Uw atheïstische levensovertuiging bij de garderobe in bewaring geven a.u.b.


Auteur en uitgever Paul Abspoel merkt dat er mensen zijn die het geloof terug willen dringen naar het persoonlijk domein. Hij 
zegt dit in zijn bericht ‘Christopher Hitchens en de wrede strijd die hij niet kon winnen’. Absurd, natuurlijk, want je kunt een atheïstische levensovertuiging ook niet bij de garderobe in bewaring geven als je aan het werk gaat in het bedrijfsleven of bij de overheid. Ik vind dat iedereen professioneel en respectvol met verschillen moet omgaan.’

Het is geen geheim dat ik christen ben. En ik weet ook niet waarom ik zo overtuigd ben van het bestaan van God (ondanks veel moeilijke vragen die ik ook niet allemaal kan beantwoorden) terwijl anderen juist zeker lijken te weten dat God niet bestaat. Ik wil niemand mijn mening of levensvisie opdringen, maar ik laat me niet het recht afnemen om openlijk over mijn geloof te spreken en er daadwerkelijk naar te leven. Je zou zeggen dat ik daar ook niet bang voor hoef te zijn in dit land, maar steeds vaker merk ik dat mensen het geloof terug willen dringen naar het persoonlijk domein.

Abspoel vindt het opmerkelijk dat de broer van Christopher, Peter, na een persoonlijke bekering juist het christelijk geloof hartelijk omarmde. Hij heeft zijn boek The Rage Against God gelezen en het debat gezien dat hij met Christopher gevoerd heeft.
Christopher verloor een wrede strijd die hij helaas niet kon winnen, ook niet met behulp van een van de briljantste geleerden van onze tijd, Dr. Francis S Collins (drijvende kracht achter het spraakmakende Human Genome Project, een onderzoek dat ervoor heeft gezorgd dat wetenschappers nu de gehele structuur van het menselijke DNA ontcijferen kunnen).

Om te beginnen moet ik hier melden dat de persoonlijke bemoeienis van Dr Francis S Collins in dit verhaal opmerkelijk is. Christopher Hitchens had niet een beetje moeite met religie, hij verafschuwde en minachtte het geloof in God. Francis S Collins is echter overtuigd christen. Misschien wel omdat Hitchens in zijn bestrijding van het geloof zo fel was (in mijn ogen vaak te scherp), kwamen er ook akelige en domme reacties van gelovigen op het bericht dat Christopher Hitchens ernstig ziek was.

Een fijn bericht van Abspoel, juist omdat hij de verschillende levens van mensen, met verschillende levensbeschouwingen, zò mooi naast elkaar zet, dat die er niet meer toe doen. Het valt dan alleen nog maar op dat het allemaal mensen zijn, briljante mensen, maar mensen. Jammer dat we soms vergeten dat we vooral mensen zijn, en een hele tijd later komt pas de levensovertuiging, en die hebben we allemaal, welke dan ook.

Abspoel is de auteur van o.a. ‘Jesus was a Fisherman’s Friend’, een boek over ontmoetingen van Jezus en de bijzonderheden die er in deze ontmoetingen te vinden zijn. Abspoel kijkt op originele wijze aan de hand van het Johannesevangelie naar deze ontmoetingen en heeft er overdenkingen bij geschreven. De woorden van Jezus, de gesprekken die Hij voerde met gewone mensen uit het volk én hooggeplaatsten uit zijn tijd vormen de inspiratie voor dit boek.

Zie: Christopher Hitchens en de wrede strijd die hij niet kon winnen

Op YouTube 2 uur lang Hitchens versus Hitchens
(audioscript inschakelbaar)