De mens is meer dan een stoffelijke machine

br_maddeninsirri_9

Als de geest onstoffelijk is, als de geest werkelijk mysterieus is, dan past deze natuurlijk op geen enkele wijze binnen de logisch-causale beschrijving van de natuurlijke werkelijkheid. Hetzelfde geldt voor God. Als God bestaat, dan is hij niet gewoon een onderdeel van de natuur.
– Filosoof Jan Riemersma schrijft in zijn blog ‘God, een bewijs uit het ongerijmde’ over bovennatuurlijke zaken die meer dan alleen maar ‘mysterieus’ en ‘onverklaarbaar’ zijn. 

‘God is een bijzonder object. Het is een object dat in zo hoge mate ongewoon is, dat dit ‘object’ eenvoudigweg niet past in een natuurlijke, wetenschappelijke beschrijving van de werkelijkheid. De gedachte dat er iets is dat de natuur overtreft, is – per definitie – ongerijmd: het past immers niet in de natuurlijke beschrijving van de werkelijkheid? Zou dat wel het geval zijn, dan zou het – alweer per definitie – niet ‘bovennatuurlijk’ zijn.’

janriemersmaVolgens de docent filosofie komt Daniel Dennett tot ernstige denkfouten als hij ‘bovennatuurlijke’ zaken afdoet met ‘mysterieus’ en ‘onverklaarbaar’. Voor Riemersma is niets zo vanzelfsprekend als de gedachte dat God, als hij de natuurlijke werkelijkheid overtreft, in geen enkele begrijpelijke ordening onder te brengen is. (foto: G&W)

‘Neem nu de vraag of wij een onstoffelijke geest hebben. Alleen de idee roept bij naturalisten vaak al een zekere minachting op. Zij noemen mensen die geloven dat het dualisme te verdedigen is, met het nodige ‘dedain’, de ‘mysterians’. Wie gelooft dat wij misschien toch niet helemaal een stoffelijke machine zijn, die wordt door de naturalisten aangezien voor iemand die te lui is om naar goede verklaringen te zoeken en die zich tevreden stelt met een mysterie. Vandaar de naam ‘mysterian’.’

Hetzelfde geldt voor God. Als God bestaat, dan is hij niet gewoon een onderdeel van de natuur. Hij past niet binnen een logisch geordende beschrijving van de werkelijkheid. God is niet horig aan de natuurwetten of aan de logische wetten. Als God werkelijk God is en als hij de natuur overtreft, dan komt God niet voor in de ‘gewone’ beschrijving van de werkelijkheid. Maar hij is er wel: zijn bestaan rijmt niet met de natuurlijke wereld. Je hoeft niet te verklaren ‘hoe’ God verenigd kan worden met een logisch-causaal geordende werkelijkheid…

emanuelrutten (1)Ook filosoof Emanuel Rutten schreef over geest en stof, gisteren bij Geloof & Wetenschap. Hij stelt dat als de lichaamsloze geest God incarneerde in Jezus – en dat vieren we zelfs met kerst! – dus een verbinding is aangegaan met een stoffelijk lichaam, dat dit veronderstelt dat geest los van materie kan bestaan. (foto: pd)

‘Het feit dat hersenwetenschappers nooit zijn gestuit op bewustzijn zonder hersenen is geen goede reden. Zij onderzoeken immers per definitie alleen hersenen. Zo is leven op andere planeten ook niet ineens onwaarschijnlijk omdat biologen alleen leven op aarde onderzoeken. Al met al is het dus redelijk te menen dat bewustzijn niet het product van stof is.’

Volgens Rutten is God een treffend voorbeeld van een onafhankelijk bewustzijn zijn, van een lichaamsloze geest die tijdelijk een verband met stof aanging, zonder ermee samen te vallen of erdoor geproduceerd te zijn.

Zie: God, een bewijs uit het ongerijmde (Jan Riemersma)

en: Geest en stof (Emanuel Rutten)

Gerelateerd: ‘Bewustzijn is onafhankelijk van de materie’  (VanGodenEnMensen)

Illustr: diamental.nl

‘Bewustzijn is onafhankelijk van de materie’

CentralGalacticCoreCloseup (1)
Het meest in het oog springende kenmerk van bewustzijn is dat het niet fysiek is, stelt Veteo. ‘Niet meetbaar, weegbaar of aanwijsbaar. Blijkbaar is het niet gesitueerd in de ons bekende 3D-wereld. Hoewel het bestaan van het bewustzijn als ‘van de materie onafhankelijk principe’ niet te bewijzen is, is het wel zeker mogelijk om het met logica en argumenten te benaderen.’

