De mythe van Christus is een geschenk van de Nijl

‘Niet in het orthodoxe Jeruzalem, het klassieke Athene of het wettische Rome maar in de smeltkroes van het gnostieke Alexandrië ontstonden de grote mythen van het jonge christendom. Daar ontleenden een groep niet-orthodoxe joden, zij het meestal onbewust, hun identiteit aan een drie duizend jaar oude religie.’

Volgens katholiek  theoloog Tjeu van den Berk, ook wel de ‘knapste psycholoog van het geloof’ genoemd en schrijver van het binnenkort te verschijnen boek ‘Het oude Egypte, bakermat van het jonge christendom’, zijn de belangrijkste inzichten van het jonge christendom (zoals de drie-ene God, de opstanding uit de dood en de maagdelijke geboorte) geënt op de levensbeschouwelijke ideeën van het Oude Egypte. In zijn boek gaat Van den Berk terug naar de bronnen van de Nijl.

‘Op het vlak van de geloofssymboliek is de religie van de christenen geheel identiek aan die van de religie van de Oude Egyptenaren, vanuit godsdiensthistorisch standpunt moet men zelfs spreken van een volledige afhankelijkheid van het christendom van deze religie uit het Oude Oosten’, schreef de bekende theoloog Eugen Drewermann. Van den Berk sluit zich bij Drewermann aan en staat in dit boek stil bij de oeroude archetypische beelden die volgens hem aan de overeenkomsten tussen de Egyptische religie en het christendom ten grondslag liggen.’ (Uitgeverij Meinema)

Op 3 november is in Leiden de presentatie van het boek ‘Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom’ door Van den Berk in de Tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden.

Jan Greven, oud-hoofdredacteur en columnist van Trouw, geeft zijn visie het boek van Van den Berk. Van den Berk zelf introduceert die middag de centrale thematiek van zijn boek.

Zie: Presentatie van ‘Het oude Egypte