666, een typisch geval van hexakosioihexekontahexafobie


‘Apple heeft de religie van het Beest om zich heen,’ zei dr. C. A. van der Sluijs over het Beest uit Openbaring. ‘In de eindtijd zal de aanbidding toenemen van het Beest en zijn beeld. Het Beest uit de afgrond, de grote imitator van Christus en door Luther de aap van Christus genoemd. Hij pretendeert je gelukkig te maken, maar hij maakt je ongelukkig.’

Satan en de antichrist
Een typisch geval van hexakosioihexekontahexafobie, vind ik de angst voor het getal 666. Dit getal wordt, volgens Wikipedia, in bepaalde vormen van religieus bijgeloof als het getal van het Beest in verband gebracht met Satan en de antichrist, op basis van de Openbaring van Johannes  (13:17-18) uit het Nieuwe Testament. Angst voor of vermijding van dit getal komt dan ook vooral in christelijke kringen voor.

Van der Sluijs: ‘Het logo van Apple lijkt mij een eigentijdse vertolking van het merkteken van het beest en zijn beeld uit de afgrond. Beest en beeld vallen in deze tijd samen in de beeldcultuur, die de woordcultuur automatisch verdringt. Wie aanbidden we? God, via Zijn Geest? Of het beest, via zijn beeld? Het beest zal namelijk aanbeden worden via het beeld. In de geschiedenis van de kerk werd de verboden vrucht uit het paradijs als een appel gepresenteerd. Herkent u Apple? Is dat toevallig? Is het toevallig dat er een hapje uitgenomen is? Nee.’

666
De eerste computer van Apple is destijds in Amerika verkocht voor $666,66. Geen $666 dus, zoals de hervormd emeritus predikant ons voorspiegelt om zijn fobie kracht bij te zetten. Een echte christen gebruikt misschien geen Apple, maar een pc van een ander merk. Het blijft echter oppassen, misschien bestaat de HP wel uit 666 onderdelen.

Roulette
De fobie kan nog erger. Volgens Skepsis is het getal 666 ook aangetroffen in de naam van computertycoon Bill Gates (voluit William Henry Gates III), de baas van het Microsoftimperium. Vervang de letters van ‘Bill Gates’ door ASCII-waarden en tel er drie bij op. De uitkomst is 666. Tja… De getallen 1 tot en met 36 zijn gemiddeld (1+36)/2, en dus samen 36 maal 37/2, wat 666 is. Omdat dit juist alle getallen zijn die op een roulettewiel staan, spreekt dit ook al tot de verbeelding van 666-gelovigen. Tja.

En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest. Want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. (Openbaring 13:16-18)

Papyrus χιϛ
De getallen 616 en 665 blijken eveneens Beest-achtig. Omdat in de belangrijkste handschriften 666 genoemd wordt, hanteren hedendaagse vertalingen dat getal, maar in een aantal belangrijke oude bronnen werd ook 616 en 665 genoemd. Wat gebeurde er toen? In het jaar 616 verplichtte koning Sisebut van de Visigoten alle joden zich te bekeren tot het christendom. In 665 stierf Numerianus, de bisschop van Trier. Beest-achtig allemaal. Het fragment uit Papyrus 115 lijkt ook al op het Beest.

Bron: Apple heeft de religie van het Beest om zich heen

Illustr: Papyrus Oxyrhynchus 1079 – Fragment uit Papyrus 115 met daarin χιϛ (616) als Getal van het Beest