‘Er is iets dat groter is’

bde

‘De Grieken praten over God als een soort onpersoonlijke intelligentie. Maar ik had eerder een persoonlijke ontmoeting met een soort… iets… dat van me hield. Het was iets dat naar me toe kwam en me overeind hielp.’ Dit zegt filosoof Julian Evans. Hij schreef het boek Filosofie voor het leven en andere gevaarlijke situaties, dat in 19 talen werd vertaald. Trouw interviewde hem over zijn extatische bijna-doodervaring: Extase, om verder te komen dan onze kleine ego’s.

Jarenlang schaamde Jules Evans zich voor zijn extatische bijna-doodervaring. Nu pleit de Engelsman ervoor vaker collectief de controle te verliezen. ‘Er is iets dat groter is.’

Trouw schreef gisteren dat de 39-jarige Engelse filosoof meer dan tien jaar als het graf heeft gezwegen over zijn extatische ervaring – bang om voor gek versleten te worden, en dat je zijn nieuwste boek De kunst van het controleverlies een revanche op de schaamte zou kunnen noemen. Na een skiongeluk brak Evans zijn rug en een dijbeen en toen hij later weer bij bewustzijn kwam, wist hij zich omringd door een warm, wit licht.

Ik had de indruk dat dit verschijnsel het diepste stuk van mijn wezen was en van alle andere wezens,’ schrijft hij in De kunst van het controleverlies.’

Trouw vroeg hem of hij zich schaamde voor zijn extatische ervaring omdat die zoveel weg had van God.

Ik geloof het niet,’ zegt Evans, die de mogelijkheid serieus lijkt te overwegen. ‘Ik had zelf wel de indruk dat het om een god ging – maar ik dacht daarbij niet aan een christelijke god.’

de.kunst.van.controleverliesDe populairste christelijke prediker van Groot-Brittannië, Nicky Gumbel, zette Evans in als reclamemateriaal, en vroeg hem voor een publiek van 500 mensen of zijn bijna-doodervaring hem tot Jezus leidde.

Ik zei: nee, het leidde me tot de Griekse filosofie.’

Evans keerde terug naar het stoïcisme van de oudheid, aldus Trouw, dat hij opvat als een vorm van zelfhulp. Maar een verklaring voor zijn extatische ervaring vond hij er niet.

Eerder bevestigden de rationele filosofen het ongemak met extase dat hijzelf had gevoeld. En dat ongemak leefde zeker niet alleen bij hem, ontdekte Evans, die inmiddels onderzoek deed aan het Londense Centrum voor historisch onderzoek naar emoties.’

Evans stelt dat het christelijke Europa een rijke cultuur van contemplatieve en mystieke rituelen heeft gekend, die met de Reformatie de kop werd ingedrukt.

Alleen in de marge werd extase toegelaten, bij methodisten bijvoorbeeld. Maar die werden beschouwd als domoren. De nieuwe kerkelijke elite keek erop neer.’

Volgens Evans kan extase verbindend kan werken. Hij denkt daarbij aan de dionysische feesten in het oude Griekenland, waar uit het hele land mensen op afkwamen: ze voelden zich herboren – en verbonden met elkaar, met hun samenleving, met de natuur, met God. Hij zegt dat je hetzelfde ziet op de muziekfestivals van deze tijd.

Evans zegt dat zijn christelijke vrienden zeggen dat hij zijn ontmoeting met God kapot-analyseert, maar stelt dat zijn boek juist bedoeld is om een balans te vinden tussen het vermogen je over te geven én het vermogen na te denken.

Filosofie.voor.het.leven.De filosoof houdt van een rommelig religieus landschap, waarin mensen voortdurend grenzen oversteken en denkt ook dat we meer over onze eigen traditie kunnen leren.

Ik ben nog steeds geen christen (lacht), maar ik ga wel vaker naar de kerk. Ik heb er veel geleerd over nederigheid – daar zijn de Grieken niet zo sterk in, en New Age ook niet. Waarom zou je voor één traditie kiezen?’

Zie: Extase, om verder te komen dan onze kleine ego’s (Trouw, Blendle)

Beeld: pimvanlommel.nl

De kunst van controleverlies | Jules Evans | Ten Have | 304 pagina’s | 07-08-2017 | ISBN: 9789025905279 | € 22,99
Evans laat zien dat we voor het goede leven behalve het rationele ook het irrationele nodig hebben. Maar de teugels laten vieren vinden we vaak eng. Evans laat zien hoe je dit veilig kunt doen. Hij gaat te rade bij talloze denkers en kunstenaars. Ook dompelt hij zich onder in onder andere een dansworkshop en een tantra-festival.

