Technomis: geen psalmboeken maar oordoppen


‘Ook in Zweden hebben de kerken te kampen met leegloop. Sommige predikanten proberen dat tegen te gaan. Ze organiseren ‘technomissen’. Of stellen een kathedraal open voor een festival van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transseksuelen.’ – Zo begint in de laatste editie (17) van ‘360, het beste uit de internationale pers’ het artikel: ‘Geen psalmboeken maar oordoppen’, door Alexandra Sundqvist.

De technomis, waarbij de traditionele liturgie wordt aangehouden, verloopt op de klanken van muziek die je in danceclubs aantreft. De door jongeren en parochieleden uitgevoerde stukken hebben als titel ‘Leg je hand op mij’, ‘Verlaat mij niet’ en ‘Een stil halleluja’.

Het verhaal in 360 over de Högalidkerk (foto: Pia K T)  –  die trilt van de basklanken – speelt zich af in de wijk Södermalm in Stockholm.
Het aantal parochianen is sinds de invoering van de technomis, die ook nog op tournee gaat, verdubbeld. De onconventionele kerkdienst wordt voorgegaan door pastor Olle Ideström, een wit misgewaad over zijn jeans.

De mis is net zo populair, feestelijk en druk bezocht als de regionale finales van het Melodifestivalen, de Zweedse voorselectie voor het Eurovisie Songfestival.

Je krijgt er dan wel geen psalmboek, de traditionele liturgie wordt aangehouden. Als ik het artikel lees, word ik helemaal teruggevoerd naar lang vervlogen tijden, naar de ‘beatmis’ die ik iedere maand samen met een werkgroep in de H.H. Engelbewaarderskerk in Den Haag organiseerde. Ook toen steeg het aantal parochianen, vooral jongeren. Inmiddels is die kerk in 1989 gesloopt en al veel eerder heb ik de beatmis en het instituut kerk ver achter me gelaten.

Maar de geschiedenis herhaalt zich. Terug naar de technomis anno nu. Druk bezocht dus. Het helpt natuurlijk wel als een van ’s lands tieneridolen, Danny Saucedo (foto: listal.com), meedoet en een lied zingt ‘dat over God’ gaat, zoals hij zegt. Hij zingt enkele van zijn hits, waaronder ‘In the Club’, dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot ‘In the Church’.

‘Vergeet niet dat de liefde van God oneindig is,’ verkondigt Olle op de maat van de muziek. Hij heft zijn armen ten hemel en voegt eraan toe: ‘Vooruit, de vlam erin!’ De dienst eindigt op de dansvloer. Naast mij zwaait een vrouw van rond de veertig met lange blonde haren, de ogen half gesloten, haar armen om zich heen.

Als je meer wilt lezen is een tweet loslaten over 360 de moeite waard, je krijgt als bedankje het laatste digitale nummer, zie 360. Zo maakte ik kennis met 360 waarin inderdaad artikelen uit de hele wereld staan, ‘het beste uit de internationale pers’. De papieren editie wordt zelfs gedrukt op pefc-papier. Afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Het motto van 360 luidt: ‘Wie door één bril kijkt, wordt vroeg of laat bijziend’. En na de deadline gaan zij online verder.

De Zweedse kerk is een instituut dat soms star is, dat niet openstaat voor verandering. Eerlijk gezegd denk ik dat veel leden van de kerk wel verandering willen, maar dat er maar weinigen zijn die het initiatief nemen. Je moet wel lef hebben,’ stelt Olle Ideström.

Onder de actieradius van de kerk vallen de grote existentiële levensvragen, zoals het vinden van je plek in het bestaan, en het overbrengen of delen van menselijke ervaringen. Maar als het gaat om dingen die daar fundamenteel mee in tegenspraak zijn – drugstoestanden of een cultus met de dood – dan hebben we een probleem. 

Misschien is het iets voor de groep Dominee 2.0 die zo graag vernieuwing wil? Het manifest van jonge predikanten over de toekomst van de kerk maakt volgens het Friesch Dagblad heel veel los. Er is een discussie losgebarsten die zich vooral afspeelt op internet. Een van de kenmerken van de discussie is de breedte ervan. De ‘aanstichters’ vroegen in hun manifest vooral ruimte in en rond de kerk voor nieuwe initiatieven die kans maken bij met name jongeren. Die zijn vervreemd geraakt van veel van de kerkelijke traditie. – Hoewel… een technomis voor protestanten is natuurlijk wel heel erg revolutionair. (Foto: volzin.nl)

Zie: 360