De liberale rechtsstaat van Paul Cliteur is weinig liberaal


…als zij verbiedt wat eigenlijk kan worden toegestaan, alleen om de islam te dwarsbomen. Zij is ook niet billijk als zij seksesegregatie bij moslims afkeurt maar die in de autochtone cultuur als vanzelfsprekend accepteert, bijvoorbeeld in de sport, of in gevangenissen. En zij is erg armoedig als zij geen rekening houdt met de sociologische realiteit. Een vrouwenuurtje in het zwembad lijkt me geen probleem, maar de mannelijke dominantie over vrouwen wel. En dat is geen kwaal die typisch is voor migranten, want ze zit evenzeer in het autochtone deel van de samenleving. 

Gemengd plassen
Tweedelig commentaar door Eric Hulsens (DeWereldMorgen) over Dirk Verhofstadts nieuwe boek: Dirk Verhofstadt in gesprek met Paul Cliteur, een zoektocht naar harmonie. ‘De blinde vlek van Paul Cliteur (1)’, deel 2 is getiteld ‘Gemengd plassen’. Hulsens vraagt zich af:

En hoe zit het met de gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen? Horen die niet dringend te worden afgeschaft? Is dat geen ergerlijke vorm van seksesegregatie?

In een lijvig werk dat 28 februari verscheen, interviewt Dirk Verhofstadt de Nederlandse hoogleraar rechtswetenschap Cliteur. Die heeft zijn ideeën al in een hele reeks boeken, columns en artikels bekendgemaakt, maar dit interviewboek brengt een welkome synthese. Hulsens vraagt zich af hoe Cliteur zou handelen als hij burgemeester zou zijn.

Een belangrijke kant van het probleem van de seksevermenging is dus de asymmetrische relatie tussen mannen en vrouwen. Die maakt dat er weinig of geen discussie is over het bestaan van gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen, die een burgemeester als Paul Cliteur eigenlijk ook zou moeten verbieden. Wat is er aan de hand met die toiletten?

Godsdiensten
Volgens Hulsens is Cliteur een scherpe geest met een beperkte actieradius en een kenner van de geschiedenis en de theorieën van het atheïsme of humanisme, en vanuit zijn vakgebied zeer geïnteresseerd in de druk die godsdiensten daartegen uitoefenen, bv. in de vorm van blasfemiewetten, straffen voor religieuze afvalligheid of wetten tegen groepsbelediging.

Hij verdedigt, terecht, het recht om zonder God te leven en het recht om de godsdienst te bekritiseren, of dat nu gebeurt in academische geschriften, in literaire of artistieke werken, of in satirische publicaties zoals cartoons.

Liberale rechtstaat
Soms klinkt Cliteur toch wel liberaal. In het interview gaat het over de liberale rechtsstaat en het klinkt dan nogal verrassend dat Cliteur geen bezwaar heeft tegen godsdienstige uitingen in de publieke ruimte. ‘Goed zo! Consequent liberaal!’ zegt Hulsens.

Cliteur: ‘De rechter die de vrouwen wegstuurt van de publieke tribune omdat zij een hoofddoek dragen, geeft wat mij betreft een verkeerde uitleg aan het ideaal van een neutrale staat.’

Onderwijs
Het gaat ook over het onderwijs. Cliteur wil niet dat men bijvoorbeeld het verhaal van de zondvloed en de Ark van Noah zoals verteld in Genesis en in soera Noah, zou aanleren. Over godsdienst zegt Hulsens dat Cliteur zich zeer inspant om de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Maar eigenlijk moet hij niets hebben van godsdienst, en ziet hij die vooral als een bron van ellende.

‘Moeten we ook spreken over lopen op het water? Het veranderen van water in wijn? Het opstaan uit de dood? Over de joden die door de Rode Zee liepen, terwijl het water als een muur aan beide kanten rechtop ging staan? Over het scheppen van het heelal in zeven dagen?

Dirk Verhofstadt in gesprek met Paul Cliteur, een zoektocht naar harmonie, Antwerpen/Utrecht, Houtekiet, 2012, 472 p.

Zie: De blinde vlek van Paul Cliteur (1) (DeWereldMorgen)

en: Gemengd plassen  (DeWereldMorgen)

Bijwerking van Bijbellezen: je wordt liberaal


‘Frequent Bijbellezen kan mensen liberaal maken.’ Het Christelijk Informatie Centrum (CID) laat weten dat mensen die regelmatig de Bijbel lezen eerder geneigd zijn in te stemmen met bepaalde liberale standpunten. Iemands geslacht, inkomen, opleidingsniveau of inkomen is hierin van minder grote invloed dan het feit of iemand Bijbel leest of niet.

‘Wat mensen ook niet zullen verwachten,’ zo vervolgt het CID, ‘is dat naar mate mensen de Bijbel meer lezen men minder geneigd is om het eens te zijn met de stelling: ‘De overheid moet hard optreden tegen criminelen.’ Dat geldt ook voor de stelling: ‘Het is belangrijk, dat mensen sociale en economische gerechtigheid zoeken, wanneer men een goed mens wil zijn.’

Hoewel, het CID zegt ook dat ‘men eerder geneigd is tegen abortus en het homohuwelijk te zijn, wanneer men regelmatig in de Bijbel leest.’ Dat klinkt weer helemaal niet liberaal. Abortus is natuurlijk wel het meest slechte ‘voorbehoedmiddel’ dat je kunt bedenken, maar de gemiddelde liberaal heeft er geen moeite mee. Tegen het homohuwelijk zijn, klinkt ook niet echt liberaal. Alsof God, die zelf de homo’s heeft geschapen, hen bepaalde rechten ontneemt die Zijn andere schepselen wel hebben. Misschien ziet de Almachtige wel liever twee christelijk homo’s samenleven, dan een atheïstische man en vrouw. Je weet maar nooit.

Liberalisme pleit voor individualisme en dat betekent recht op zelfbeschikking. Bijvoorbeeld dat elke man of vrouw zelf mag beslissen over zijn of haar leven. Of men gaat trouwen (en met wie), of men kinderen wil, welk beroep men gaat uitoefenen, waar men gaat wonen, met wie men vriendschappen sluit. Jee, dadelijk gaan de gelovigen ongetrouwd voor het zingen de kerk niet eens meer uit.

Als dat maar goed gaat met die Bijbellezers. Het maakt de gelovigen liberaal, helemaal vrij zelfs. Was het niet Jezus zelf die indertijd tegen de Farizeeën zei dat de Waarheid vrij maakt? De Bijbel is de Waarheid en als je die dus gaat lezen… word je vrij! Atheïsten mogen blij zijn met die Bijbellezers, want als ze gezwind doorlezen, hebben ze later waarschijnlijk ook geen moeite meer met homo’s en abortus. Misschien worden gelovigen wel de ultieme vrijdenkers.

Zie: Frequent Bijbel lezen kan mensen liberaal maken

Foto:  stilleven van Henk Helmantel