Veteo doet dat aan de hand van een moment dat je je doodschrikt, met toeval en met behulp van de verschillende dimensies – tot en met de zesde, en met meer aanwijzingen. Hij stelt dat als ‘zelfstandig bewustzijn’ niet in de 3D-werkelijkheid past er wel meer dimensies moeten zijn. Vandaar dat Veteo naar bewustzijn zoekt in andere dimensies.

Doodsschrik
‘In gevallen waarbij het leven plotseling ten einde lijkt te komen, zoals bij een val van grote hoogte, kan men in een enkele seconde het hele leven aan zich voorbij zien trekken, iets wat voor het brein zelf onmogelijk is. Voor het bewustzijn daarentegen kan tijd geen factor van betekenis zijn omdat tijdsduur alleen geldt voor materie.’ 

Veteo vindt ‘dimensie’ een misleidende term omdat het samenhang en uitwisselbaarheid suggereert, maar dat is er niet. De eerste dimensie noemt hij een lijn, een pad; de tweede beeld, oppervlakte; de derde volume, materie; de vierde bestaansduur en beweging; de vijfde variatie en mogelijkheden en de zesde beleving, bewustzijn. Een en ander legt hij uit in zijn artikel Metafysiek, leven in dimensies.

Onder meer benoemt hij eigenschappen van de bekende dimensies, maar ook vertelt hij over het tekort schieten van een 4-D systeem. Leven en bewustzijn vallen daarin niet te lokaliseren. Maar ook de 5-D wereld heeft zijn beperkingen. Ook daar mist hij bewustzijn: ‘gewoon die portie verstand, gevoel, intentie en passie die voorbijgaat aan natuurwetten, waarschijnlijkheid en toevalligheden.’

Bewustzijn
‘Je bewustzijn, je wezen is een geheel zelfstandig gebeuren. Je bent een bestuurder van een voertuig, maar kunt ook makkelijk zonder op reis, iedereen doet dat dan ook. Een derde van je leven, en niet alleen jij maar alle biologisch leven, dwaal je rond in de niet-fysieke regionen, als je slaapt dus. Je verkent de alternatieve paden, oorzaken, verbanden en oplossingen. Je hebt contact met andere entiteiten en vormen van bewustzijn en leert je staande te houden in de harde fysieke wereld.’  

De zesde dimensie is ons bewustzijn, zo stelt Veteo. Of beter gezegd: het universum ís bewustzijn – Veteo ziet het universum als een zesdimensionaal systeem. Het is een spirituele wereld, een wereld met volume, inhoud.

‘De vonk van intelligentie, gevoel en levenslust, de drang, het vermogen tot, de wil, het overleven, dat is het verschil tussen de dode materie en de bewustzijnswereld. Tussen starre wetmatigheid en scheppend vermogen.’ 

‘Van de simpelste tot de hoogste levensvormen, zo prachtig in beeld gebracht door de alom bekende BBC-docu’s, alles bestaat in twee delen; Enerzijds het materiële deel, zichtbaar en tastbaar, bestaand in de drie lagere dimensies en voortgaand op een tijdpad. En anderzijds het immateriële deel, de geest, het bewustzijn. Onstoffelijk en onzichtbaar bestaand in het zesdimensionale systeem.’

‘Ook bekend als: hemel, hiernamaals, walhalla, nirwana, non-lokaliteit, bovenwereld, Akasha, het collectief onbewuste, de overkant, astrale wereld, en vele andere benamingen. Simpel gezegd is het de ‘plaats’ waar alle bewustzijn huist, al of niet in het bezit van een lichaam in de dagelijkse werkelijkheid.’ 

VeteoEen boeiend artikel waarin Veteo stelt dat de zesde dimensie ‘volume’ geeft, inhoud aan het doodse vlak van bestaan. Ook bekend als leven en bewustzijn. Veteo is opa – 1953 – Dorpsbewoner centraal in Nederland – Provinciaals – Zelfredzaam – Techneut –  Technisch Ontwerper in de machinebouw – Etiket: Introvert – beheerst – afstandelijk (Vertaling: Wereldvreemde nerd. ) Voorkeur: Inventiviteit – Creativiteit – Logica – Schrijft soms blogs voor GW.

Zie: Metafysiek, leven in dimensies (Grenswetenschap) (GW)

Illustr: Ons menselijk bewustzijn is veel groter en complexer dan ons ooit geleerd en verteld is. De bewuste verbinding met de Universele Bron is de essentie van leven, groei en evolutie. (fritsevelein.nl)