Filosofie voor het leven | Jules Evans | Ten Have | 312 pagina’s | 08-11-2014 | ISBN: 9789025903671 | € 15,00
Evans was afgelopen jaar niet weg te slaan van onze publiekspodia, o.a. de Filosofie Nacht, de Rode Hoed (Amsterdam) en Het zoekend hert (Antwerpen). In september treedt hij op tijdens het Happinez Festival, in oktober tijdens Tedx Breda. Zijn populariteit dankt de Britse denker aan zijn authenticiteit: op basis van zijn eigen geschiedenis laat hij zien dat de filosofie van de oude Grieken en Romeinen nog dezelfde levensveranderende kracht heeft als destijds.

‘Filosofie heeft mijn leven gered’


Een revolutie in de filosofie. – ‘Filosoof Jules Evans kwam in aanraking met de stoïcijnse filosofie toen hij afkickte van zijn verslaving aan verdovende middelen. Volgens hem is de stoïcijnse filosofie van grote therapeutische waarde.’ – Aldus Filosofie Magazine. Evans en classicus Anton van Hooff vertellen op maandag 29 oktober in de Rode Hoed over de waarde van de Stoa voor het dagelijks leven. 

Jules Evans schreef het boek Filosofie voor het leven En andere gevaarlijke situaties, dat deze maand verscheen. Op de middelbare school gebruikte Jules Evans nogal wat partydrugs. Hij werd er erg angstig van. De filosofie redde hem echter uit zijn emotionele crisis. Evans raakte gefascineerd door de filosofen uit de Oudheid, vooral door hoe ze ons vandaag de dag nog steeds kunnen helpen. Hij sprak met soldaten, psychologen, gangsters, astronauten en anarchisten en ontdekte hoe mensen filosofie gebruiken om hun leven te verbeteren.

‘Zodra de avond valt, keer ik terug naar huis en ga naar mijn studeervertrek. Op de drempel doe ik mijn modderige, bezwete werkkleding uit en trek het tenue aan voor hof en paleis. In deze plechtige dracht betreed ik de klassieke hoven van de oude denkers, die mij verwelkomen. Daar smaak ik het voedsel dat uitsluitend voor mij bestemd is en waar ik voor werd geboren. Ik neem de vrijheid tot hen te spreken en te vragen naar de beweegredenen voor hun handelen, en zij staan mij welwillend te woord. En gedurende het tijdsbestek van vier uur vergeet ik de wereld, laat ergernissen achter me, ben niet langer bevreesd voor armoede en sidder niet meer voor de dood… (Niccolò Machiavelli – motto in het boek van Evans)

Classicus Anton van Hooff, auteur van een biografie over Marcus Aurelius, was in zijn jeugd ook zeer gegrepen door de Stoa maar kreeg op latere leeftijd bedenkingen bij de stoïcijnse onthechting. Zijn de inzichten uit de klassieke filosofie heilzaam voor onze geestelijke gezondheid? Moeten we allemaal zelf stoïcijn willen worden?

Jules Evans (foto: philosophyforlife.org) is misschien briljant, misschien een voorbijganger in de filosofie, maar zijn nieuwe boek is in ieder geval toegankelijk, doordacht én een aanrader. En zeker een revolutie in de filosofie. Voor hem is de antieke filosofie de ultieme bron voor eigentijdse zelfhulp. Jules is een jong filosofisch talent. Met name omdat hij filosofie met psychologie combineert. Een spannende ervaring. Jules gebruikte vroeger geregeld verdovende middelen. Toen dit uit de hand liep, en hij ging afkicken kwam hij in aanraking met filosofie. Filosofie heeft mijn leven gered, zo zegt hij zelf. (inspirerendleven.nl)

Wat heb je aan filosofie bij geestelijke nood
STOÏCIJNSE FILOSOFIE ALS THERAPIE?
Jules Evans & Anton van Hooff
Filosofie in de Rode Hoed 29 oktober, aanvang: 20.00 uur, Rode Hoed Keizersgracht 102, Amsterdam.  www.rodehoed.nl

Mijn opvattingen waren onbewuste, niet-getoetste gedachten. Ik leerde hoe ik ze kon toetsen, hoe ik ze tegen het licht van het kritisch denken kon houden om te zien of ze standhielden. Ik leerde tegen mezelf zeggen: ‘Waarom zou iedereen een positieve indruk van mij moeten hebben? Is dat realistisch? Misschien kan ik mezelf accepteren en mezelf aardig vinden, ook al zijn er mensen die daar anders over denken.’ (Uit: Filosofie voor het leven en andere gevaarlijke situaties)

Anton van Hooff (1943) (foto amboanthos.nl) was tot 2008 hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde onder andere over Caesar, Polybius, banditisme, Spartacus en zelfdoding in de Oudheid. Hij schrijft voor diverse kranten en tijdschriften, en hij geeft lezingen over onderwerpen uit de klassieke geschiedenis. Sinds zijn pensionering doceert hij klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen.

Filosofie voor het leven En andere gevaarlijke situaties
Jules Evans | ISBN 9789025901752
Uitgeverij Ten Have | oktober 2012 | € 19,95

Foto: Locatie: Nieuwe Keizersgracht 1a (inspirerendleven.nl)