Schreeuw om leven, of toch maar niet?


Schreeuw om leven
. Nu, Axe biedt dat, maar Bert Doorenbos wil het niet. Terwijl Axe toch leven in optima forma biedt. Maar de voormalig EO-directeur stapt naar Reclame Code Commissie. Volgens hem dragen de reclames van Axe (in Engeland Lynx geheten, zie video) bij aan de ‘seksualisering’ van de maatschappij. De campagne van Axe heeft als leuze ‘The cleaner you are the dirtier you get‘.

Tegenover de Wereldomroep verklaarde Dorenbos dat dergelijke reclames ‘tienerzwangerschappen en groepsverkrachtingen’ tot gevolg hebben. De NS is er schijnbaar ook bang voor, geeft waarschijnlijk te veel onrust op de stations, met treinvertragingen als gevolg. Of botsingen, al of niet met treinen. De NS doet de bewegende billboards van Triumph in de ban, meldt beauty.blog.nl. Hm… de NS is gewoon Niet Sexy. 🙂

Pornotour
In augustus was volgens Schreeuw om leven Unilever al op de pornotour. Zwijg niet, riep Dorenbos. Hij blijft schreeuwen, nu alweer om iets moois van Axe. ‘Jezus Christus is heel duidelijk over de zonde van het overspelig kijken naar een vrouw. Kunnen wij dan zwijgen als wij dit op straat zien? Wat te denken over het voorbeeld voor onze jeugd, onze kinderen, kleinkinderen?’

Wat gaat erom in zijn dirty hoofd? Een gewoon mens ziet een mooie vrouw, maar Bert denkt gelijk aan overspel! O.K., we weten nu hoe hij kijkt. En daar geeft hij Unilever en Axe de schuld van. Maar hij is gewoon oversekst; kan je afleren hoor. 😉

Zie: Christelijk activist wil verbod op sexy reclames


Foto: beauty.blog.nl

Euthanasie en kerkelijke uitvaart in je zorgverzekering?


Huisarts Anneke van der Werff-Verbraak zegt in een artikel over euthanasie dat dit volgens het kerkelijk wetboek onder geen enkele voorwaarde toegestaan is. Volgens het kerkelijk wetboek mag er dan geen kerkelijke uitvaart plaatsvinden. De bisschoppen hadden volgens haar ongelijk dat ‘onder bepaalde omstandigheden een kerkelijke uitvaart toch mogelijk moet zijn’. De bisschoppen noemde als omstandigheden: ‘als de euthanasie is ingegeven door emoties, angst en stress is de innerlijke vrijheid beperkt en de toerekenbaarheid verminderd’.

Volgens de Nederlandse wetgeving is euthanasie pas toegestaan als voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen. Het verzoek moet bijvoorbeeld vrijwillig en weloverwogen zijn; je moet eerst uitzichtloos en ondraaglijk lijden; je moet door je arts ingelicht worden over je ziekte en prognose; er moet geen andere redelijke oplossing zijn; een andere onafhankelijke arts moet meedenken en uiteindelijk moet het levenseinde medisch zorgvuldig geregeld worden.

Euthanasie moet je direct regelen als je meerderjarig wordt, dan ben je hopelijk in staat om alvast vrijwillig en weloverwogen voor euthanasie te kiezen, als je dus nog toerekenbaar bent. Als huisarts moet je dan iemand kiezen die niet principieel tegen euthanasie is. Van de KNMG zijn huisartsen verplicht om in een vroeg stadium aan patiënten kenbaar te maken hoe hun standpunt over euthanasie is, en te helpen zoeken naar een andere arts die niet ‘tegen’ is.

Maar nu nog die kerkelijke uitvaart
Als je na je euthanasie een kerkelijke uitvaart wil, ligt dat dus moeilijker. Dan kom je er niet met je zorgverzekering. De kerk weigert die uitvaart.
Misschien moet er een Nieuwe Zorgverzekering komen. Een die samenwerkt met de juiste artsen en verlichte geestelijken.
Kan er niet een kerkgenootschap opstaan die ondanks euthanasie wel kerkelijke uitvaarten verzorgt? Niets voor de PKN? Dan hoeven bijvoorbeeld in Den Haag die zeven kerken misschien niet te sluiten. Wordt er zelfs voorkomen dat er op die kerken euthanasie gepleegd wordt. 😉
Als er bijtijds zorgvuldige afwegingen en goede afspraken gemaakt worden over je sterven, dan kan er toch niets meer tegen zijn om je rustig over te geven aan je euthanasie als dat moment daar is? With God on your side?

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
God heeft de mens het leven geschonken, en artsen kunnen dat eindeloos rekken, tot je er gek van wordt of bij neervalt. God kan nooit willen dat je uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Stel dat we straks tweehonderd jaar kunnen worden en je moet honderd jaar ervan op bed liggen, gekluisterd aan allerlei machines die je koste wat kost in leven houden, stapels medicijnen moet slikken of per infuus toegediend krijgt, eeuwig aan de morfine, een leven, vele malen minder nog dan een plant. Want dat in de toekomst artsen het leven steeds verder zullen kunnen rekken, dat is zeker.
Dan is het goed dat er euthanasie is.
Goddank.

Illustr: radiolorali.be