Theologen verwerpen de maagdelijke geboorte als historisch feit


Volgens Cor Hoogerwerf BA, Research Master student Classics and Ancient Near Eastern Civilisations aan de Universiteit Leiden, verwerpen theologen in groten getale de maagdelijke geboorte van Jezus als historisch feit. ‘Naast het feit dat het historisch bewijs die kant op wijst en  dat het motief van de maagdelijke geboorte niet exclusief christelijk is, wijzen theologen erop dat de maagdelijke geboorte allesbehalve centraal staat in de vroegchristelijke verkondiging.’

‘Het is feitelijk ongepast om de maagdelijke geboorte historisch te noemen, laat staan ‘biologisch’; en moderne positivistische karakteriseringen van deze aard bewaren allesbehalve de bedoeling en waarheid van het verhaal. Wat ze eigenlijk doen is dat ze het kapot maken. De bedoeling van de vertellers is niet om een gynaecologisch wonder te rapporteren, maar om Jezus te belijden als de messiaanse Zoon van God en bij het allereerste begin van zijn leven te wijzen op de goddelijke oorsprong van zijn persoon.’

Volgens Hoogerwerf hoort de maagdelijke geboorte volgens deze theologen thuis op het terrein van de religieuze mythe. ‘Dat betekent natuurlijk niet dat we die verhalen maar aan de kant moeten schuiven, integendeel. Ze moeten zo uitgelegd worden dat het enerzijds duidelijk is dat het om legenden gaat en anderzijds dat de diepzinnige symboliek ervan oplicht.’

De maagdelijke geboorte is ‘duiding van werkelijkheid’ (namelijk Jezus) ‘met behulp van een oersymbool’ (Küng). Het goddelijk kind, geboren uit de maagd is volgens Jung een archetype dat symbool staat voor het ‘niet-verwekte’. Dit symbool wil zeggen: met Jezus is van Godswege een nieuw begin gemaakt. Volgens Berkhof is Jezus ‘een nieuwe scheppingsdaad van God.’

Zie: ‘Oersymbool van nieuw begin’ – Theologen over de maagdelijke geboorte

Illustr: In preparation for Christmas and the winter holidays, St. Matthews-in-the-City Church in Auckland, New Zealand, has come out with another billboard meant to put things into perspective and provoke debate: one showing Virgin Mary learning she’s pregnant.