten Jihad waren: de grote Jihad en de kleine Jihad. Dat was nog voor er problemen mee waren, meer theoretisch bij de Theosofen. Ik had begrepen dat de grote Jihad, de strijd in je eigen hart was: je eigen slechte eigenschappen. De “kleine” Jihad was de strijd zoals we die nu kennen op het slagveld. In dat stuk van Maarten Boudry hoop ik dan, dat de boodschap van harde strijd, bedoeld is als symbolische strijd, die alleen in jezelf dient plaats te vinden. Ik vergelijk dat maar als iemand die bekeerd is in het christendom en intern stelling neemt tegen zijn “dierlijke” natuur en kiest voor de zuiverheid van het goddelijke.

  Dat is het grootste probleem: de zuiverheid die zo’n grote aantrekkingskracht heeft. Orthodox is de juiste leer: die leer is zuiver ontdaan van verontreinigingen. Het is “onvermengd”. Zuiver ras, zuiver geloof, zuiver uranium. Het is explosief.

  Zoals uranium licht uitzendt, zo zend een “verlicht” meester charisma uit. Ik houd graag van vergelijkingen tussen psychologie en fysica. Omdat er volgens mij een overeenkomst in zit, waar veel van te leren is.

  Je moet niet teveel “verrijkt” uranium, dat in de natuur in een enorme lage concentratie aanwezig is, bij elkaar brengen. Dan heb je een atoombom. De “spirituele” energie van de materie komt dan vroegtijdig vrij. Zo moet je ook niet te veel enthousiaste jongeren bij charismatische leiders brengen. Je krijgt dan een explosieve sekte. (enthousiast= van de goden bezeten).

  Zuiverheid is pas mooi als je die IN JEZELF tot stand brengt. Dat is de ware “grote” Jihad. Dat kost onnoemelijke strijd. Het is meen ik te vergelijken met de splinter in andermans ook, terwijl je eerst de balk uit je eigen oog dient te halen.

  Jammer dat diegene die “recht” in de leer zijn, de heilige teksten letterlijk nemen, waar ze symbolisch bedoeld zijn. Geeft de zwijnen de paarlen niet, opdat ze zich omkeren en je vernietigen. De paarlen (de heilige leer) dien je te beschermen tegen diegene die er nog niet aan toe zijn. Aangetrokken door de zuiverheid, zelf onzuiver zijnde, vallen ze de zuiveren aan. De zwarte pot verwijt de glimmende ketel dat hij zwart ziet: zijn eigen spiegelbeeld. Dat doet pijn.

  Een oplossing zie ik niet, dan de fanatici te verdelen over de grote massa en de verbindingen tussen hen te verbreken.

  Like

 9. Carla

  Dank je wel Lucas voor je verwijzing naar de bijdrage van Maarten Boudry in deze uiterst ingewikkelde en tegelijk uiterst verdrietige periode van onze mensengeschiedenis.

  @ Joost: ” Dat moslimterroristen en verstarde evangelischen dat niet doen, is echt hun pakkie an! ”
  Dus……?
  Beetje pijnlijke opmerking vind ik.

  Like

 10. joost tibosch sr

  @LukasN Op het “schaakbord van de jïhadisten”, de Koran, staat ook in nog grotere duidelijkheid de “de warmhartige Allah” met zijn, zij het 7de eeuwse oproep, om te proberen alle mensen een “warm hart” te gunnen. Op het “schaakbord van de evangelischen” staat ook en veel duidelijker JHWH die “ons als een arend op zijn veilige vleugels draagt”(OT) en de Abbagod van Jezus, die alle mensen in zijn hart sluit(NT).

  Maarten Boudry waarschuwt om Koran of Bijbel te gebruiken, maar weet blijkbaar niet dat de toenmalige nog duidelijkere en moeilijkere boodschap mensenwarmte en mensenliefde van Koran en Bijbel in de toen gebruikelijke gelijkhebberige godsdienstige taal gevat is, waar wij in onze tijd van mensenrecht toch gewoon overheen moeten lezen. Hoe moet je islam, jodendom en christendom anders beoordelen dan met kritisch lezen van Koran en Bijbel? Dat moslimterroristen en verstarde evangelischen dat niet doen, is echt hun pakkie an!

  Like

 11. joost tibosch sr

  Ideologen IS pretenderen zuivere islam te belijden. Ideologen communistische dictatuur pretenderen zuiver humaan socialisme te belijden. Ideologen mensonterend graaiend materialisme beweren zuiver humaan liberalisme te belijden. IRA en ene Paesley beweren het zuivere christendom te belijden. Wilders en Breivik beweren in hun islamkritiek het zuivere joods-christelijke geloof te belijden.

  Ook deze laatste ideologen zijn blijkbaar niet op de hoogte van joods-christelijk denken en van een godsdienst islam, die zelfs door onze mensenrechten en grondwet beschermd wordt en toch ook door die recente mensenrechten bekritiseerd kan worden

  Net zo min als alle vóór hen genoemde ideologen op de hoogte blijken te zijn van islam, sociaal en liberaal humanisme, jodendom en christendom, maar slechts goedkope niets ontziende menselijke gelijkhebbers blijken te zijn.

  Like

 12. Carla

  Heel goed dit geluid van Jonas Slaats. Fijn te lezen. Helaas neemt Ephimenco wel vaker ‘ uitgesproken standpunten’ in.

  Zou mooi zijn wanneer de bijdrage van Jonas Slaats ook te lezen zou zijn in Trouw.

  Want wanneer je, op welke wijze dan ook, een bijdrage wil leveren aan het denken over, wat dan ook, zal je je toch ook dienen te verdiepen in de breedte van hetgeen je oppert.

  Overigens dient zich een mooie vraag aan. Wat is zuiver?
  Zeker wanneer religieuze aspecten zo’n grote rol spelen, zoals in het onderhavige geval.

  ‘ Waar de God van de dogmatische godsdiensten het mensdom in kampen verdeelt, is de God van de mystici de kracht die het mensdom verenigt.’
  ( Karen Armstrong in Een geschiedenis van God )

  Like

 13. piterfries

  Er is geen ‘de’ Islam.
  Evenmin als ‘het’ christendom.
  Het punt is dat het nog nooit enige wereldlijke macht is gelukt godsdienst uit te roeien.
  Stalin en opvolgers lukte het niet, Putin was dan ook zo verstandig het met de Russische orthodoxe kerk op een accoordje te gooien.
  De in 1953 door de VS aan macht gebracht shah van Iran roeide op advies van de CIA alle politieke oppositie uit, maar werd in 1979 door de religie, toevallig de Islamitische, afgezet.
  M.i. gaat het nu in Irak niet anders.
  Dat extreme elementen dat dan doen, zo gaat het in alle revoluties.
  Vandaar dat Troelstra in 1918 afzag van revolutie.
  Een goed boek over Islam, van ver voor de hetze tegen die Islam, is Reuben Levy, ‘The social structure of Islam’, London, New York, 1931, 1932, 1957, 1971.
  Helaas leest in dit schermpjes tijdperk niemand meer een boek.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.